Socialjouren

Till socialjouren kan du ringa vid nödsituation av social karaktär. De prioriterar akuta barnärenden, akuta missbruksärenden och ärenden som rör våld i nära relationer.

Socialjouren når du efter kontorstid via 112

  • Måndag-torsdag 16:00-08.00
  • Fredagar från 15:00
  • Dygnet runt under helgendag

Under kontorstid socialkontoret via Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster..
Dag före röd dag stänger Kontakt Simrisham 12.00. Ring då jouren.

Larm och rådgivning

Vid akut behov av polis, räddningstjänst och ambulans hänvisas till SOS Alarm nummer 112.

Ring 112 om någon hotar att ta sitt liv. Genom att larma 112 kan du rädda liv.

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp hos någon av vuxenpsykiatrins akutmottagningar. Bor du i Simrishamn ska du kontakta akutmottagningen i Kristianstad på telefon 044–309 21 38.

Här kan du få mer hjälp och stöd

Det är viktigt att vuxna reagerar när barn far illa. Om du är orolig för ett barn eller ungdom kan du ta kontakt med oss på enheten för Barn och unga och berätta.

Du når oss under kontorstid (måndag – fredag 08.00 – 16.30) via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller via Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster.. Efter kontorstid kan du ta kontakt med socialjouren Öppnas i nytt fönster. via larmnumret 112.

Som privatperson kan du vara anonym och då ska du inte säga ditt namn när du kontaktar oss. Vi tycker ändå att det är bättre om du vill stå för din oro med ditt namn. Om vi vet om ditt namn och du ändå vill vara anonym måste vi göra en prövning av risken att lämna ut ditt namn till den som blivit anmäld. Skälen för att inte tala om vem som anmält ska vara starka, allvarlig risk för hot och våld. Ett beslut att hemlighålla anmälarens namn går att överklaga.

Personal som arbetar med barn till exempel inom förskola, skola eller sjukvård har anmälningsskyldighet och kan därför inte vara anonyma.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret