Stöd till anhöriga

När du som hjälper också behöver stöd.

Att leva nära någon som inte klarar vardagen på egen hand kan innebära olika utmaningar. Som anhörig kan du behöva veta vart du ska vända dig i olika frågor. Du kan också behöva stöd för egen del.

Det behöver inte finnas släktskap mellan dig som anhörig och den person du stöttar. Du kan till exempel vara en god vän, arbetskamrat eller förälder/familjemedlem/släkting. Personen du hjälper kan vara ett barn eller en vuxen med en psykisk eller fysisk sjukdom, ett beroende eller missbruk eller en funktionsnedsättning.

Kommunens anhörigstöd syftar till att du som anhörig ska bevara din kraft, ork och energi samt undvika egen ohälsa.

Anhörigcenter finns numera på ny adress
Välkommen till Försörjningsvägen 10. Bakom sjukhuset i Simrishamn. Det finns gott om parkering mellan sjukhusbyggnaden och tågspåren. Länk till kommunkartan Öppnas i nytt fönster..

Vad du kan få hjälp med

  • enskilda samtal för stöd och vägledning i din situation
  • tips om vart du kan vända dig med olika frågor
  • möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation
  • föreläsning/utbildning

Stödet är kostnadsfritt. Samtalen som sker enskilt eller i grupp dokumenteras inte. Anhörigkonsulenten arbetar under sekretess och har tystnadsplikt.

Om du lever nära någon som har en demenssjukdom finns kommunens demensteam som resurs och kan ge samma stöd som anhörigkonsulenten, både enskilt och i grupp.

Nyheter våren 2024

Ett spännande samtal om psykisk hälsa med Christian Dahlström

Om innehållet

Christian Dahlström drabbades av ett av våra vanligaste folkhälsoproblem - psykisk sjukdom. En panikångestattack markerade startskottet för vad som skulle komma att bli flera år kantade av depression och ångest. I sin föreläsning öppnar Christian upp för samtal och förståelse kring psykisk ohälsa. Han bjuder på en spännande blandning av vetenskap och egna erfarenheter.

Om Christian Dahlström

Christian Dahlström är journalist, författare och driver bland annat podden Sinnessjukt där han bland annat intervjuar svenska och internationella forskare.

Datum: 6 mars

Tid: 18.00.19.30

Plats: Österportgymnasiets aula, S:a Gertrudsv. 2B i Ystad

Kostnadsfritt, ingen anmälan krävs

Har du frågor: Kontakta sofia.spetz@simrishamn.se eller 0414-819165.

Arrangörer: Anhörigkonsulenterna i sydöstra Skåne och öppenvårdspsykiatrin i Ystad och Simrishamn

Hur kan skrivandet bli en vän och ett hälsosamt verktyg på vägen framåt?

Här får du chansen att testa på läkande skrivande i ett tryggt rum utan krav på prestation. Vi kommer att prova på olika slags skrivövningar men delar inga texter med varandra. Processen står i fokus och vi samtalar om hur det känns att skriva, om det skrivandet väcker hos dig. Delandet är alltid frivilligt. Vi skriver kortfattat för vårt välbefinnande och utforskar genom pennan i vår egen takt.

Workshopledare: Emelie Hill Dittmer, skrivpedagog, journalist och författare till boken Skriv för att läka – En guide i reflekterande skrivande utgiven på Lassbo förlag. Anhörigkonsulent Sofia Spetz finns också med vid varje tillfälle.

Datum: Tisdagarna 27 februari 12 mars och 26 mars

Tid: 16.30-18.30

Plats: Anhörigcenter, Försörjningsvägen 10, Simrishamn

Även du som tidigare deltgait i någon av våra skrivkursen är välkommen att delta.

Anmälan till anhörigkonsulent Sofia Spetz, sofia.spetz@simrishamn.se eller 0414-819165.

En antologi med ett urval texter och skrivövningar från en skrivkurs för anhöriga hösten/våren 20-21

Läs och låt dig inspireras. Klicka här för att läsa antologin Länk till annan webbplats.

Anhöriggrupper som träffas på plats

En anhörigcirkel där du, tillsammans med andra i liknande situation, får fördjupa dig i kunskap om vad det kan innebära att vara anhörig till någon med missbruk/beroende. Vi träffas i en grupp om 6-8 personer till elva tillfällen. Varje träff har olika tema som t.ex. medberoende, kommunikation, skuld, skam, sorg och skadad tillit. Vi varvar information med olika övningar, fika och samtal kring vad du som anhörig behöver och vi ger utrymme för att dela erfarenheter.

Grupper startar upp regelbundet (nästkommande kurs startar hösten 2024 eller tidigare utfrån behov) och leds av Åsa Andersson, socialsekreterare med erfarenhet av arbete med missbruk/beroende och Sofia Spetz, anhörigkonsulent. Vi träffas på Försörjningsvägen 10, tolv tillfällen, en gång i veckan.

Är du intresserad av att vara med ta kontakt med Sofia Spetz, anhörigkonsulent 0414 819165, sofia.spetz@simrishamn.se eller till Åsa Andersson, 0709-819420, asa.j.andersson@simrishamn.se

Öppet anhörigcafé – för dig som lever nära någon med demenssjukdom.

Plats: Försörjningsvägen 10, Simrishamn
Tid: Varannan fredag kl 10.00-11.30 med start den 2/2-15/3, ojämna veckor och från 5/4-3/5 jämna veckor.

Fika serveras till självkostnadspris. Ingen föranmälan krävs. Personal i demensteamet leder träffarna.

Kontaktperson, Marie-Charlotte Nilsson, tel 0414-819293, mariecharlotte.nilsson@simrishamn.se

Anhöriggrupp – för dig som lever nära någon med demenssjukdom

Plats: Försörjningsvägen 10, Simrishamn.
Tid: Sex tillfällen. Max sex deltagare/grupp, nya grupper startar utifrån behov.

Gruppen leds av personal i demensteamet. Fika serveras till självkostnadspris.

Kontaktperson, Marie-Charlotte Nilsson, tel 0414-819293, mariecharlotte.nilsson@simrishamn.se

Vi har i dagsläget två olika grupper med inriktning på anhöriga till vuxen person med fysisk sjukdom och/eller psykisk ohälsa.

Träffarna leds av anhörigkonsulent och utgår från olika teman som berör situationen som anhörig, både vad gäller känslor och upplevelser och information om vilken hjälp och stöd som finns att få i samhället. Vi varvar information med fika och samtal där erfarenhetsutbyte och igenkänning spelar en betydande roll.

Vi träffas ca. var tredje vecka måndag eller tisdag kl. 14.00 – 16.00 på Försörjningsvägen 10, Simrishamn.

Är du intresserad av att vara med ta kontakt med Sofia Spetz, anhörigkonsulent 0414-819165 alt. sofia.spetz@simrishamn.se

Är du anhörig till vuxen person med psykisk ohälsa och vill vara med i en anhöriggrupp är du välkommen att höra av dig till Sofia Spetz, anhörigkonsulent 0414-819165, sofia.spetz@simrishamn.se

Nya grupper startas upp utifrån behov. Dag och tid bestäms gemensamt.

Träffarna kommer att ledas av anhörigkonsulent och utgå från olika teman som berör situationen som anhörig, både vad gäller känslor och upplevelser och information om vilken hjälp och stöd som finns att få i samhället. Vi varvar information med fika och samtal där erfarenhetsutbyte och igenkänning spelar en betydande roll.

Vi träffas på Försörjningsvägen 10, Simrishamn.

Anhöriga till barn under 18 år med neuropsykiatriska diagnoser träffas var tredje torsdag kl. 18.00-20.00 på Byavångshemmet, Byavägen 37 i Tomelilla. Ev. kan änringar ske vad gäller dag och tid.

Kontaktperson, Sofia Spetz, anhörigkonsulent 0414-819165, sofia.spetz@simrishamn.se

Är du anhörig till vuxet barn med funktionsnedsättning och vill vara med i en anhöriggrupp är du välkommen att höra av dig till Sofia Spetz, anhörigkonsulent 0414-819165, sofia.spetz@simrishamn.se

Nya grupper startas upp utifrån behov. Dag och tid bestäms gemensamt.

Träffarna kommer att ledas av anhörigkonsulent och utgå från olika teman som berör situationen som anhörig, både vad gäller känslor och upplevelser och information om vilken hjälp och stöd som finns att få i samhället. Vi varvar information med fika och samtal där erfarenhetsutbyte och igenkänning spelar en betydande roll.

Vi träffas på Försörjningsvägen 10, Simrishamn.

Digitala anhöriggrupper

Har du svårt att veta vilket ansvar du har för ditt syskon? Drabbas du ibland av dåligt samvete? Har du svårt att veta vad du själv vill? Kanske är du ett vuxensyskon och vill dela dina tankar och
erfarenheter med andra som också känner igen sig i de här frågorna.

Vill du vara med i en digital samtalsgrupp för vuxensyskon och dela tankar och erfarenheter med andra?

Samtalen följer samtalsmaterialet "Fokus på mig, vuxensyskon". Samtalsgruppen leds av två anhörigkonsulenter från ett nationellt nätverk för vuxensyskon med stöd av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA). Gruppen träffas vid åtta tillfällen.

Samtalen sker via Zoom och du behöver ha dator, surfplatta eller telefon med stabilt internet. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan tala fritt och ostört. Deltagandet är kostandsfritt.

Har du frågor eller vill anmäla dig, kontakta maria.ahlqvist@anhoriga.se Tel: 072-465 80 46

Om du står nära någon som försökt ta sitt liv har du kanske många tankar och känslor inom dig.

Att träffa andra med liknande upplevelser och tillsammans reflektera kring olika frågor kan betyda mycket.

Nu har du som vuxen anhörig i Skåne möjlighet att träffas i grupp för samtal. Gruppen träffas sex tillfällen via plattformen Teams. Du behöver ha tillgång till dator, surfplatta eller telefon med stabilt internet. Se gärna till att du sitter i ett rum där du kan prata fritt och ostört.

Träffar våren -24

Datum: 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2 /5 och 16/5

Tid: 17.30-19.00

Plats: Digitalt, plattformen Teams

Träffarna är kostnadsfria samt religiöst och politiskt obundna.

Anmälan till: Rosella Citterio, anhörigkonsulent i Malmö stad. Tel 070-834 13 09 eller e.post rosella.citterio@malmo.se

Vi träffas digitalt på plattformen Teams vid sex tillfällen (tisdagar) och samtalar utifrån Bräcke diakonis samtalsmaterial. Vi pratar om roller, relationer, ansvar, skuld, skam, anpassning, gränssättning, sorg, acceptans och påfyllnad.

Gruppen leds av anhörigkonsulenter. Samtalsserien är ett samarbete mellan Malmö stad, Huddinge Kommun,
Nynäshamn kommun, Ulricehamns kommun och Göteborgs stad.

Start: Tisdag 12 mars 2024, klockan 17-18:30

Intresseanmälan och information: Anhörigsamordnare Huddinge
kommun: 08-535 336 36, e-post anhorig@huddinge.se

Begränsat antal deltagare, anmäl dig senast tisdag 5 mars

Digitala föreläsningar

Välkommen till en kostnadsfri digital grundkurs – Empatitrygg – förebyggande och återhämtande stresshantering vid empatistress

Att möta någon annans lidande utan att känna att man kan förändra något för den andre, kan bli känslomässigt stressande och leda till emotionell utmattning, s.k. empatitrötthet. Det kan börja med att man inte kan eller hinner ge det bemötande som man ser att andra behöver. Till slut orkar man inte vara inkännande längre och skyddar sig med att bli distanserad och avstängd mot de man ska hjälpa.

Några blir i nästa steg emotionellt utmattade.

Risken att den närståendes kropps- och känsloreaktioner förs över till den anhöriga, s.k. sekundär traumatisering, ökar om hjälparen (den anhöriga i detta fall) inte är medveten om den process som sker.

Under fyra tillfällen får du lära dig mer om empatistress och vad som kan leda till emotionell utmattning, varningssignaler om du är på väg mot empatitrötthet eller om du kanske redan är där.

Men FRAMFÖRALLT så kommer du att få lära dig tekniker för att förebygga och/eller återhämta dig från empatitrötthet.

EMPATITRYGG handlar om att skapa medvetenhet om sin egen anhörigsituation, kunskap om tillståndet empatistress och tekniker som självreglerar nervsystemet, höjer självkunskap och skapar trygghet och balans i sin empatiska förmåga.

Du kommer att få

  • lära dig att identifiera symptom på empatitrötthet
  • lära dig praktiska, positiva strategier för att minska risken för empatitrötthet
  • lära dig olika andningstekniker och rörelser som kan sänka ditt blodtryck på några minuter, ge dig en bättre sömn
  • prova olika metoder för att hitta en djupare kontakt med dig själv och stillhet för återhämtning genom guidningar
  • en större acceptans och blir mer kärleksfull mot dig själv och andra
  • möjlighet till att reflektera och ställa frågor mot slutet av varje tillfälle

Datum:

onsdag 6 mars,

onsdag 20 mars

onsdag 3 april

onsdag17 april

Tid: 13.00-14.00

Var: Plattformen Teams

Kursledare:
Julia Svahn brinner för att sprida kunskap och tekniker så att fler människor kan stärkas i sin hälsa genom sin egen inneboende kapacitet. Hon är utbildad hälsopedagog/folkhälsovetare, har jobbat med förebyggande hälsoarbete i över 15 år och specialiserat sig inom empatistress och empatitrötthet. I åtta år han hon jobbat med anhöriga i Sundbybergs stad och håller kurser i stresshantering, empatistress och yoga. Idag arbetar hon genom modellen Empatitrygg, som syftar till att medvetandegöra, öka kunskap och lära ut tekniker i självkännedom, självmedkänsla och självreglering.

Anmälan klicka här Länk till annan webbplats.


Här finns mer stöd att få

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret
Sofia Spetz
Anhörigkonsulent
Postadress: 272 32 Simrishamn
Besöksadress: Försörjningsvägen 10