Adresser

Vi ansvarar för att sätta belägenhetsadresser för nya tomter/fastigheter i kommunen, för uppsättning av skyltar och husnumrering.

En belägenhetsadress anger var en geografisk plats är belägen till skillnad mot en postadress som anger vart posten ska skickas, till exempel box eller postlåda.

Aktuella och korrekta belägenhetsadresser är viktiga då de knyter samman adressen med positionen av verksamheten. Det behövs för räddningstjänst, polis, folkbokföring och all navigering.

Det är även vi som ansvarar för att sätta upp adresskyltarna.

Kommunens adressering följer Svensk Standard SS 63 70 03. Lagen (2006:378) om lägenhetsregister reglerar kommunernas och fastighetsägarnas skyldigheter angående adressättning.

Hur husnumreringen bestäms och sätts ut

Vid adressnumrering tillämpas huvudregeln att husen på vänstra sidan av en väg eller gata ska ha udda nummer och att husen på den högra sidan ska ha jämna nummer. Vänster och höger räknas då i färdriktningen från vägens eller gatans början.

Det finns ett fåtal orter i kommunen där de en gång i tiden gjort tvärtom. Vanligtvis väljer vi att börja numreringen från ett samhälle eller sett från en större väg.

Det är du som fastighetsägare som själv ansvarar för att sätta upp siffror på din bostad. Det är vi som ser till att vägskyltarna kommer på plats.

Adresser måste fungera över en lång tid framöver. Därför sparas siffror vid större ytor mellan husen för att undvika littera, det vill säga A, B, C efter adressnumret då ett nytt hus byggs. Vi börjar inte med nummer 1 och 2 om ett hus ligger en bit in på vägen. Även där behöver siffrorna sparas i början av vägen för eventuell framtida byggnation, även om det i dagsläget inte verkar troligt.

Hit vänder du dig om du behöver byta adress

Adressändring kostar ingenting.

Du ändrar din adress här hos Adressändring som också tar hand om flyttanmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här anmäler bolag och föreningar sin adressändring till Bolagsverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att ta reda på vilket postnummer och vilken postort din adress tillhör, kontakta Postnord här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Önskar du en ny adress till en byggnad? Vi bedömer var vi kan sätta en adress och för exempelvis en ny adress till en ny lägenhet, bostadshus eller verksamhet, kan det krävas ett godkänt bygglov. För frågor, hör av dig till Kontakt Simrishamns på mail kontakt@simrishamn.se eller via telefon 0414-81 90 00.

Varför GPS:en kan visa dig fel väg

Problem med GPS:er som leder bilar fel är ett stort bekymmer, inte minst när många av oss förlitar oss på den i stället för att följa en fysisk karta.

Det finns ett flertal olika aktörer som tillhandahåller GPS-tjänster och de tar in sin information från olika håll. Varifrån de får informationen varierar – liksom kvalitén. Det är tyvärr inget som öppet redovisas.

De som ansvarar för kartor i Sverige är Lantmäteriet, men tar fram just kartor och inte vägbeskrivningar.

Här kan du få mer information från Trafikverkets databas. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Simrishamns kommun rapporterar till Lantmäteriet och Nationell vägdatabas, NVDB. Det är på deras kartor vi för in uppdaterad information. Det är dessvärre ingen garanti för att de korrekta uppgifterna uppdateras av GPS-leverantörerna.

Hur du gör för att rätta till GPS-vägar som är fel

Vi ser till att de uppgifter som levereras från oss är korrekta; Lantmäteriet ser till att deras kartor är uppdaterade, men har ingen anpassning för GPS.

Alla frågor om kartor till GPS med tillhörande vägbeskrivningar får du förmedla till respektive leverantör.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret