Stöd till anhöriga

När du som hjälper också behöver stöd.

Att leva nära någon som inte klarar vardagen på egen hand kan innebära olika utmaningar. Som anhörig kan du behöva veta vart du ska vända dig i olika frågor. Du kan också behöva stöd för egen del.

Det behöver inte finnas släktskap mellan dig som anhörig och den person du stöttar. Du kan till exempel vara en god vän, arbetskamrat eller förälder/familjemedlem/släkting. Personen du hjälper kan vara ett barn eller en vuxen med en psykisk eller fysisk sjukdom, ett beroende eller missbruk eller en funktionsnedsättning.

Kommunens anhörigstöd syftar till att du som anhörig ska bevara din kraft, ork och energi samt undvika egen ohälsa.

Anhörigcenter finns numera på ny adress
Välkommen till Försörjningsvägen 10. Bakom sjukhuset i Simrishamn. Det finns gott om parkering mellan sjukhusbyggnaden och tågspåren. Länk till kommunkartan Öppnas i nytt fönster..

Vad du kan få hjälp med

  • enskilda samtal för stöd och vägledning i din situation
  • tips om vart du kan vända dig med olika frågor
  • möjlighet att träffa andra anhöriga i liknande situation
  • föreläsning/utbildning

Stödet är kostnadsfritt. Samtalen som sker enskilt eller i grupp dokumenteras inte. Anhörigkonsulenten arbetar under sekretess och har tystnadsplikt.

Om du lever nära någon som har en demenssjukdom finns kommunens demensteam som resurs och kan ge samma stöd som anhörigkonsulenten, både enskilt och i grupp.

Nyheter våren 2024

Tre tisdagskvällar under våren har anhöriga, tillsammans med skrivpedagog och författare Emelie Hill Dittmer, träffats för att undersöka hur skrivandet kan få vara en vän och ett hälsosamt verktyg på vägen framåt.

Träffarna har ägt rum på Anhörigcenter. Här har anhöriga fått testa på läkande skrivande i ett tryggt rum utan krav på prestation. Vi har provat på olika slags skrivövningar men inte delat några texter med varandra. Processen har stått i fokus och vi har samtalat om hur det känts att skriva, om det skrivandet väcket hos oss. Delandet har varit frivilligt. Vi har skrivit kortfattat för vårt välbefinnande och utforskat genom pennan i vår egen takt.

Workshopledare har varit Emelie Hill Dittmer, skrivpedagog, journalist och författare till boken Skriv för att läka – En guide i reflekterande skrivande utgiven på Lassbo förlag. Anhörigkonsulent Sofia Spetz har också funnits med vid varje tillfälle.

Förhoppningsvis kommer vi att arrangera nya skrivkurser framöver. Är du intresserad av att vara med, kontakta Sofia Spetz, anhörigkonsulent, 0414 819165 eller sofia.spetz@simrishamn.se

En antologi med ett urval texter och skrivövningar från en skrivkurs för anhöriga hösten/våren 20-21

Läs och låt dig inspireras. Klicka här för att läsa antologin Länk till annan webbplats.

Anhöriggrupper som träffas på plats

En anhörigcirkel där du, tillsammans med andra i liknande situation, får fördjupa dig i kunskap om vad det kan innebära att vara anhörig till någon med missbruk/beroende. Vi träffas i en grupp om 6-8 personer till elva tillfällen. Varje träff har olika tema som t.ex. medberoende, kommunikation, skuld, skam, sorg och skadad tillit. Vi varvar information med olika övningar, fika och samtal kring vad du som anhörig behöver och vi ger utrymme för att dela erfarenheter.

Grupper startar upp regelbundet, nästkommande kurs startar hösten 2024 och leds av Åsa Andersson, socialsekreterare med erfarenhet av arbete med missbruk/beroende och Sofia Spetz, anhörigkonsulent. Vi träffas på Försörjningsvägen 10, tolv tillfällen, en gång i veckan.

Är du intresserad av att vara med ta kontakt med Sofia Spetz, anhörigkonsulent 0414 819165, sofia.spetz@simrishamn.se eller till Åsa Andersson, 0709-819420, asa.j.andersson@simrishamn.se

Öppet anhörigcafé – för dig som lever nära någon med demenssjukdom.

Plats: Försörjningsvägen 10, Simrishamn
Tid: Varannan fredag kl 10.00-11.30 med start den 20/9-13/12, jämna veckor.

Fika serveras till självkostnadspris. Ingen föranmälan krävs. Personal i demensteamet leder träffarna.

Kontaktperson, Marie-Charlotte Nilsson, tel 0414-819293, mariecharlotte.nilsson@simrishamn.se

Anhöriggrupp – för dig som lever nära någon med demenssjukdom

Plats: Försörjningsvägen 10, Simrishamn.
Tid: Sex tillfällen. Max sex till åtta deltagare/grupp, nya grupper startar utifrån behov.

Gruppen leds av personal i demensteamet. Fika serveras till självkostnadspris.

Kontaktperson, Marie-Charlotte Nilsson, tel 0414-819293, mariecharlotte.nilsson@simrishamn.se

Vi har i dagsläget två olika grupper med inriktning på anhöriga till vuxen person med fysisk sjukdom och/eller psykisk ohälsa.

Träffarna leds av anhörigkonsulent och utgår från olika teman som berör situationen som anhörig, både vad gäller känslor och upplevelser och information om vilken hjälp och stöd som finns att få i samhället. Vi varvar information med fika och samtal där erfarenhetsutbyte och igenkänning spelar en betydande roll.

Vi träffas ca. var tredje vecka måndag eller tisdag kl. 14.00 – 16.00 på Försörjningsvägen 10, Simrishamn.

Är du intresserad av att vara med ta kontakt med Sofia Spetz, anhörigkonsulent 0414-819165 alt. sofia.spetz@simrishamn.se

Är du anhörig till vuxen person med psykisk ohälsa och vill vara med i en anhöriggrupp är du välkommen att höra av dig till Sofia Spetz, anhörigkonsulent 0414-819165, sofia.spetz@simrishamn.se

Nya grupper startas upp utifrån behov. Dag och tid bestäms gemensamt.

Träffarna kommer att ledas av anhörigkonsulent och utgå från olika teman som berör situationen som anhörig, både vad gäller känslor och upplevelser och information om vilken hjälp och stöd som finns att få i samhället. Vi varvar information med fika och samtal där erfarenhetsutbyte och igenkänning spelar en betydande roll.

Vi träffas på Försörjningsvägen 10, Simrishamn.

Anhöriga till barn under 18 år med neuropsykiatriska diagnoser träffas var tredje torsdag kl. 18.00-20.00 på Byavångshemmet, Byavägen 37 i Tomelilla. Ev. kan änringar ske vad gäller dag och tid.

Kontaktperson, Sofia Spetz, anhörigkonsulent 0414-819165, sofia.spetz@simrishamn.se

Är du anhörig till vuxet barn med funktionsnedsättning och vill vara med i en anhöriggrupp är du välkommen att höra av dig till Sofia Spetz, anhörigkonsulent 0414-819165, sofia.spetz@simrishamn.se

Nya grupper startas upp utifrån behov. Dag och tid bestäms gemensamt.

Träffarna kommer att ledas av anhörigkonsulent och utgå från olika teman som berör situationen som anhörig, både vad gäller känslor och upplevelser och information om vilken hjälp och stöd som finns att få i samhället. Vi varvar information med fika och samtal där erfarenhetsutbyte och igenkänning spelar en betydande roll.

Vi träffas på Försörjningsvägen 10, Simrishamn.

Digitala anhöriggrupper

Har du svårt att veta vilket ansvar du har för ditt syskon? Drabbas du ibland av dåligt samvete? Har du svårt att veta vad du själv vill? Kanske är du ett vuxensyskon och vill dela dina tankar och
erfarenheter med andra som också känner igen sig i de här frågorna.

Vill du vara med i en digital samtalsgrupp för vuxensyskon och dela tankar och erfarenheter med andra?

Samtalen följer samtalsmaterialet "Fokus på mig, vuxensyskon". Samtalsgruppen leds av två anhörigkonsulenter från ett nationellt nätverk för vuxensyskon med stöd av Nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA). Gruppen träffas vid åtta tillfällen.

Samtalen sker via Zoom och du behöver ha dator, surfplatta eller telefon med stabilt internet. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan tala fritt och ostört. Deltagandet är kostandsfritt.

Har du frågor eller vill anmäla dig, kontakta maria.ahlqvist@anhoriga.se Tel: 072-465 80 46

Om du står nära någon som försökt ta sitt liv har du kanske många tankar och känslor inom dig.

Att träffa andra med liknande upplevelser och tillsammans reflektera kring olika frågor kan betyda mycket.

Nu har du som vuxen anhörig i Skåne möjlighet att träffas i grupp för samtal. Gruppen träffas sex tillfällen via plattformen Teams. Du behöver ha tillgång till dator, surfplatta eller telefon med stabilt internet. Se gärna till att du sitter i ett rum där du kan prata fritt och ostört.

Träffar våren -24

Datum: 4/4, 11/4, 18/4, 25/4, 2 /5 och 16/5

Tid: 17.30-19.00

Plats: Digitalt, plattformen Teams

Träffarna är kostnadsfria samt religiöst och politiskt obundna.

Anmälan till: Rosella Citterio, anhörigkonsulent i Malmö stad. Tel 070-834 13 09 eller e.post rosella.citterio@malmo.se

Digitala föreläsningar

SNAPH (Stockholms Nätverk Psykisk Hälsa) erbjuder många olika digitala föreläsningar och utbildningar, se länk för mer information SNAPH – Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa Länk till annan webbplats.

Här finns mer stöd att få

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret
Sofia Spetz
Anhörigkonsulent
Postadress: 272 32 Simrishamn
Besöksadress: Försörjningsvägen 10