Gräva i vår kommun

Ska du utföra ett arbete där du behöver gräva i allmän platsmark? Då behöver du ansöka om ett grävtillstånd.

Sker grävarbetet i, eller i närheten av, allmän väg måste du även ha en så kallad TA-plan. Du behöver inget tillstånd om du gräver inne på egen tomt eller annans fastighet. Vid grävning på annans mark måste du fråga om lov från markägaren och/eller väghållaren.

Information om markägare och väghållare finns hos Lantmäteriet.

Alla som ska gräva i allmän och/eller offentlig platsmark behöver ett grävtillstånd. Det gäller även privatpersoner (ej inne på privat mark, då ska den som ska gräva söka tillstånd av markägaren).

Tillståndet behövs när du ska gräva och återställa. Ett grävtillstånd kostar 1 500 kronor, i denna kostnad ingår handläggning och efterbesiktning som ska genomföras efter slutförd återställning.

Ansök om grävtillstånd

Fyll i och skicka in denna blankett till kontakt@simrishamn.se eller med post till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 272 80 Simrishamn

Akuta grävningar, som vid till exempel vattenläcka, anmäls i efterhand och är kostnadsfria. Anmälan sker genom samma blankett som grävningstillstånd.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close