Ersättningskrav och försäkringsärenden

Den här sidan är riktad till dig som har frågor som rör kommunens försäkringar, som varit med om en olyckshändelse eller som vill rikta ett krav på ersättning mot kommunen.

De vanligaste frågorna som kommunen får kring försäkringar rör hur det går till att anmäla skador till kommunens olycksfallsförsäkring samt hur man gör för att kräva ersättning om man anser att kommunen orsakat en skada.

Kommunen har en olycksfallsförsäkring som gäller för många personer i kommunens verksamheter, till exempel elever, personer inom lss och frivilliga ledare. Mer information om försäkringen finns på länken nedan.

Skadeanmälan för Simrishamns kommuns olycksfallsförsäkring hos Svedea Länk till annan webbplats.

Du hittar svar på de vanligaste frågorna som rör försäkring och ersättning nedan. Om du inte hittar svaret du söker är du alltid välkommen att höra av dig till Kontakt Simrishamn för mer information!

Om du har krav på ersättning från kommunen kan du vända dig till Kontakt Simrishamn. Uppge vad ditt ärende gäller och varför du vill kräva ersättning av kommunen så får du information om vilka uppgifter du behöver inkomma med för att vi ska kunna handlägga ärendet vidare. Du tilldelas sen en handläggare för ärendet dit du kan vända dig om du har frågor.

Det finns inget formkrav för hur ett skadeståndsanspråk ska utformas. Däremot bör det, för att gå att handlägga, lämnas skriftligt till kommunen. Uppgifter som bör finnas med är till exempel:

  • Vad som inträffat, var och när.
  • Varför du anser att kommunen är ansvarig för skadan.
  • Eventuella bevis, till exempel bilder, vittnesuppgifter eller kontaktuppgifter till person hos kommunen som har kännedom om skadan och vad som inträffat.
  • Skadans storlek - ersättningsanspråk styrkt med kvitton eller liknande.

Om vi behöver fler uppgifter så kommer vi återkomma till dig.

Simrishamns kommun skickar samtliga krav på ersättning vidare till försäkringsbolag för bedömning av huruvida kommunen kan ses som skadeståndsskyldig eller inte. Det kan ta olika lång tid att få besked beroende på hur komplext ärendet är och hur mycket kompletterande uppgifter vi behöver hämta in.

För att din ansökan om ersättning ska kunna handläggas snabbt är det viktigt att du lämnar så detaljerade uppgifter som möjligt om ditt ärende. Om du har en privat försäkring kan du också vända dig till denna för att få en snabbare handläggning.

Beslut i ärende fattas normalt av kommunens försäkringsbolag. Ersättning betalas endast ut om försäkringsbolaget anser att kommunen är att se som skadeståndsskyldig.

Kommunen betalar bara ut ersättning om det är styrkt att kommunen är skadeståndsskyldiga. För det krävs detaljerade uppgifter om händelseförloppet vid skadan, gärna styrkt med bevis i olika former såsom vittnesuppgifter eller fotografier. Om det inte går att bevisa att kommunen orsakat skadan kan vi inte heller betala ut ersättning. Bedömning av kommunens ansvar görs av kommunens försäkringsbolag.

Om du som varit med om en olycka vill anmäla in en skada till kommunens olycksfallsförsäkring kan du göra det via länken nedan. Där hittar du också mer information om vem som omfattas av skadan samt vilka villkor som gäller

Simrishamns kommuns olycksfallsförsäkring hos Svedea Länk till annan webbplats.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret