Simrishamn och 61 byar

Simrishamns kommun är en stor kommun till ytan, med skånska mått mätt. Förutom huvudorten, Österlens huvudstad Simrishamn, finns här hela 61 byar att välja mellan att sätta sitt bo i - om man nu inte vill bo på landsbygden mellan dem, förstås!

Varje by i vår kommun har sin charm. Här kan du läsa om dem alla, från B som i Baskemölla till Ö som i Östra Vemmerlöv.

I detta lilla fiskeläge har människor bott sedan stenåldern. Namnet Baske betyder torra kvistar eller grenar, medan mölla förstås är skånska för kvarn där man maler sin säd till mjöl. Den lilla byn ligger tryggt och vackert på den branta sluttningen ner mot Östersjön, där stranden mjukt svänger norrut mot magnifika Stenshuvud. Smala strädden löper mellan husen med sina välskötta trädgårdar och täppor.

I byns norra del finns Tjörnedalagården, en sevärd korsvirkesgård där Östra Skånes konstnärsgille driver Tjörnedala konsthall där den årliga konstrundan är den största utställningen. Nedanför gården ligger Tjörnedalalunden som Linné ansåg vara ”en av de skönaste lundar jag sett i riket”. Området norrut mellan Baskemölla och Vik är ett populärt strövområde med fantastisk natur. Österlenleden passerar längs kusten via Baskemölla mot Vik.

Byns genuina miljö och natursköna omgivningar har alltid lockat konstnärer. En vacker gång- och cykelväg leder de fyra kilometerna, förbi brukshundsklubben, jaktskyttebanan, Vårhallen, Tobisborg och Tobisviksbadet, till Simrishamn, där skolor från förskola till och med gymnasium finns. Bussen till till exempel Kristianstad har hållplats utanför byn.

Strax väster om Simrishamn, nere vid Tommarpsåns slingrande lopp, ligger lilla Bjärsjö. Ett avskilt läge, men ändå nära. En by som en gång hade såväl bryggeri som stort spannmålsföretag. I dag härskar ron och lugnet på båda sidor om Tommarpsån, en å som en gång i tiden var segelbar ända till medeltidsstaden Tumathorp. Att det har bott folk i Bjärsjö länge visar fornlämningar av olika slag.

Jätteleden passerar här. Bronsåldersgraven Kvesehöj/Kvex hög och Pittjestenen är fantasieggande. Kvesehöj ser kanske inte så imponerande ut, men från toppen kan man i siktigt väder se mer än dussinet kyrktorn runt om på slätten. Via Bialittavägen når man snabbt Gröstorp, varifrån en gång- och cykelväg leder in till skola och gymnasium i Simrishamn.

Avståndet till Simrishamn är cirka två kilometer längs gamla riksväg 9.

Blästorp är en mycket liten by belägen mellan Hammenhög och Borrby, mitt på den rika slätten. Byn består huvudsakligen av gårdar, som en gång i tiden låg vid järnvägen mellan Gärsnäs och Ystad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vintertid var Blästorp fruktat som ett svårpasserat ställe när det snöade. Drivbildningen blev alltid kraftig, eftersom Blästorp ligger öppet för vindar från alla håll.

Avståndet till grannbyarna Hammenhög och Borrby, med affärer, restauranger och skolor, ligger runt halvmilen och avståndet till en underbar sandstrand vid Kyl och Borrby strand är ungefär en mil.

Två kilometer rakt söder om Östra Tommarp ligger byn Bolshög, ett drygt stenkast från Nordens bäst bevarade medeltidsborg, Glimmingehus. Kyrkan i byn är från 1100-talet och känns lätt igen på sitt flacka tak.

För många är Bolshög allra mest bekant för den spektakulära graven strax sydost om kyrkan, Bols eller Boels hög. En sägen berättar att här är kung Boel begravd, medan en annan påstår att här ligger jättekvinnan Boel och vaktar sin nedgrävda skatt i en kopparkista.

Närmaste tätort med skola, restaurang och affärer är Hammenhög, sex kilometer västerut, men även Simrishamn når man med bil på fem minuter via riksväg 9.

Byn mitt i Österlens hjärta är omgärdad av skogklädda åsar och böljande fält, med fyra kilometer till de populära långa, vita sandstränderna mellan Borrby strand och Sandhammaren. Bygden runt Borrby präglas av jordbruk. I direkt anslutning till byns norra delar finns ett värdefullt naturområde, Borrby backar, en mosaik av åsryggar, småvatten, beteshagar och lövskogsdungar.

Området har ett rikt djurliv och används flitigt för promenader och andra friluftsaktiviteter. Enligt äldre dokument, både sägen och historia, fanns det en borg belägen där kyrkan står i dag. Borgen var bebodd av en grym, rovgirig kämpe eller riddare, vars namn var ”Borre”, som därmed givit namnet till Borrby. Här finns också den sägenomspunna offerplatsen Sankta Sisselas källa.

Borrby är i dag en välbelägen serviceort i kommunens södra del. Här finns många små företag, hantverkare av olika slag, ett tiotal föreningar, förskola, låg- och mellanstadium, vårdcentral, apotek, äldreboende, bank, livsmedelsaffär, bilverkstad och bensinmack, frisörer, byggmarknad, biograf, ridskola, restauranger och ett flertal bed & breakfast. I dag är Borrby också ”bokby”, Sveriges första, med flera antikvariat.

Kyrkan ligger mitt i byn och den höga tornspiran syns vida omkring. Kyrkan är en av de största på Österlen och har underbara, glasmålade fönster från 1910 och 1912. Att cykla till stranden från byn går både snabbt och säkert. Bussförbindelser mot Simrishamn, 17 kilometer åt nordost och Ystad 20 kilometer västerut, är frekventa.

Kontakta Borrby byalag via e-post eller besök byalagets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En genuin miljö med ett idylliskt läge. Brantevik är ett gammalt fiskeläge som hade sin storhetstid på slutet av 1800-talet och början av 1900-talet, då det fanns som mest 118 segelfartyg registrerade här. I dag används de två hamnarna mestadels till fritidsbåtar, bara ett fåtal fiskebåtar finns kvar. Byn jäser i dag av andra aktiviteter, särskilt sommartid av olika kulturella evenemang. Riksbekanta är onsdagskonserterna Musik under stjärnorna som lockar många besökare. I byn och den närmaste omgivningen finns flera restauranger, kafé, vandrarhem och bed & breakfast.

Bebyggelsen på Brantevik är mycket varierad, från små längor som slingrar tätt nere längs havet, rad- och kedjehus, bostadsrättshus, till ultramoderna hus med utpräglat miljötänk.

En äkta brantevikare älskar Vejakåsen, byns badplats. Mycket populärt är strövområdet Grönet söder om Brantevik ner mot Gislövshammar. Via en vacker gång- och cykelväg når man såväl Simrishamn fem kilometer norrut och Skillinge ungefär lika långt åt söder. Närmaste skola finns i Simrislund, fyra kilometer norrut.

Kontakta Branteviks samhällsförening, antingen via e-post eller genom att besöka deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Högt, nästan mitt emellan Södra Mellby och Vitaby, ligger den lilla byn Bästekille längs den slingrande landsvägen. I väster höjer sig Bästekille backar med betesmarker, stengärden och enar. Runt Bästekille finns flera populära hästgårdar med ridhus.

Utsikten från den höglänta terrängen mot Kivik, Stenshuvud och Östersjön är betagande. Avståndet till Kivik och Sankt Olof, med service av skilda slag, är cirka fem kilometer.

Gislöv är en samling hus och gårdar spridda kring ett fyrvägskors fem kilometer sydväst om Simrishamn och tillhör de minsta byarna på Österlen. I Gislöv finns även ett hotell med förnämlig restaurang, Karnelund. Närmsta by med service är Skillinge, här finns olika affärer, äldreboende, restauranger och varv. Ett antal populära bed & breakfast-anläggningar finns också i området.

En kilometer sydväst om byn ligger Gislövs stjärna, en vacker lövskog som kantas av vidsträckta naturbetesmarker. Här njuter man under vår och försommar av prunkande blomning, intensiv fågelsång och klockgrodornas spel. Mitt i skogen ligger Gislövs stjärna, en anläggning som på sin tid lockade tusentals dans- och nöjeslystna till olika slags evenemang (The Who spelade till exempel här den 22 oktober 1966).

Naturen runt byn domineras av åkrar, men här och var går berget i dagen och på flera ställen runt Gislöv kan man se spåren av stenbrytning. De fyra vägarna som möts i Gislöv leder till Simrishamn, Brantevik, Skillinge och Borrby. Med cykel kan man enkelt ta sig de knappa två kilometrarna till stranden vid Gislövshammar. Skillinge finns tre kilometer söderut, Simrishamn en halvmil åt nordväst.

En skylt vid kustvägen, ungefär mitt emellan Brantevik och Skillinge, pekar ner mot en väl bevarad liten fiskeby, Gislövshammar, en vacker idyll. Byn har ett femtontal hus och längor längs smala gator.

Naturen är särpräglad, mycket tack vare de lutande, trappstegsformade kalkstenshällarna som går i dagen i strandlinjen. Dessa nyttjades förr i tiden för brytning av kvarnstenar, en liten industri som fann kunder över hela södra Sverige. Än i dag kan man gå ut på hällarna och tydligt se de cirkelrunda hålen. Strax sydväst om Gislövshammars utskjutande udde ligger en skyddad naturlig vik, ”Morfars hamn”.

Kusten vid Gislövshammar är mycket populärt bland vindsurfare och fågelskådare. Omgivningarna inåt land består av vackra hagmarker med intressant flora. Utmed kuststräckan mellan Gislövshammar och Brantevik finns ett ljuvligt vackert promenadstråk, kanske ett av Sveriges vackraste. Närmaste större ort är Skillinge en halvmil åt sydväst där det finns affärer, äldreboende, teater och ett livaktigt företagar- och föreningsliv.

Till Skillinge och norrut mot Brantevik och Simrishamn tar man sig till fots eller per cykel via en gång- och cykelväg med utsökt utsikt. Bussförbindelse finns vid hållplats utmed kustvägen.

Gladsax är en idyllisk plats, högt belägen i det böljande, öppna jordbrukslandskapet. Husen och gårdarna i byn ligger samlade på båda sidor om den slingrande, smala bygatan. Här och var hänger stockrosor ut i körbanan. En plats för lugn och ro med stadens service och havet inom nära räckhåll.

Byn är kulturminnesskyddad och kyrkans äldsta delar är från 1100-talet. Gladsax hallar och Bäckhalladalen är Natura 2000-område och till stora delar naturreservat. Många anser att Bäckhalladalen är ett av Skånes finaste utmarksområden. En utmark eller utäga är en del av en jordbruksfastighet som ligger på avstånd från själva gården. Här kan man bland annat hitta trädlärka, törnskata, klockgroda, hasselmus och göknycklar. Att lyssna på näktergalen här är en lisa för själen.

Buss genom byn mot Simrishamn och Gärsnäs finns. Det är knappa milen till all service i Simrishamn.

En stenkast öster om den ståtliga medeltidsborgen Glimmingehus, uppförd 1499 av Jens Holgersen Ulfstand, ligger den lilla hussamlingen Glimminge by längs den slingrande bygatan. I byns södra ände ligger den vackra Glimminge gård, en gång plattgård (= en större gård som en godsägare låtit anlägga som ersättning för en helt eller delvis nedlagd jordbruksby) till Glimmingehus.

Byn omges av åkermark, lövdungar och vackra naturbetesmarker. Glimminge mosse, som ligger alldeles norr om byn, är en våtmark med ett rikt växt- och djurliv. Lövskogen kring Gislövs stjärna erbjuder vår och sommar ett paradis för sångfåglar.

Strax norr om Gislövs stjärna ligger Glimminge hallar, ett stort hagmarksområde med unik flora.

Större orter i närheten med service av olika slag är Hammenhög, Skillinge och Borrby, med sju kilometer till centrala Simrishamn och nio kilometer till den vackraste sandstranden: Borrby strand.

Ett stenkast från medeltidsborgen Glimmingehus, längs vägen mellan Östra Tommarp och Östra Hoby, ligger den lilla, men långsträckta, byn Glivarp mitt i ett kuperat lantbruksområde med insprängda naturbetesmarker, våtmarker och fuktiga lövdungar. Glivarpa mosse har ett mycket rikt fågelliv.

Här finns också ett rikkärr (vilket betyder att det finns en stor artrikedom här) med ett stort bestånd av den vackra orkidén kärrknipprot. Bebyggelsen är blandad, gårdar, avstyckade sådana och låga bostadshus.

Avståndet till havet är cirka en halvmil och dryga milen är det till de vidsträckta sandstränderna från Kyl mot Sandhammaren och Löderup.

Närmaste orter med service är Hammenhög och Skillinge.

Gnalöv hör till Bolshögs socken, men det är Östra Nöbbelövs kyrka man ser när man står mitt i Gnalöv. Byn är långsträckt, men har sin största koncentration där vägen Gnalöv–Bolshög möter vägen Gislöv–Gislingabro. Omgivningarna är böljande lantbruksbygd. I de norra delarna av byn ner mot Tommarpsåns meandrande lopp finns rikligt med fornlämningar.

Närmaste större orter är Simrishamn och Skillinge.

Grevlunda backar når nästan Stenshuvuds dubbla höjd och det kuperade landskapet är mycket omtyckt av naturälskare. Grevlunda är en liten by, ganska utsträckt väster om järnvägen, som sommartid trafikeras av livaktiga Skånska järnvägars tågsätt dragna av ånglok. Utsikten från delar av byn mot Onslunda är magnifik.

Nere vid bäcken, som så småningom rinner ut i havet vid Vitemölla, ligger en omtalad fornlämning, den runda borgen Vallabacken. Den är omnämnd i den gamla sagan om Ragnar Lodbrok och borgens första ägare kan ha tillhört släkten Galen. Bäcken är fortfarande ett laxförande vatten och påstås i gångna tider ha varit segelbar, kanske ända upp till Sankt Olof. Avståndet till Vitaby är knappa kilometern.

Närmaste större samhällen med skola och äldreboende är Kivik och Sankt Olof och avståndet till badstranden vid Vitemölla är inte mer än dryga halvmilen. Grevlunda har dagliga bussförbindelser norrut mot Brösarp och Kristianstad och söderut mot Simrishamn.

Grevlundagården är ett hästparadis där olympiamedaljören Peder Fredricson och hans hustru Lisen Bratt Fredricson bedriver omfattande verksamhet.

Kontakta Vitaby-Grevlundas byalag via e-post.

Gröstorp har framför allt satts på kartan av idrottsliga skäl. Sammanhållningen i byn kring idrott i allmänhet, men fotboll och bordtennis i synnerhet, har varit mycket god. Här finns också en förnämlig alpackafarm, hästuppfödning och ett populärt vandrarhem: Bengtssons loge.

Från byn leder en gång- och cykelväg till Simrishamn och ansluter direkt till grundskolan Korsavad. Norr om byn, som huvudsakligen sträcker sig längs vägen mot Gladsax, ligger Bäckhalladalen, ett stycke fullständigt unik utmark med sällsynta, utrotningshotade djur och växter. Mycket närmare, i väster, hittar man ett mindre område med värdefulla naturbetesmarker, Impan, som till stor del är naturreservat och Natura 2000-område.

I områdets västra del finns en markant bergvägg med gruvgångar från gamla tider. Här övervintrar den sällsynta fladdermusen barbastell. Bebyggelsen är av skiftande karaktär, men inga hus är uppförda före 1900. I byns västra del finns ett par avstyckade lantbruk ännu kvar.

Avståndet in till Simrishamn är via landsvägen en halvmil, aningen kortare via cykelvägen. Dagliga bussförbindelser finns.

I Gärsnäs är servicegraden hög. Här finns barnomsorg, grundskola, vårdcentral, äldreboende, affärer, bageri, livsmedelshandel, bilfirma, mekaniska verkstäder samt hantverkare av olika slag. Gärsnäs har satts på världskartan framför allt av byns mycket framgångsrika företag Gärsnäs AB, som möblerat en lång rad offentliga miljöer, som riksdagshus och ambassader, världen över.

Inte minst har goda kommunikationer gjort stationssamhället Gärsnäs till en av Simrishamns större byar. Riksväg 11 går genom byn liksom järnvägen Simrishamn–Malmö. Busstrafiken är väl utbyggd och Skåneexpressen, som går mellan Simrishamn och Lund via Tomelilla och Sjöbo, passerar Gärsnäs.

Byn har blandad bebyggelse, såväl villor, som radhus och hyresfastigheter, de flesta är byggda under 1900-talet. Avståndet till Simrishamn är lite drygt en mil, till Tomelilla en liten aning längre och det är knappt tre mil till Ystad. Den som känner för ett uppfriskande bad når Kyhls strand på en kvart.

Kontakta Stiby och Gärsnäs byalag via e-post.

Rogivande. Nära. Praktiskt. Servicegraden är god med butik, specialaffärer av olika slag, bed & breakfast-anläggningar, café, tandläkare, smedja och gallerier.

Strax öster om byn, vid vägen mot Vallby och Glimmingehus, ligger Gunnarshögs gård där det pressas rapsfrön till en mängd olika produkter. Butiken och visningsträdgården En liten bit av Medelhavet är välbesökt, liksom konserterna på Garaget.

I byn finns barnomsorg, skola och äldreboende. Här finns bussförbindelser mot Simrishamn och Ystad, avståndet till järnvägsstationen i Smedstorp är cirka sju kilometer, järnvägsstationen i Gärsnäs ligger också nära. Avståndet till Simrishamn är ungefär det dubbla och till uppfriskande bad vid Borrby strand ungefär en mil. Men den som vill bada kan göra det i byn också under sommarhalvåret.

Kontakta Hammenhögsbygdens byalag via e-post.

Ett gammalt ordstäv säger: ”I Hannas gjorra di hårannra ingen forrtred”, vilket betyder att här i denna by är man vänlig mot varandra. Så är det säkert i alla våra byar på Österlen, men i Hannas finns det nog ett uns av faktisk bakgrund till talesättet.

Kyrkan är en av Skånes minsta, men mycket intressant. Här är spåren från 1100-talet mycket tydliga, bland annat finns dopfunten, skapad av stenmästaren Sighraf, kvar från den tiden. I triumfvalvet kan man beskåda ett snidat krucifix som skapades redan på 1200-talet, samtidigt som kyrkporten yxades till. Kyrkan är vackert bemålad i bondrokokostil från 1700-talet och givetvis finns det exempel på Hannas’ egen textilmästarinnas, Hellevi Nilsson-Kjellhard, verk.

Ännu ligger ett antal gårdar sedan enskiftet kvar längs vägen genom byn. I byn finns bland annat snickeri och ett mycket omtalat klockgjuteri där det även gjuts statyer och andra stora konstföremål. Närmaste skola och affär ligger i Hammenhög en halvmil öster om Hannas.

Tre kilometer rakt väster om byn ligger Bollerup, så inslaget av hästar i landskapsbilden är påfallande. En och en halv mil söder om Hannas ligger Sandhammaren och Löderups strandbad.

Vid kanten av Brösarps backar – med Hanöbuktens vidsträckta sandstränder i norr och den karaktärsrika kusten förbi Kivik mot Stenshuvud i söder – ligger Haväng. Endast en vacker plats kan leva upp till ett så vackert namn.

Vidsträckta hedar, böljande gröna hagar och en unik flora och fauna. Haväng har lyckats förbli ursprungligt och inte sönderbebyggt. På fältet låg fram till mitten av 40-talet den lilla fiskebyn Knäbäck. Denna utplånades för skjutfältets skull. En del av husen monterades ner och fick ett nytt liv söder om Stenshuvud, vid Rörums strand, och fick namnet Knäbäckshusen, en charmig, genuin gatstump på sandbranten mot Östersjön.

Uppe på höjden, norr om Verkeåns, utlopp ligger den berömda Havängsdösen som under lång tid var helt okänd. En kraftig storm 1843 blottade dösen, som i dag lockar många besökare. Utsikten från dösen och den magra sandheden, med trift och ljuvligt doftande sandnejlika, är makalös. Man ser Blekinge i norr och förbi Stenshuvuds magnifika kontur åt söder. Nära dösen ligger välbesökta Skepparps vandrarhem.

Här kan man få uppleva vallhundar i arbete, lyssna till klockgrodor och se kärrhöken sväva över heden. Vid Ravlunda finns busshållplats för vidare transport till Brösarp, Kristianstad eller Simrishamn. Närmaste orter med skola och annan samhällsservice är Brösarp och Kivik, båda ligger mindre än en mil bort.

Trots Havängs enorma popularitet för naturupplevelser utöver det vanliga, vandringar, bärnstensletande, friska bad och kustfiske, är det ytterst ovanligt att det känns överbefolkat här.

Vägen mellan Södra Mellby och Vitaby har sedan urminnes tider kallats Prästavägen och det har en lika enkel som naturlig förklaring. Båda kyrkorna betjänades av samma präst och det kunde bli flera turer i veckan mellan de båda kyrkorna, den stora, grandiosa i Södra Mellby och den lilla, unika i Vitaby.

Utsikten är formidabel över Hanöbukten, med Råkefurets genuina skog på båda sidor om Klammersbäck, mot Torups slott och Brösarps backar i norr. Längs Prästavägen ligger ett ganska stort antal större gårdar och på sluttningarna mot öster ner mot Kivik ligger en rad fritidshus. Dessa utgör Hjälmaröd, en således rätt uttänjd by med helt olika karaktärer. Hjälmaröd som adress innefattar även den riksbekanta heden som i juli ”invaderas” av 100 000-tals människor när traditionstyngda Kiviks marknad går av stapeln.

I Hjälmaröd finns, förutom aktiva jordbruksfastigheter, även andra verksamheter inrymda i avstyckade gårdar. I byns norra dal har Mölleån skurit sig ner i terrängen och finner sitt utlopp i Vitemölla, just intill den populära badstranden. En bit uppströms ligger den gamla vattenkvarnen Krubbemölla, som finns omnämnd i skrift så långt tillbaka som 1698. Möllan har vid flera tillfällen restaurerats och lockar årligen många besökare, liksom givetvis Vitaby kyrka med sin karaktäristiska strävpelare.

Avståndet till Kivik med skola, affärer och bensinstation är ett par kilometer. Bussförbindelser finns i Vitemölla, Kivik och Vitaby.

Järrestad är en by med mycket gamla anor. I och runt byn finns rikligt med fornminnen, gravhögar och hällristningar. Många historiskt intresserade besöker de fantastiska hällristningarna vid Vilhelmsberg på vägen mellan Järrestad och Gladsax, där det finns mer än 550 figurer huggna i hallen. Mest omtalad är den svårtolkade ristningen Dansaren.

Söder om samhället ringlar Tommarpsån fram, ett i dag ganska beskedligt, laxförande vattendrag. Järrestad har ett lugnt läge sedan riksväg 9 drogs utanför samhället, men ändå så nära att bussförbindelserna är lätta att nå. Järnvägen löper genom Järrestad löper, men vill man nyttja Pågatåget tar man sig de fem kilometrarna till stationen i Simrishamn. En gång- och cykelväg leder in till centralorten, där full service som skola, affärer, sjukhus finns.

Norr om nationalparken Stenshuvud ligger Karakås (betoningen i ortnamnet ska ligga på sista stavelsen). I Karakås finns rymliga parkeringsplatser för den som vill besöka Stenshuvud norrifrån. Annars är Karakås framför allt en plats man besöker för att titta på Äpplets hus och handla i Kiviks musteris fabriksbutik.

Pionjär i fruktodlarkretsar var obestridligt Henrik Åkesson och fortfarande är släkten Åkesson ägare till det alla en gång kallade ”musteriet”. Att fruktodling passar så bra här handlar om klimatförutsättningarna. Fruktträdens blomning hålls tillbaka av närheten till det kalla havet på vårarna och de långa milda höstarna gör mognadstiden lång.

Längs vägen ut till Karakås ligger, huvudsakligen öster om vägen, en rad större villor, några gårdar och så, som en punkt för det hela, musteriet med fabrik och butik. Äpplets hus med populära restaurangen Kärnhuset lockar många besökare. Här finns allt som är värt att veta om frukt och fruktodling. Alla äppelsorterna i den välskötta demonstrationsträdgården är som ett levande bibliotek.

Väster om Karakås ligger det berömda arboretet på Kiviks Äsperöd. Närmaste större ort med service som skola, äldreboende, affärer med mera är Kivik, en och en halv kilometer norrut.

Vägen dit passerar ett antal mindre skeppsättningar, men också förbi Sågmöllans kaffestuga och Bredarör, eller Kiviksgraven eller kungagraven, som många kallar den.

Karlaby ligger kring trevägskorsningen som leder till Östra Vemmerlöv, Tommarp och Simrishamn. Bebyggelsen består av några större gårdar samt ett antal mindre hus. I nordost utbreder sig ett småskaligt landskap med beteshagar, våtmarker och småvatten. Här finns flera så kallade rikkärr med unik orkidéflora och området har även ett rikt fågelliv.

Avståndet till Simrishamn med skolor och annan service är runt en mil och bussförbindelser finns. Gyllebosjön med populärt bad ligger inom cykelavstånd.

Karlaby byalag kan du kontakta via e-post.

Av alla samhällen och byar på Österlen är Kivik kanske den mest kända och det av många skäl. Kiviks marknad, Äppelmarknaden, Kivik Art Centre, Kiviks musteri, ja, listan kan göras lång.

På hamnplanen i Kivik ligger Buhres fisk som är en publikmagnet av stora mått. Musteriet, med produktion av en mängd olika produkter med frukt som råvara, sysselsätter många anställda och sprider namnet Kivik över landet. Utbudet av affärer, kaféer, bed & breakfast-anläggningar, hotell och restauranger, liksom tandläkare, frisörer, bussbolag, åkerier, hembygdsmuseum, bensinstation, biograf, bageri, äldreboende och skolor är imponerande.

Bebyggelsen i Kivik är av mycket blandad karaktär, från gamla fackverkshus nere i byns äldre delar längs slingrande smala strädden, till hypermoderna villor nära Moriabacken. Fritiof Nilsson Piraten står staty neråt hamnen, hans bok ”Bombi Bitt och jag” är klassisk och många av Piratens skrönor utspelas i Kivik.

Marknadsfältet är klassat som Natura 2000-område, främst på grund av sandmarkernas höga naturvärden. Här förekommer den ovanliga naturtypen sandstäpp och tidvis häckar fältpiplärka på de glest bevuxna markerna. Nedanför den branta strandvallen leder en väg från Kivik förbi badstrand till nästa lilla fiskeläge, Vitemölla.

Simrishamn ligger knappt två mil söderut och Kristianstad fem och en halv norrut. Från Kivik är bussförbindelserna såväl norrut som söderut goda.

Kontakta Byalaget på Kivik via e-post eller besök byalagets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Här gifter sig hav med sagolik natur. Strandbrinken från den charmiga byn Knäbäckshusen är brant, men stranden är en av landets bästa och vackraste badstränder med utsikt ner mot Simrishamn och upp mot Stenshuvuds välbekanta silhuett. På grund av säkerhetsskäl är stranden vid Knäbäckshusen avstängd under 2024. Trappan är borta och risken för nya ras längs slänten är stor, liksom risken för fallande träd och stenar. I sluttningen rakt nedanför bygatan i Knäbäckshusen ligger ett litet kapell, som idag är stängt, även det på grund av rasrisk.

Byns historia är speciell. Knäbäck var vid sekelskiftet till 1900-talet en någorlunda välmående fiske-/bondby uppe på Havängs hed vid Knäbäcken med bland annat de fina hus som idag utgör Knäbäckshusen. När området förvandlades till skjutfält flyttades alla invånarna.

Vissa hus monterades ner och byggdes upp på nytt där byn ligger i dag, alldeles sydost om fritidsbebyggelsen vid Rörums strand. Vid eldsvådan på mors dag 1959 brann fem av 18 hus ner. De byggdes upp på nytt och i dag är Knäbäckshusen en trivsam idyll i böljande terräng, med fruktodlingar, enebackar, nationalparken Stenshuvud i norr och havet i öster.

På båda sidor om Knäbäcksstranden rinner två åar ut, fantasifullt döpta till Rörums norra åoch Rörums södra å.

Komstad är en ganska liten by, belägen en kilometer väster om Stiby/Gärsnäs, längs vägen mot Onslunda. Man tar avtagsvägen från riksväg 11 strax väster om Stiby kyrka.

Byn ligger i kuperad terräng. Längs vägen mot Östra Vemmerlöv är utsikten vid, bland annat mot Stiby kyrka. Öster om vägen förbi Listarum ligger bland annat Hivlegårdarna, där landskapet är typiskt småskaligt, med små åkerlappar, stengärden, buskage, träddungar; en landskapstyp som garanterar rik flora och fauna. Avståndet till populära strövområdena kring Gyllebosjöns naturreservat är kort.

Komstad är ett namn som nämns i flera olika sammanhang. Komstadkalksten har brutits under många, många år. Det finns uppgifter på att industrin var i gång redan på 1100-talet. Kalksten från Komstad finns i många hus, som golv eller som väggmaterial. Det finns komstadkalksten i bland annat Lunds domkyrka, i Sankt Pauli kyrka i Malmö, i Malmö opera, men många förknippar säkert komstadkalksten med otaliga gravstenar, där den grå eller svartgråa kalkstenen kommer väl till sin rätt. Numera är brotten vattenfyllda.

I många hem på Österlen hänger det en eller flera tavlor signerade målarmästare ”Nils Olsson Komstad”, en mycket populär så kallad ”gåramålare”, som föddes på 1850-talet och som hann måla massor med ”50-årspresenter”.

Närmaste större ort med service som skola, äldreboende, vårdcentral, affärer med mera är Gärsnäs, knappt två kilometer åt sydost. Buss- och pågatågsförbindelser finns från Gärsnäs.

Lilla Kvarnby är grannby till Östra Hoby, drygt tre kilometer öster om Borrby och tre kilometer väster om Skillinge. I Kvarnby finns rosornas paradis, Roskraft, en anläggning som lockar rosentusiaster långväga ifrån. I Kvarnby ligger ett antal stora gårdar varav en större hästgård.

Det är cykelavstånd till de större orter som erbjuder ökad service. I Borrby finns skola och affär. Från båda nämnda orter finns också bussförbindelser. På vägen mot Skillinge ligger ständigt växande Österlen sparris, som förser matintresserade med den vårprimören direkt från odlingarna.

Omgivningen är präglad av den enastående sandstranden, klitterna och strandskogen. Kyhl är startpunkten för en lång sträcka fenomenal sandstrand som fortsätter med vissa små, korta avbrott ända till Ystad. Innanför kustvägen breder åkerlandskapet ut sig och här finns en del av Skånes bördigaste jordar.

Bebyggelsen vid Kyhls strand är huvudsakligen av sommarstuge- och fritidshuskaraktär, men här finns även året-runt-boenden. De allra flesta fastigheterna har byggts under drygt femtio års tid fram till dags dato.

Kyhl gränsar till Borrby strand med campingplats. Havsbadet är mycket långgrunt och passar därför utmärkt för barn.

Närmast större ort med affär och annan service är Borrby, fyra kilometer inåt land, eller Skillinge. Bussförbindelser finns på kustvägen.

Söder om Skillinge, tätt intill den steniga stranden, ligger norrifrån räknat dessa tre byar: Norrekås, Örnahusen och Spraggehusen, i det närmaste sammanvuxna. Bebyggelsen finns på båda sidor om kustvägen nummer 1500.

Örnahusen var en gång ett fiskeläge med ett fyrtiotal fiskarstugor och uthus, placerade så nära havet att de 1872, vid den fruktansvärda novemberstormen, samtliga spolades ut i havet. Örnahusen har aldrig haft en riktig hamn. De små grund- och stenblock som ligger en bit ut från stranden har byggts samman med en stenbrygga och har fungerat som skydd och tilläggsplats. Mycket av det gamla samhällets charm är bevarat.

Två kilometer söder om byraden ligger Kyhls strand, först ut i det långa sandstrandsområdet som lockar så många badgäster, men även fågelskådare och vandrare.

Föreningslivet är livaktigt. Österlens FF har betydande fotbollsverksamhet för både pojkar och flickor. Närmaste större ort är Skillinge en kilometer norröver längs kustvägen. Här finns livsmedelsaffär, restauranger, kapell, kiosk, sjöfartsmuseum, teater, barnomsorg och äldreboende.

På stranden i Örnahusen finns en flygplanspropeller med en informationsplatta uppställd. Den vittnar om den uppskakande händelsen som inträffade den 24 maj 1944 då det amerikanska bombplanet B17G, 42-107178, skadades av Luftwaffe i samband med ett bombningsuppdrag över norra Tyskland, och sökte sig mot land norrut. Planet nådde Skåne och cirklade, under beskjutning av svenskt luftvärn, mellan Simrishamn och Sandhammaren. Piloten valde att försöka landa i havet utanför Örnahusen. Ett par av planets besättningsmän hoppade. Planet kraschade brinnande och hamnade på sju meters djup. Piloten lyckades undvika att ramma ett hus på stranden och har postumt belönats med tapperhetsmedalj. Fortfarande dyker många kring vrakplatsen varje år.

En kilometer öster om Sankt Olof, på vägen mellan Rörum och just Sankt Olof, ligger den lilla byn Raskarum. Omgivningarna är kuperade med mindre åkrar, betesmarker, sankmarker och skog.

Bebyggelsen är blandad, det är gårdar som dominerar. I Raskarum finns två avtagsvägar. Den mot Ljunglyckorna snirklar sig genom skogsbygd och småskalig lantbruksbygd och delar sig mot Snapparp och Gyllebosjön. Den avtagsväg som leder norrut delar sig mot Bästekille backar och mot Södra Mellby. Båda avtagsvägarna belönar den som vill ta en omväg med mycket vacker, böljande natur: bokskog, enebackar, glittrande vattenspeglar, våtmarker och torvmossar.

Närmaste större samhälle med skola, äldreboende, affär, restaurang, idrottsplats, bassängbad och kyrka är Sankt Olof, men det är inte heller långt till Kivik, bara sex kilometer. Bussförbindelser finns till Brösarp och till Simrishamn.

När Carl von Linné kom till Ravlunda på sin skånska resa blev han hänförd av naturen och ansåg att det inte kunde finnas något vackrare i hela landet. Det är nära till Haväng och havet, där Verkeån når Östersjön och delar sandstranden. Här kan man leta bärnsten och njuta av backtimjan och sandnejlika. Här står Havängsdösen och ruvar på sin hemlighet.

Uppe på den brant sluttande strandvallen ser man ”hur långt som helst”. Skjutfältet norr om dösen har varit i bruk sedan mitten av 1950-talet. Många besöker fältet när inga övningar är på gång och man kan få fina upplevelser av kärrhök, får, lövgrodor och hjortar.

Ravlunda kyrkby ligger cirka två och en halv kilometer rakt västerut, strax söder om de böljande Brösarps backar, där bland annat Hasse och Tages ”Äppelkriget” och Astrid Lindgrens ”Bröderna Lejonhjärta” spelades in.

Kyrkan har fått en smått enastående placering högst i byn och har legat här sedan 1100-talet. Två mycket bekanta svenska kulturpersonligheter vilar på kyrkogården: Olle Adolphson och Fritiof Nilsson Piraten. Fritiof själv skrev texten till sin gravsten: ”Här under är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972”.

I trakten kring Ravlunda har det bott människor mycket länge. Det finns gott om bronsåldersgravar och mycket talar för att Ravlunda en gång varit häradstingets samlingsplats. 2009 påbörjades omfattande utgrävningar av den gamla handelsplatsen Maletofta, ett stenkast från Verkeån. Den så kallade brakteaten med ansiktsmasker från Ravlunda är en unik guldplatta som visar på skicklig smideskonst i trakten.

Ravlunda fick en egen berömd beskrivning 1746, i prosten Floraeus’ hembygdsbok i sann Rudbeckiusanda, Flores antiquitatis Scanicae. Floreus tar väl i, men han förlägger kulturens vagga till Ravlunda!

I Ravlunda finns bland annat hotell/b&b, restauranger och cykeluthyrning. Riksväg 9 passerar strax öster om byn och här finns bussförbindelser vidare norrut mot Kristianstad och söderut mot Simrishamn. Avståndet till Brösarp, som har ett brett serviceutbud, är ungefär fyra kilometer. Söderut på riksväg 9 är Kivik närmaste större ort, som också har mycket i serviceväg att erbjuda.

Genom Ravlunda går museijärnvägen som, huvudsakligen sommartid, trafikeras av Skånska Järnvägar, en upplevelse från ångtågens storhetstid. Tåget går mellan Brösarp och Sankt Olof och lockar många resenärer.

Söder om Ravlunda ligger Torups gods och Vitaby. Ravlunda sockens byalag är en mycket aktiv sammanslutning.

1499 lade Jens Holgersen Ulfstand grunden till Glimmingehus, en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar. Borgens historia är ett äventyr i sig och med generösa öppettider är möjligheterna stora att lära känna detta landmärke.

Glimmingehus var en mycket stor jordägare långt fram i tiden. Det är troligt att det var lantbruksarbetare, som hade sin dagliga gärning på godset, som byggde husen i lilla fridfulla byn Rogamad strax väster om borgen en liten bit söder om vägen från borgen mot Vallby. Rogamad, sankmarken där råkorna bor, består av tretton hus, varav de allra flesta bebos av deltidsboende. Det är typiska låga skånelängor, som byggdes mellan 1855 och 1900.

Utmarken där Rogamad ligger var en gång torvmosse som utnyttjades kraftigt, men när andra uppvärmningsalternativ kom, gavs möjlighet för en del av de boende i byn att förvärva jord. Flera av husen fick då tillbyggnader och förvandlades till småbruk.

Närmaste större orter med skola och annan service är Hammenhög en knapp halvmil västerut och Borrby en halvmil söderut. Badsugen? Avståndet till Borrby strand och Kyl är sju kilometer.

Genom den gamla byn Rörum slingrar bygatan sig nästan graciöst fram med hus på båda sidorna. Terrängen runt Rörum är synnerligen kuperad, det rinner två vattendrag genom byn. Bebyggelsen i Rörum är blandad. Här finns större och mindre gårdar varvade med riktigt gamla korsvirkeshus.

I Rörum finns Sophiaskolan (F-9) vars grundidé hämtas ur Waldorfpedagogiken.

Öster om byn hittar vi en hel del fruktodlingar, bland annat Orelund med sin frukt- och delikatessbutik, Gröna butiken. Strax söder om Orelund ligger golfbanan Lilla Vik och väster om denna ännu en artonhålsbana, Djupadal. Strax utanför byn finns tv-kända Mandelmanns trädgårdar, liksom Franskans crêperie och b&b-anläggningar.

Förbi kyrkan åt öster leder vägen mot fantastiska Rörums strand och Knäbäckshusen som är ett mycket populärt vandringsområde. I byn finns flera konstnärer, vilket märks inte minst i samband med konstrundan i påsken.

Närmaste större orter med service är Sankt Olof sju kilometer västerut, Kivik fem kilometer norrut och Simrishamn en mil söderut. Bussförbindelser norrut och söderut finns vid riksväg 9.

Byn Rörums strand ligger ett stenkast norr om Knäbäckshusen. Läget är exceptionellt, omgivet av fruktodlingar, strandsluttningar, bokskog, enebackar och i norr nationalparken Stenshuvud. Sommartid lockar musiken från Kulla nöjesplats, en helt och hållet unik utedansbana.

Rörums strand har mycket naturupplevelser av det sällsynta slaget. Stranden erbjuder sköna bad även om undervattensströmmar vid pålandsvind kan utgöra en fara för den som är för dristig. Rörums norra å meandrar vackert och har skurit ut en djup ravin.

Bussförbindelser norrut mot Kristianstad och söderut mot Simrishamn finns vid riksväg 9. In till pågatågstationen och Skåneexpressen mot Lund är avståndet en mil.

Söder om Borrby längs vägen mot Sveriges en gång största radby, Hagestad, ligger ett antal stora gårdar och däremellan några små bostadshus. Tillsammans med en liten samling hus på vägen mot Mälarhusen utgör dessa fastigheter byn Sandby. Omgivningarna kring Sandby domineras av högeffektivt jordbruk. I Sandby har också åldermannagillet levt kvar länge med traditionella gillen till Mårten.

Närmaste bussförbindelse finns vid Örnahusvägen, bussen tar dig till till exempel Ystad, Skillinge eller Simrishamn. Närmaste större ort med service som skolor, äldreboende, apotek, vårdcentral, pizzeria, affärer med mera är Borrby två kilometer norrut. Det är knappt två mil till Simrishamn. Till stranden vid Sandby och Mälarhusen är det ungefär två kilometer.

Där skogen tar slut tar stranden vid. Här finns kontrasten mellan det vindstilla lugnet i skogen till det levande havet med dess friska vindar. Mellan Mälarhusen och Borrby strand hittar vi Sandby strand. En lugn oas med fantastisk natur och milslång, kritvit strand.

Sandby strand är planterat med barrskog för att begränsa vinderosionen. Ett stort område norr om Mälarhusen, Sandby backar, är dock fortfarande ett relativt öppet dynlandskap och är ett naturreservat. Norr om kustvägen vidtar odlingslandskapet.

Närmaste bussförbindelse finns vid Örnahusvägen, bussen tar dig till till exempel Ystad, Skillinge eller Simrishamn. Närmaste större ort med service, som skola och affärer, är Borrby.

Sankt Olof är en högt belägen, vacker by, inbäddad i Österlens rikaste skogsområde. Järnvägen kom till byn 1901 och ännu i dag kommer det tåg på banan, men järnvägen är sedan många år museijärnväg, en populär turistattraktion som tar resenärerna på en nostalgisk och vacker tur mellan Sankt Olof och Brösarp. Det finns även möjlighet att åka dressin. En mer modern bussförbindelse finns till Brösarp och Simrishamn.

I Sankt Olof finns barnomsorg, skola, livsmedelsaffär, restaurang/bageri, hantverkare av olika slag och äldreboende. Byns välskötta friluftsbad, vackert beläget vid bäcken genom byns norra delar, sköts av idrottsklubben Sankt Olofs IF, en klubb som genom åren haft många olika verksamheter på sitt program förutom den dominerande fotbollen. Här lotsade till exempel eldsjälen Sten Nilsson fram ett par landslagsmän i friidrott.

Fortfarande är aktiviteterna många och intresset stort kring anläggningen Kvarnvallen, alldeles intill den gamla holländaremöllan. Byalag, en aktiv scoutkår, en fritidsgård och en hel rad andra föreningar håller snurr på livet i Sankt Olof året om.

Omgivningarna runt byn är präglade av blandskog och små åkrar, betesmarker och hagar. Strax utanför Sankt Olof ligger kommunens högsta punkt: Hjulahultsbacken, 185 meter över havet. Sankt Olof har också det skånska rekordet i snödjup, 1000 millimeter, satt år 1942.

Sankt Olofs kyrka är en gotisk kyrka med många praktfulla, spirade altare och altartavlor. Ursprungligen har det funnits nio helgonaltare, idag finns det fyra kvar: Högaltaret, Treenighets-, Maria- och Sankt Anna-altaret. Men klenoden framför andra är Sankt Olofs beläte med silveryxan: ”Om en sjuk stryker sig nio gånger med yxan och helas besynnerligen”. Söder om kyrkan ligger en offerkälla där folket än i dag kastar ned en penning för hälsa.

Simris är en mysig by som lever året om. Här finns en blandad kompott av nytt och gammalt. Gatorna är brokiga, slingrande och här finns hus av olika karaktär, färg och form. Byn sträcker sig huvudsakligen längs vägen mellan Simrishamn och Borrby.

Här finns bilfirma, handelsträdgård, galleri med mera. En plats för lugn och ro med stadens service och havet inom nära räckhåll. En gång- och cykelväg leder till Simrislund där det bland annat finns skola och barnomsorg.

Högt öster om Simris ligger ett populärt gårdshotell, Sköllengården. Buss 571 Simrishamn-Hammenhög-Ystad och Skåneexpressen 5 mot Lund stannar vid Simris. Från stationen i Simrishamn går också Pågatågen mot Malmö.

Simris’ byalags hemsida kan du besöka här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., du kan kontakta byalaget via e-post.

Simrishamn, Österlens huvudstad, är en genuin och vacker småstad, 900 år gammal. Det är inte minst stadens bebyggelse som utgör dess charm. De låga husen i pastellfärger ligger i långa rader längs kullerstensgator. Vackert snidade dörrar är också typiska för trakten, liksom de prunkande trädgårdarna som ligger som osynliga oaser bakom höga träplank.

Det var förmodligen någon gång på 1200-talet som den blev stor nog att få stadsrättigheter. På platsen har det dock funnits boplatser sedan stenåldern. Första gången Simrishamn nämns är 1123 då den norske kungen Jorsalafarare med sin flotta ska ha lagt till här, därför firades stadens första 900 år hela 2023. Namnet på fiskeläget var då Svimraros som betyder ”mynningen till ån som svämmar över” och syftar på Tommarpsån. Fiskeläget växte till att bli en betydande hamnstad, tack vare sillen som haft en avgörande betydelse för staden ekonomi och historia. Därför är också en fisk avbildad på stadsvapnet.

Då Hansaväldet bröts blev tiderna svårare och sillen förlorade sin betydelse. Det blev inte heller bättre av att svenskarna plundrade staden i mitten av 1600-talet. Men under frihetstiden växte köpmanshusen upp. Garvare Ehrnberg lade grunden till stadens storindustri, läderfabriken. Skeppsrederierna utvecklades i takt med att handeln växte, under 1800-taltes slut hade Österlen Sveriges största segelfartygsflotta. I Simrishamn ägde redarfamiljen Björkegren inte mindre än ett sjuttiotal fartyg.

Sankt Nicolai kyrka är från 1100-talet och byggd i grå hallasten. Länge var kyrkan klädd i grå cement, men vid ett besök i Simrishamn lovade konstnären Carl Milles på sin tid att skänka en skulptur om cementen knackades bort. Nu gnistrar kyrkan åter i grå hallasten och på gräsmattan svävar Millesskulpturerna. Berömd är predikstolen som bär Christian IV:s namnchiffer, den praktfullt utformade dopfunten, det medeltida krucifixet och Österlens äldsta votivskepp (kyrkskepp) från 1776.

Besök Österlens museum, Autoseum, köpmansgårdarna, Hotell turistgårdens rosarium, Rosentorget, Konstmuséet Gösta Werner & havet och mycket mer. Shoppa i stadens affärer och ta en fika på ett av de många caféerna eller avnjut god meny på stadens restauranger.

Från Simrishamns station går Pågatågen mot Malmö, expressbussar trafikerar linjer mot Lund och Kristianstad och lokalbussar går till kommunens övriga byar. Snurringen finns också, den lilla stads-/servicebussen i tätorten som det är gratis att åka med.

Hur länge Skillinge varit ett fiskeläge vet man inte, men förmodligen ända sedan folkvandringstiden 400–800 år efter Kristus. Namnet Skiellinge kan härröra från formen Skedhlinge, där sked(e), bland annat med betydelsen gräns, kan syfta på samhällets begränsning i öst och väst av två bäckar.

Fiskeläget lever året runt, här finns mycket att erbjuda: restauranger, mataffär, bageri, förskola, äldreboende, bed & breakfast, Skillinge teater och Sparrisgården – detta är bara ett axplock.

Småbåtshamn, havet och storslagen natur inom promenadavstånd. Kritvita sandstränder inom cykelavstånd. Skillinge är fiskeläget där fortfarande mycket kretsar kring hamnen. Här finns skeppsvarv, hamnkrog, båtklubb och sjöfartsmuseum.

Bebyggelsen i Skillinge minner om gångna tiders stolta sjöfart med stora kaptensgårdar, men också små hus i smala strädden, flerfamiljshus och ett antal nyare villor i sydväst. Många konstnärer bor i Skillinge med omnejd, vilket lockar stora skaror besökare till samhället, inte minst vid påsktid. Bussförbindelser mot Simrishamn, Borrby och Ystad finns i Skillinge. Avståndet till Simrishamn är runt en mil.

Och du: Man säger att man bor på Skillinge, Brantevik, Kivik och så vidare. Det kommer sig av att fiskelägena från början var tillfälliga läger. Man slog läger, bodde på lägret, sedan drog man vidare när fiskesäsongen var över. Detta uttryck har levt kvar sedan århundraden tillbaka.

Du kan kontakta Skillinge leje via e-post eller Skillinge skifteslag via e-post.

Karl Aspelin har ibland kallats den förste målaren på Österlen, smålänningen som bildade det så kallade ”Kivikskollektivet” i villan med den fina utsikten över Östersjön från läget i backen i Skogsdala. Än i dag spelar konsten stor roll i den lilla ”förstaden” till Kivik. I terrängen på väg upp till utsiktspunkten Lilla Sten ovanför gården Bergdala finns Kivik Art Centre, dessutom bor en hel del konstnärer i och kring Skogsdala, vilket bland annat betyder massor med besökare i samband med konstrundan till påsk.

Många passar också på att besöka Esperöds herrgård med det berömda arboretet. Från Skogsdala kan man även ta av mot nationalparken Stenshuvud, antingen via Karakås eller Svinaberga.

Bebyggelsen i Skogsdala består av gårdar med påfallande tydliga inslag av fruktodlingar och ganska stora hus uppe i branten mot gården Bergåsa med förnämlig utsikt över Hanöbukten.

Bussförbindelser finns såväl söderut mot Simrishamn som norrut mot Brösarp/Kristianstad. Service som skola, butiker, äldreboende med mera, finns i Kivik på bekvämt gångavstånd norr om byn.

På vägen mellan Rörum och Östra Vemmerlöv hittar vi strax sydsydväst om Forsemölla en avtagsväg åt öster mot Skräddaröds by. Ganska många fastigheter, huvudsakligen gårdar med beteckningen Skräddaröd, ligger på båda sidor om huvudvägen mot Rörum, men byn Skräddaröd är en ganska nybyggd by bestående av villor.

Omgivningarna är en blandning av betesmark, fruktodling, små åkrar och skog. Byns stora styrka är de magnifika naturupplevelserna som finns på nära håll, till exempel vattenfallen Forse och Stränte. Här finns lokaler för till exempel lövgroda, mindre hackspett och större vattensalamander. Tre kilometer bort ligger underbara bad- och fiskesjön Gyllebosjön, vår kommuns största sjö. Det är knappa fem kilometer till morgonstranden vid Knäbäckshusen.

I Skräddaröd och omgivningarna bor det många konstnärer, konsthantverkare och andra kulturarbetare.

Inom cykelavstånd finns liksom Rörums södra å med vattenfallen vid Forse och Stränte, Rörums by, Vik, Kulla nöjesplats, Stenshuvuds nationalpark och Mandelmanns trädgårdar.

Närmaste större ort med service som skolor, sjukhus och affärer är Simrishamn 14 kilometer åt sydost. Skolor finns även i Gärsnäs och Kivik.

Inbäddad i vacker lövskog ligger lilla Snapparp i ett kuperat landskap strax söder om Sankt Olof, öster om vägen mellan Sankt Olof och Smedstorp. Byn är glest bebyggd med äldre gårdar och enstaka hus längs den smala grusvägen. Idyll är nästan ett svagt uttryck. Naturen är mäktig med torra hedar, enbuskmarker, fuktängar, mossar och kärr. Skogen är mycket olikåldrig. Inslagen av bok är många men även avenbok är ställvis vanlig. Betesmarker med stengärdesgårdar är vanliga.

Här trivs långbensgroda, mindre hackspett och hasselmus, miljön är perfekt för mossor och lavar.

Populära mossmarker för fågelintresserade är Gedings mosse och Den dödas lott. Nära Snapparp ligger ett stort stenblock som länge ansetts utgöra en gränssten mellan Gyllebo, Älmhult och Snapparp. Den påstås likna en hög smör och kallas Smörstackastenen.

Närmaste större ort med skola, äldreboende, friluftsbad, bussförbindelser, affärer med mera är Sankt Olof två kilometer norrut.

Stiby kyrkby består av ett antal gårdar, en handfull små bostadshus samt ett antal större villor längs riksväg 11 och längs vägen mot Östra Vemmerlöv. Högt över den kuperade odlingsmarken ligger Stiby kyrka. Stiby är sammanvuxet med stationssamhället Gärsnäs.

Omgivningarna är ett intensivt odlingslandskap, böljande bördigt jordbruk. I tvillingbyn Gärsnäs finns livsmedelsaffär, skola, äldreboende, kiosk, kafé, bageri, livsmedelsaffär och andra specialbutiker. Avståndet till Simrishamn är 12 kilometer.

Kontakta Stiby och Gärsnäs byalag.

Byns namn kan låta en aning burdust, men faktum är att det handlar om en genuint lugn och trygg by, vackert belägen högt över dalgången Tångdala. På andra sidan dalgången ligger Södra Mellby med den imponerande stora kyrkan.

Naturen i dalgången och upp mot Stenshuvud domineras av gammal ädellövskog, alkärr och buskrika betesmarker. I övrigt präglas landskapet av fruktodlingar och jordbruksmarker vid Svabesholm, byns dominerande gård, genom vilken bilvägen till nationalparken Stenshuvud går.

På Svabesholms kungsgård kan man hyra in sig för övernattning i lägenhet och samtidigt ha tillgång till festsal. Här finns café, Bondens skafferi och den arkitekturprisbelönade engelska trädgården. Här finns också bland annat Driftwood Interior, Oriental vintage, Prylbyrån, Malama, Svabesholms café och lantkök. Söder om byn på den gamla vägen till Kivik ligger hotell och restaurangen Allé som fick vårt arkitekturpris 2022.

I Svinabergas norra del ligger Blåsingsborg som erbjuder restaurang och hotellrum. Inte heller är det långt till Friden, pizzornas paradis vid Prästavägen. Om man kan nöja sig med kaffe finns den berömda Kaffestugan Annorlunda vid Stenshuvud. Det faktum att nationalidolen och Österlenambassadören Ulf Lundell bor i trakten kring Stenshuvud har satt Svinaberga lite extra på kartan.

Bebyggelsen i byn, äldre låga hus blandade med ett antal gårdar, ligger längs den gamla landsvägen mot Kivik och i backen upp längs vägen från Södra Mellby.

I Södra Mellby finns för övrigt bussförbindelser såväl mot Simrishamn som norrut mot Brösarp. Närmaste större ort med service som skola, äldreboende, butiker, fler restauranger och hotell är Kivik dit det är två kilometer.

Den gamla kyrkbyn nära Kivik och Stenshuvud följer den backiga vägen upp mot kyrkan. Bebyggelsen andas 1800-tal och många av gatehusen är gamla. Här bodde många jordbruksarbetare, men också hantverkare och affärsmän. Den kanske mest kända verksamheten i byn är Mellbybagaren vars berömda kavring bland annat, som första bageri, erhållit Gastronomiska Akademiens Diplom.

Det finns förutom bageriet ett 20-tal andra företag i Mellby med omnejd. Nära kyrkan ligger Klockargården, i dag en populär sommarrestaurang. En publikmagnet är pizzerian, gårdskrogen Friden, som med sina stenugnsbakade pizzor drar kunder från hela landet. Det finns också flera b&b-anläggningar att välja mellan.

Närmaste större ort med service som skola, äldreomsorg, butiker, hotell med mera är Kivik, två kilometer norrut. Vid riksväg 9 finns bussförbindelser såväl söderut mot Simrishamn som norrut mot Brösarp och Kristianstad. Avståndet till Simrishamn är litet mer än en mil.

Kontakta Byalaget Södra Mellby kyrkby eller besök deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Två kilometer norr om Simrishamn, väster om riksväg 9, ligger Tobisborg, med vacker natur och närhet till havet. Villaområdet gränsar i norr till ett fritidshusområde med många sommarhus. Tobisborgsgården ligger ända nere vid Tommarpsån.

Vid Tobisborgsgården går en avtagsväg mot öster till campingplatsen och Tobisviksbadet. Vårhallen är en mäktig sandstensformation som lockar många badande och naturvänner. Stranden norr om Vårhallen är delvis hundbadstrand. Här dominerar betesmarker med buskage där bland annat stenskvätta häckar.

Väster om Tobisborg ligger strövområdet Bäckhalladalen, ett naturreservat som inte minst geologer är mycket intresserade av. Här finns underkambrisk sandsten där man finner vackra böljeslagsmärken, trattsänkor, isräfflor och inte minst så kallade parabelriss. Här finns gott om vattenspeglar.

Lövgrodor trivs här och här finns också ett av Europas tätaste bestånd av hasselmus. I Bäckhalladalen finns motionsslingor och anlagda grillplatser på flera ställen, liksom utegym, minigolf och tennisbanor, vilket gör området välbesökt. Bussförbindelse finns i byn.

Östra Tommarp hette en gång Tumathorp och var en välkänd stad med eget myntverk och kloster på medeltiden. Tåget stannar i grannbyn, Gärsnäs, dit det är cirka två kilometer. Till Simrishamn är det fyra kilometer.

Bebyggelsen, huvudsakligen bestående av enfamiljshus, ligger längs genomfartsvägen och längs vägarna mot Gladsax, Karlaby och Bolshög. Strax söder om Tommarp rinner Tommarpsån, som påstås en gång ha varit segelbar upp till Tumathorp.

Tommarps museer: Gamla skolhuset med skol-, socken- och klostermuseum. Esbjörnshuset, Klosterplatsen och Kalkugnen. En by värd ett besök med en 1000-årig historia.

Klosterplatsen är en öppen plats cirka 40 gånger 40 meter. Den döljer delvis ruinerna av det stora premonstraterklostret. Sommaren 1999 grävdes kyrkoportalen fram och finns att beskåda. Esbjörnshuset är ett typiskt ”gadehus” från 1700-talet, beläget på byns ”gata” (mark) invid kyrkogården. Österlens skolmuseum.

Gamla skolan byggdes 1727. Under 1950-talet återställdes en skolsal från cirka 1900. Kalkugnen: I sin nuvarande form är den byggd omkring 1862. I ugnen som eldas underifrån har kalksten bränts. Det skedde senast omkring 1907.

All service nås inom en mil i Simrishamn.

Det område väster om Tommarp som kallas Tågarp består av ett antal riktigt stora gårdar och en del avstyckade mindre gårdar, men även låga enfamiljshus. Att tala om en sammanhållen by känns som om vi tänjer lite extra på begreppet.

I Tågarp kan vi tala om Sextorp, om Norråkra och ytterligare någon klunga om ett par tre hus och gårdar, men vi väljer att kalla det hela Tågarp. En del av fastigheterna med beteckningen Tågarp ligger i anslutning till grusvägen som leder från riksväg 11 till Östra Herrestad, medan huvuddelen av Tågarp ligger norr om riksväg 11 och sträcker sig ända upp mot Virrestad strax söder om vägen mellan Östra Vemmerlöv och Rörum.

Järnvägen Simrishamn-Malmö går genom Tågarp, närmaste station är i Gärsnäs, cirka två kilometer väster ut. Här finns bland annat service i form av skola, äldreboende, vårdcentral, butiker, idrottsplats, restaurang och kafé. Den som hellre åker buss kan kliva på vid Tommarp, en kilometer österut eller i Gärsnäs. För många trädgårdsvänner är Tågarp en välbekant adress, inte minst för plantskolan Tågarps trädgård.

En handfull gårdar mellan Grevlunda och Holmarna/Attusa, vid vägen mellan Vitaby och Onslunda, utgör byn Tåghusa. Här är det småskalig odlingsmark som dominerar, små åkerlappar omgärdade av stengärdsgårdar, dungar och buskage. Det är en synnerligen lugn och rogivande miljö, dit många hästintresserade sökt sig och skaffat en avstyckad hästgård.

Närmaste större ort med service är Vitaby. Närmaste ort med skola och ännu lite mer service är Sankt Olof ett par kilometer sydost om Tåghusa. Från båda nämnda orterna finns bussförbindelser. Väster om Tåghusa ligger intressanta fågellokalen Gedingsmosse, där det också en gång industriellt bröts torv.

Gröna fält. Klarblå himmel. Två kilometer väster om den välbevarade medeltidsborgen Glimmingehus ligger Vallby. Byn ligger runt vägkorsningen där ena vägen leder från Glimmingehus till Hammenhög medan den andra, en ganska smal och slingrande väg, förbinder riksväg 11 med Borrby.

Bebyggelsen består av gårdar samt låga gatehus. Byborna kan sägas vara en blandning av lantbrukare, konstnärer, entreprenörer och sommarboende. Närmaste större ort med skola och annan service är Hammenhög en knapp halvmil västerut och Borrby en halvmil söderut. Simrishamn ligger ungefär en mil nordost om Vallby. Avståndet till badstranden vid Borrby strand är också ungefär en mil.

I den tvära svängen i Simris södra infart finns avtagsvägen till Viarp, en by bestående av en rad gårdar och mindre hus. Omgivningarna är ett kuperat odlingslandskap. I den centrala bydelen ligger gårdarna och husen kring en torgliknande öppen plats.

Närmaste större ort med service är Simrishamn med skolor, resecentrum för buss och tåg, sjukhus, banker, kommunal service, affärer med mera. Avståndet är tre kilometer.

Från grannbyn Simris går en skyddad gång- och cykelväg till bland annat Simrislundsskolan. Sluttningarna i norr leder ner till Tommarpsåns slingrande dalgång.

Det gamla fiskeläget Vik ligger på en smal strandremsa nedanför de höga sandbackarna, omgivet av fruktodlingar. Vik är det äldsta av Österlens sju fiskelägen och fisket har varit av stor betydelse genom åren.

Redan under tidig stenålder bodde här människor med fisket som sin huvudsakliga födokrok och i Vik har man funnit Nordens äldsta fiskeredskap. Även en verkstad för tillverkning av stenyxor, vikyxorna visar Viks forna betydelse.

Gatorna i Vik är små, bestående av prång och strädden. Genom fiskeläget gick en bygata i nordsydlig riktning (Rörum–Baskemölla). När man står vid hamnen, har man en bedårande utsikt mot norr, det sägenomspunna berget och tillika Sveriges sydligaste nationalpark: Stenshuvud.

Om vädret är klart, kan man se hela kustremsan ända upp till Åhus. Prästens badkar är en unik geologisk formation som ligger strax söder om Viks fiskeläge. I Skåne finns ett hundratal liknande formationer, de flesta på Österlen, men Prästens badkar är den största, vackraste och mest lättåtkomliga. Det finns ingen entydig förklaring till hur dessa trattsänkor bildats.

Vik har två golfbanor, Djupadal och Lilla Vik, och även restauranger, konferensanläggning och hotell. I Rörum cirka två kilometer norr om Vik finns friskolan Sofiaskolan, vars grundidé hämtas ur Waldorfpedagogiken. Fruktodlingar är typiska för den östra delen av Österlen och i Vik finns också jordgubbs- och tomatodlingar av högsta klass. Det är här som klippkusten övergår i sandstrand. Norr om Vik sträcker den populära badstranden ut sig mot nationalparken Stenshuvud.

Bebyggelsen varierar och det finns en balans mellan gammalt och nytt. Vid hamnen är husen av modell äldre och sträddena bitvis slingrande och smala. Väster om vägen är bostäderna nybyggda och arkitekturen modern.

Närmaste orter med service som skola, äldreboende och affärer är Kivik sju kilometer norrut och Simrishamn sex kilometer söderut. Bussförbindelse norr- och söderut finns längs riksväg 9.

Öster om vägen mellan Stiby och Östra Vemmerlöv, strax väster om järnvägskorsningen, går en liten väg ner genom byn Virrestad. Byn består av ett antal gårdar samt några enfamiljshus. Omgivningarna är odlingsmark. Lite längre norrut ligger gamla Virrestads bränneri, en lokal som numera är ett mecka för loppisälskare när till exempel Gyllebo IF håller marknad.

Området kring vackra Gyllebosjön är ett mycket populärt vandringsområde. Sjön är en populär fiskesjö och dessutom en bra badsjö.

Närmaste samhälle med service är Gärsnäs cirka två kilometer västerut. Här finns skola, äldreomsorg, affärer, gallerier, kafé, buss- och järnvägsstation. Här går Skånexpressen, snabbussen till Lund, samt olika lokala bussturer och Pågatågen Simrishamn–Malmö.

Högt över Östersjön, med milsvid utsikt, ligger Vitaby kyrka med kyrkbyn bestående av ett litet antal gårdar nedanför kyrkbacken. Det var här vid Vitaby kyrka som Bombi Bitt mötte Nils Galilé på väg till Kiviks marknad – i alla fall om vi får tro Fritiof Nilsson Piraten.

Den långa raden av skånska sommarmarknader inleds varje år med Vitaby marknad en dag i maj. Vitabys omgivning består av ett odlingslandskap med inslag av betesmarker, dungar och buskage.

I väster domineras landskapet av stora, ostörda barrskogar. Nerför backarna mot Vitemölla och den populära badstranden tar man sig bekvämt med cykel, två och en halv kilometer.

Bussförbindelser med Brösarp i norr och Simrishamn i söder finns.

Närmaste ort med service som skola, äldreboende med mera är Kivik, tre kilometer österut eller Sankt Olof sex kilometer söderöver. På vägen mot Sankt Olof ligger grannbyarna Grevlunda och Vitebro.

Kontakta Vitaby-Grevlunda byalag.

Sist i raden av våra fiskelägen, från söder mot norr, är Vitemölla. Vitemölla och Kivik är populära sommarorter. Närmaste större ort med service som skola, äldreboende, affärer, kaféer, restauranger med mera är just Kivik, på bekvämt gångavstånd längs Tittut, vägen vid strandkanten.

Vitemölla strandbackar och den långa sandstranden upp mot Haväng är populära vandringsstråk. De vidsträckta sandmarkerna och Klammersbäcks dalgång är ett naturreservat med unika naturvärden, bland annat i form av områden med sandstäpp, stora bestånd av sandlilja och häckande fältpiplärka. Längs stranden kan man ofta se människor gå hukande, letandes bärnsten bland tången.

Bussförbindelser norr- och söderut finns från hållplats vid riksväg 11.

Vranarp ligger vid riksväg 9 strax väster om Järrestad, ett stenkast sydost om Tommarp. Omgivningarna är jordbruksmarker med sluttningen ner mot Tommarpsån i norr. Vid vägen några meter västerut från byn står en minnessten rest. Här på den lilla trekantiga tomtbiten låg en gång Holger Skräddares stuga och där föddes Österlenskildraren Henrik Wranér.

På andra sidan Tommarpsån ligger det intressanta Ullspinneriet, familjen Hernedahl fortsätter att hålla lokalerna och den fantastiska trädgården öppen för besökare sommartid. I Vranarp finns förutom de stora gårdarna, varav en är en gårdsbutik, ett par mindre enfamiljshus.

Buss mot väster och öster finns i byn. Närmaste ort med service, som skola, sjukhus, apotek, äldreboende, affärer, kommunal service, är Simrishamn fyra kilometer österut. Gärsnäs och Hammenhög kan båda erbjuda god service och avståndet dit är under halvmilen.

Välj avtagsvägen mot Södra Mellby i Raskarum och bli en upplevelse rikare. Den smala vägen leder genom ett unikt stycke Österlen, kraftigt kuperat, så pass brant på sina ställen att det finns en pist just i Åkarp. Nerfarten är drygt 200 meter och många söker sig hit när snön är på plats och temperaturen den rätta.

Åkarp är en by med utspridda gårdar längs nämnda väg. Här finns bland annat Åkarps brydestua med linberedning.

Namnet Åkarp är känt i skrift som Akathorp redan 1313. Först 1713 finns namnet skrivet som vi skriver det i dag. Troligen betyder det Åkes nybygge.

Mellan Åkarp och Mellby finns ett unikt lövskogsområde där delar av skogen inte rörts under lång tid. Man kan hitta likheter med de kända urskogarna i Polen. Området ligger vid de större gårdarna Baråkra och Bökåkra. Skogen ser olika ut och förekomsten av gamla, stora träd, fallna träd och död ved är riklig. Här finns många källsprång och bäckar, varav Åkarpsån är en. Delar av området fungerar som betesmark med inslag av hassellundar och enbuskmark. Lav- och mossfloran är mycket intressant, liksom det rika fågellivet med bland annat nötväcka, spillkråka och trädkrypare. Här finns ett antal rödlistade lav- och mossarter.

Närmaste större ort med service som skola och affär är Sankt Olof två kilometer västerut och Kivik två kilometer åt nordost. Avståndet till Simrishamn är knappt två mil. Bussförbindelser finns från Sankt Olof och Södra Mellby.

Östra Herrestad ligger ungefär mitt emellan Gärsnäs och Hammenhög, cirka två kilometer åt vardera hållet. Byn lydde i gångna tider under Gärsnäs sätesgård/Gärsnäs slott som ligger ett stenkast åt nordost. Som i så många andra kyrkbyar är även Östra Herrestads kyrkas äldsta delar från 1100-talet. Så sent som 1880 byggdes kyrkans västtorn. När byn skiftades i slutet av 1800-talet byggdes en rad gatehus på de utflyttade gårdarnas tomter.

Bebyggelsen har bevarat sin ålderdomliga karaktär med sina låga hus, ofta putsade eller brädfodrade. På en del av dem kan man se typiska snickarglädjedetaljer. Nära byn slingrar Tommarpsån förbi.

Nordväst om byn ligger den vackra skeppssättningen Stenhed, som lär vara samtida med Ales stenar. Närmaste större ort med service, som skola, affär, äldreboende, är Gärsnäs. Där finns bussförbindelser bland annat västerut med Skåneexpressen, snabbussen till Lund, och pågatågstrafik på sträckan Simrishamn–Malmö.

Östra Hoby är en gammal kyrkby belägen en dryg kilometer öster om Borrby på vägen mellan Simrishamn och Borrby. Avståndet till Simrishamn är knappt 15 kilometer och till Ystad ungefär det dubbla. Bussförbindelser finns mot Simrishamn och Ystad.

Östra Hoby är en liten by sammanväxt med Kvarnby, som ligger nordost om Hoby. I Kvarnby finns den lilla plantskolan Roskraft, ett eldorado för rosälskare från hela Europa. Här kan man bland annat köpa rotäkta exemplar av en stor mängd olika rosor.

I Östra Hoby och dess omgivningar finns ett antal bed & breakfast-anläggningar, men så kallas ju också denna del av Österlen för Österlens hjärta. Så klart mycket beroende på att namnet Österlen är så starkt förknippat med folkbildaren, författaren och Borrbys store son, Teodor Thufvesson, som skrev dikten ”Mitt hjärta bor i en gammal gård”.

I byn finns ridhus, Kvarnbyborg. Inte långt norr om Östra Hoby reser sig medeltidsborgen Glimmingehus. Avståndet till härlig badstrand vid Kyhl, Borrby strand, Sandby och Mälarhusen är knappt fem kilometer och det går alldeles utmärkt att ta sig på småvägar till havet. Omgivningarna är ett fint odlingslandskap men också med inslag av mossar och andra våtmarker. Alldeles söder om Östra Hoby ligger Toremosse, en intressant fågellokal där många nattsångare håller konsert.

Givetvis drar kyrkan i Östra Hoby till sig stort intresse. Dess äldsta delar är från 1100-talet och märkligt är det att kyrkan, i motsats till de flesta andra samtida kyrkor, fick sitt torn redan då. 1849–50 restaurerades kyrkan och fick sin nuvarande form, men 1938–39 skedde det mycket inne i kyrkan. Då togs kalken bort och de underliggande målningarna blottades och det var enastående verk som blev synliga. Här finns Evas skapelse, Adam och Eva i Lustgården och syndafallet, detaljrika målningar med kraft och liv. Dopfunten är huggen av Trydemästaren Magister Majestatis.

Närmaste större orter med service som skola, affär, bussförbindelser med mera är Skillinge och Borrby. Det är en pigg by med mycket aktiviteter, både via ett livligt byalag och Kulturföreningen Viljan som arrangerar spelningar, teater, utställningar och filmvisningar i byns hus ”Folkhemmet”.

Kontakta Östra Hoby byalag.

Så pass tidigt som 1322 finns ortnamnet Nybbile i skrift. Nybbile betyder nyböle, det vill säga nybygge. Byn ligger längs vägen mellan Simris och Gislöv, fyra kilometer sydväst om Simrishamn. Omgivningarna är kuperad odlingsmark.

Längs den mjukt slingrande bygatan ligger gathusen och gårdarna oregelbundet placerade. Flera av gårdarna är helt bevarade med stensatta gårdsplaner. De flesta av byns byggnader härstammar från 1800-talet. Här finns ett par mycket välbevarade gamla trädgårdar med klippta häckar, vanliga från 1800-talets mitt och framåt.

Inslaget av stora lövträd i byn är påtagligt. Stenkyrkans äldsta delar är från 1100-talet, men det är bara långhusmurarna som är kvar. Så sent som 1896 förlängdes kyrkan mot väster och fick sitt nuvarande torn.

Anknytning till Nöbbelöv har ett par riktigt välkända namn, varav Alfred Nobel är den mest namnkunnige. Släkten Nobels stamfader Peter Nobelius föddes i Östra Nöbbelöv i slutet av 1600-talet.

Den andre är missionären Edvin Lundström, född den 3 mars 1880. Han emigrerade 1900 till Fresno i Kalifornien. Lundström blev känd som en av de 34 överlevande svenskarna vid Titanics förlisning. Närmaste ort med service är Simrishamn.

Många drar ett likhetstecken mellan Gyllebo och Östra Vemmerlöv, men det är riktigare att kalla byn vid kyrkan för Östra Vemmerlöv och husen kring Gyllebosjön för Gyllebo. På en holme i den vackra bad- och fiskesjön Gyllebosjön ligger ruinerna av en gammal medeltida borg och det privatägda Gyllebo slott med tillhörande ridanläggning. Slottsruinen ligger på privat mark, men parken är öppen på söndagar kl. 10–12.

I skogarna som omger sjön vandrar många året om och vintertid, när isarna bär, är det många som passar på att åka skridskor. Söder om sjön och ända upp till gamla järnvägsstationen Gyllebo sjö (där man också kan köra dressin) finns ett populärt område med fritidsbebyggelse, men också här och där året runt-hus.

Det är mycket skog, både lövskog och blandskog, norr om Östra Vemmerlöv. I och kring byn finns en hel rad livskraftiga företag av skilda slag.

Närmaste större ort med service som skola och affär är Gärsnäs en halvmil åt sydväst, men det är nära till Simrishamn också, knappa milen. Bussförbindelse finns mot Gärsnäs och Simrishamn.

Kontakta Östra Vemmerlövs byalag.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret