Grundskolor i Simrishamns kommun

I Simrishamns kommun finns kommunala grundskolor och fritidshem samt fristående grundskolor och fritidshem.

Handuppräckning i klassrummet

Grundskolan är obligatorisk för alla barn i åldrarna 6 till 15 år. Skolplikten omfattar förskoleklass och den nioåriga grundskolan.

Förskoleklassen ska stimulera elevernas utveckling och lärande. Den ska också förbereda dem för fortsatt utbildning och främja deras harmoniska utveckling. Lek, skapande och utforskande är viktiga delar i utbildningen.

Utbildningen i grundskolan ska bidra till personlig utveckling för alla elever. Den ska förbereda eleverna för aktiva livsval, främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

För barn med intellektuell funktionsnedsättning finns anpassade grundskolan som ett alternativ till grundskolan. Utbildningen ska bidra till utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

Fritidshemmet inom grundskola och anpassad grundskola är till för barn mellan 6 och 13 år. Det är öppet före och efter skoltid samt under skollov för att erbjuda barn och elever en meningsfull fritid under tiden när föräldrarna arbetar eller studerar.

I vår kommun finns det sammanlagt åtta olika kommunala grundskolor samt tre fristående. Du kan läsa om dem här.

Har du fler frågor om grundskola och fritidshem läs mer under vanliga frågor om grundskola eller vanliga frågor om fritidshem. Du kan också höra av dig till Kontakt Simrishamn.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret