Vinterväghållning

Vi ansvarar för snöröjning och halkbekämpning på kommunala vägar och gator i hela kommunen. Här finns information om hur arbetet prioriteras, fastighetsägares ansvar och svar på vanliga frågor. I kartan ovan kan du se prioriteringsordningen för olika gator och vägar.

Prioritering av vägar

Primära gator och vägar är kommunalt ägda gång-och cykelvägar i Simrishamn, huvudgator, bussgator, vägar till och från sjukhus, skolor, daghem och liknande. Sekundära gator är främst bostadsgator och de snöröjs och halkbekämpas först efter att de primära vägarna och gatorna är framkomliga.

För att effektivt kunna röja snö och halkbekämpa i hela vår kommun har vi ett antal entreprenörer till vår hjälp.