Gräva i vår kommun

Ska du utföra ett arbete där du behöver gräva i allmän platsmark? Då behöver du ansöka om ett grävtillstånd. Här hittar du information om grävbestämmelser.

Sker grävarbetet i, eller i närheten av, allmän väg måste du även ha en så kallad TA-plan. Du behöver inget tillstånd om du gräver inne på egen tomt eller annans fastighet. Vid grävning på annans mark måste du fråga om lov från markägaren och/eller väghållaren.

Information om markägare och väghållare finns hos Lantmäteriet.

Här kommer du till Lantmäteriets hemsida där du kan få information om vem som är markägare för olika områden och väghållare för olika vägar.

Alla som ska gräva i allmän och/eller offentlig platsmark behöver ett grävtillstånd. Det gäller även privatpersoner (ej inne på privat mark, då ska den som ska gräva söka tillstånd av markägaren).

Tillståndet behövs när du ska gräva och återställa. Kostnaden finns att läsa här i kommunens taxor.

Ansök om grävtillstånd

Fyll i och skicka in den här blanketten för att ansöka om grävtillstånd.

Skicka till:

E-post: kontakt@simrishamn.se

Akuta grävningar, som vid till exempel vattenläcka, anmäls i efterhand och debiteras enligt antagen taxa. Anmälan sker genom samma blankett som grävningstillstånd.