Gräva i vår kommun

Ska du utföra ett arbete där du behöver gräva i allmän platsmark? Då behöver du ansöka om ett grävtillstånd. Här hittar du information om grävbestämmelser.

Sker grävarbetet i eller i närheten av allmän väg måste du även ha en så kallad trafikanordningsplan (TA-plan).

Du som ska gräva i allmän eller offentlig platsmark behöver ett grävtillstånd. Det gäller både för företag och privatpersoner. Du behöver inget grävtillstånd om du gräver inne på din egen tomt eller annans fastighet. Vid grävning på annans mark måste du fråga om lov från markägaren och/eller väghållaren.

Information om markägare och väghållare finns hos Lantmäteriet.

Klicka här för att komma till Lantmäteriets hemsida, där du kan få information om vem som är markägare för olika områden och väghållare för olika vägar. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grävillståndet behövs när du ska gräva och återställa. Ett grävtillstånd kostar 1 500 kronor, i denna kostnad ingår handläggning och efterbesiktning som ska genomföras efter slutförd återställning.

Ansök om grävtillstånd

Du ansöker om grävtillstånd genom vår e-tjänst. Klicka här för att ansöka om grävtillstånd i Simrishamns kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du inte möjlighet att ansöka via e-tjänsten och behöver hjälp? Hör av dit till Kontakt Simrishamn:

E-post: kontakt@simrishamn.se
Telefon: 0414-81 90 00

Akuta grävningar, som vid till exempel vattenläcka, anmäls i efterhand och debiteras enligt antagen taxa. Anmälan sker genom samma blankett som grävningstillstånd.

Vilka grävbestämmelser gäller i vår kommun?

Klicka här för att läsa om de grävbestämmelser som finns i Simrishamns kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I bestämmelserna via länken kan du läsa om vilka regler som gäller för vår kommun. De gäller alla som ska gräva i allmän platsmark, både privatpersoner och entreprenörer/ledningsägare.

När du har grävt färdigt och återställt marken ska du kontakta oss för en besiktning på plats.

Om du gräver utan godkänt tillstånd, har Simrishamns kommun rätt att omedelbart stoppa pågående arbete och utdela vite om 10 000 kronor.

Är vägen statlig, kommunal eller enskild?

Gå in här i Trafikverkets databas och skriv in ”Väghållare” i sökfältet så får du information kring om vägen är statlig, kommunal eller enskild. Länk till annan webbplats.

Jag vill ansöka om tillstånd att gräva på en enskild väg, vad gör jag?

Kontakta aktuell väghållare, alltså den som är ansvarig för vägen. Om du inte vet vem som äger den enskilda vägen kan du kontakta Lantmäteriet.

Här kommer du till Lantmäteriets hemsida. Länk till annan webbplats.

Om du ska gräva i eller nära en allmän väg behövs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan).

Skicka in TA-planen till ost med post eller via e-post till:

E-post: kontakt@simrishamn.se

Post: Samhällsbyggnadsförvaltningen, 272 80 Simrishamn

Ska du gräva i väg där Trafikverket är väghållare?

Då ska du kontakta Trafikverket.

Här kommer du till Trafikverkets hemsida där du kan få mer information om hur du går tillväga för att ansöka om grävtillstånd på en väg där Trafikverket är väghållare. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När du ska påbörja ett grävningsarbete måste du förvissa dig om att först ha fått utsatt eventuella ledningar i marken. Att gräva av en kabel eller annan ledning kan vara förknippad med livsfara och innebär oftast stora avbrott med många drabbade som följd.

För utsättning av ledningar i mark ska du före grävning logga in på ledningskollen och skapar ett ärende.

Här loggar du in på ledningskollen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det gäller både dig som privatperson och entreprenör. Simrishamns kommun är en stor ledningsägare med många mil belysningskabel och VA-ledningar som inte finns med i ledningskollen.

För att någon av dessa ledningar ska utsättas ska du kontakta oss på kontakt@simrishamn.se eller 0414-81 90 00. Vänligen bifoga kartunderlag över aktuellt område där du ska gräva.

Om du, trots kabelutsättning, råkar gräva av eller skada en kabel eller ledning, bär du som grävt det fulla ansvaret för kostnader som kan uppstå i samband med avgrävningen. Mer information finns i Simrishamns kommuns grävningsbestämmelser.

Här kan du läsa om Simrishamns kommuns grävningsbestämmelser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret