Socialjouren

Socialjouren nås i Simrishamns kommun efter kontorstid. Måndag-torsdag 16:00-08.00, fredagar från 15:00 samt dygnet runt under helgen. Socialjouren nås via larmnummer 112.

Till Sociala jouren Syd kan du ringa vid nödsituation av social karaktär när socialkontoret är stängt. Sociala jouren Syd prioriterar akuta barnärenden, akuta missbruksärenden och ärenden som rör våld i nära relationer.

Sociala jouren Syd omfattar kommunerna Vellinge, Trelleborg, Svedala, Skurup, Sjöbo, Ystad, Tomelilla och Simrishamn.

Har du akuta psykiska problem kan du få hjälp hos någon av vuxenpsykiatrins akutmottagningar. Bor du i Simrishamn ska du kontakta Akutmottagningen i Kristianstad på telefon 044–309 21 38.

Om du misstänker att någon i din närhet eller om du själv har tankar om självmord (suicid), ring 112 eller Mind självmordslinjen på telefonnummer 90 101.

Hänvisning till larm- och rådgivningsnummer:

  • Vid akut behov av polis, räddningstjänst och ambulans hänvisas till SOS Alarm nummer 112
  • Akuta sjukvårdsbehov hänvisas till SOS Alarm nummer 112
  • Mind självmordslinjen, telefonnummer 90 101
  • Äldrelinjen – när du behöver någon att prata med, telefonnummer 020 – 22 22 33
  • Vid polisärenden som inte är akuta hänvisas till Polisens nationella telefonnummer 114 14
  • Frågor kring sjukvårdsbehov hänvisas till sjukvårdsupplysningen, telefonnummer 1177
  • Bris för dig som är ung telefonnummer 116 111
  • Bris vuxentelefon – om barn, telefonnummer 077-150 50 50