Boka lokal

Vi har idrottshallar och samlingslokaler till föreningar och privatpersoner. Här hittar du information om de olika lokalerna, vilken utrustning som finns tillgänglig var, liksom hur du bokar.

Entre i glas till en gul tegelbyggnad.

Så bokar du lokaler

Föreningar

Föreningar registrerade i Simrishamns kommuns föreningsregister kan boka lokaler. Läs mer om hur du gör för att registrera och bilda en förening.

Föreningar som vill söka efter lediga tider och boka lokaler gör det via vår självservicetjänst Interbook Go. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du hittar alla våra självservicetjänster samlade på vår sida Självservice. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Privatpersoner

Som privatpersoner kan du hyra lokaler. Du debiteras en av kommunfullmäktige fastställd taxa som du hittar på vår sida där vi samlar alla kommunens taxor.

Bokning som privatperson sker genom vår kundtjänst Kontakt Simrishamn på telefon: 0414-81 90 00 eller e-post kontakt@simrishamn.se

Alla avgifter i samband med uthyrning av lokaler ser du på vår sida Taxor.

Allmänna villkor för uthyrning

 1. Minimiålder för att få hyra lokal är 20 år.

 2. Simrishamns kommun hyr inte ut till någon förening, enskild och så vidare om uthyrningen kan befaras medföra störning av ordning eller innebära förekomst av olaglig verksamhet. Lokaler får heller inte hyras för privata fester annat än barnkalas upp till och med 12 år.

 3. Lokaler/anläggningar uthyres i befintligt skick. Det ankommer på kunden att slutligen bedöma och själv ta ansvar för att lokal/anläggning lämpar sig för den verksamhet som hyrningen avser.

 4. Var aktsam om lokaler och inventarier.

 5. Visa hänsyn mot andra hyresgäster, beträd inte lokalen innan er hyrestid.

 6. Lokaler/anläggningar får endast användas till angiven tid och ändamål. Framtagning och bortplockning av material med mera sker inom bokad tid.

 7. Avtalet/bokningen får inte överlåtas till annan.

 8. Kommunen kan komma att kräva följande för att säkerställa sig om uthyrarens identitet och avsikt: uppvisande av legitimation samt uppgift om adress/telefonnummer av potentiell hyresgäst, referenser, noggrann beskrivning av vad lokalen ska användas till vid uthyrningstillfället.

 9. Hyresgästen ska själv skaffa och följa nödvändiga myndighetstillstånd.

 10. Hyresgästen ansvarar för att hålla ordning samt att obehöriga inte vistas i lokalerna.

 11. Som nyttjare/föreningsledare har du ansvar för brandskydd. Du har skyldighet att informera dig om gällande brandskyddsregler för den lokal du har hyrt. Observera att inga utrymningsvägar får blockeras.

 12. Hyresgäst ansvarar för att använt porslin diskas och återställs på respektive plats, bord och stolar torkas och återställs på given plats, golven sopas och avtorkas med fuktig mopp och att alla sopor bortforslas.

 13. Ytterdörrar ska hållas stängda under uthyrningstiden, inga kilar får användas. Möjlighet till öppethållande av dörr finns i funktionsbeskrivning för tagg.

 14. Vid skada på lokaler/anläggningar/inventarier ska anmälan göras direkt. Vid skada kan ersättning komma att utkrävas. Om hyresgästen orsakar falskt larm, kan hyresgästen debiteras utryckningskostnader.

 15. Efter avslutad verksamhet ska belysning släckas, dörrar och fönster stängas/låsas och lokalen larmas.

 16. Gäller bokningen ett enstaka tillfälle ska tagg/nyckel återlämnas till kultur- och fritidsförvaltningen senast 7 dagar efter uthyrningstillfället. Vid återkommande bokningar kan tagg/nyckel återanvändas och förvaras av den person som kvitterat ut den. Ej återlämnad eller borttappad tagg debiteras.

 17. Simrishamns kommun ansvarar inte för borttappade tillhörigheter eller värdesaker.

 18. Affischering och uppsättning av anslag får endast ske på anslagstavlor.

 19. Anläggningarnas taxor fastställs av kommunfullmäktige. Kultur- och fritidskontoret fakturerar kund varje månad i efterskott, betalning inom 30 dagar. Vid försening betalas ränta enligt räntelagen. För betalningspåminnelse debiteras särskild avgift. Efterdebitering av kunden kan förekomma med anledning av extra tillsyn, reparationer eller övrigt då hyresvärden förorsakats extra kostnader. Om betalning inte sker kommer kunden att spärras för framtida bokningar.

 20. Omständigheter som parterna inte kan råda över (till exempel brand, strömavbrott, beslut av myndighet) och som innebär att lokaler/anläggningar inte kan brukas medför inte skadeståndsskyldighet för parterna.

Särskilda villkor – idrottsanläggningar

 1. Ansvarig ledare ska alltid finnas på plats.

 2. Hyresgäst som inte följer ordningsregler eller vaktmästares tillsägelse, kan komma att stängas av från framtida bokningar.

 3. Sportgolven i hallarna får endast beträdas med sportskor avsedda för inomhusbruk.

 4. Hyresgästen ansvarar för uppsättning och borttagning av nät och redskap i idrottslokal, samt återställer framtaget material till avsedd plats. Lokaler ska grovstädas.

 5. Hyresgästen får inte utan särskilt tillstånd placera egna inventarier eller redskap i anläggningarna.

 6. Efter ordinarie öppethållande, i bemannad anläggning, debiteras extra för vaktmästare.

 7. Hyresvärd äger rätt att avboka hyrestid för arrangemang, match eller dylikt.

 8. Omklädningsrum får disponeras 15 minuter före och 30 minuter efter hyrd tid.

Särskilda villkor – skollokaler

 1. Hyresvärd äger rätt att avboka hyrestid senast 14 dagar i förväg, vid behov av skolrelaterad verksamhet.

Avbokningsregler

 1. Bokad tid som inte utnyttjas ska avbokas i god tid.

 2. Bokad tid som inte avbokats, kan efter kontroll, medföra begränsningar på framtida bokningar.

Information om alla våra lokaler:

Samlingssalar

Adress: Backgatan 1, Borrby

Max antal personer enligt brandskydd: 225

Teknisk utrustning: nej

Tillgång till porslin och bestick: ja, till cirka 60 personer

Köksutrustning: spis, ugn, fläkt, kyl och frys

Bokning: Kontakt Simrishamn, på telefon: 0414-81 90 00, eller på e-post: kontakt@simrishamn.se

Här kan du: ha möten, uppträdande på scen, dansa

Utrustning: bord (21 st), stolar (120 st)

Kök: ugn, spis, fläkt, kyl, frys, vask, industridiskmaskin med inbyggt maskindiskmedel, kaffekokare, mikrovågsugn. Samtliga förbrukningsartiklar medtages själv, till exempel handduk, handdiskmedel, diskborste, diskduk.

Porslin: kaffekoppar (120 st), glas (120 st), gafflar/knivar (180 st), skedar (60 st), teskedar (120 st), tallrikar (200 st), djupa tallrikar (100 st)

Teknisk utrustning: högtalare med mikrofon

Städutrustning: sopborste samt utrustning för våttorkning finns i städskåp i hall bredvid kök

Bokningstider: samtliga dagar 8–22

Adress: Skolvägen 23, Gärsnäs. I anslutning finns en stor foajé med klädhängare, stolar/bord samt biljardbord med skiva på (inga biljardtillbehör finns). I samma foajé finns även ingång till mindre förråd/lokaler samt utrymningsväg från gymnastiksal.

Bokning: Boka Gärsnäs allaktivitet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du: ha möten, spela kortspel, hålla teorilektion

Utrustning: bord (9 st), stolar (54 st), pentry med vask

Teknisk utrustning: nej

Bokningstider: samtliga dagar 8–22

Adress: Krabbegatan 20, Simrishamn. Delar foajé med Jonebergs sporthall.

Bokning: Boka Jonebergs före detta matsal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adress: Backgatan 48, Simrishamn

Max antal personer enligt brandskydd: 150

Tekniskutrustning: nej

Tillgång till porslin och bestick: nej

Köksutrustning: nej

Bokning: Kontakt Simrishamn, på telefon: 0414-81 90 00, eller på e-post: kontakt@simrishamn.se

Adress: Backgatan 48, Simrishamn

Max antal personer enligt brandskydd: 96

Tekniskutrustning: nej

Tillgång till porslin och bestick: nej

Köksutrustning: nej

Bokning: Kontakt Simrishamn, på telefon: 0414-81 90 00, eller på e-post: kontakt@simrishamn.se

Här kan du: ha möten, uppträdande på scen, dansa

Utrustning: bord (21 st), stolar (120 st), scen, filmduk, loger under scen

Kök: ugn, spis, fläkt, kyl, frys, vask, industridiskmaskin med inbyggt maskindiskmedel, kaffekokare, mikrovågsugn. Samtliga förbrukningsartiklar medtages själv, till exempel handduk, handdiskmedel, diskborste, diskduk.

Porslin: kaffekoppar (60 st), glas (160 st), gafflar/knivar (110 st), skedar (130 st), teskedar (130 st), tallrikar (100 st), djupa tallrikar (130 st)

Teknisk utrustning: nej

Städutrustning: sopborste samt utrustning för våttorkning finns i städskåp i kök

Bokningstider: samtliga dagar 8–22

Adress: Kapellgatan 7, Sankt Olof. I anslutning finns en stor foajé med klädhängare. I samma foajé finns även ingång till kök.

Bokning: Boka Sankt Olofs medborgarhus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Max antal personer enligt brandskydd: 140

Max antal sittplatser: 120

Teknisk utrustning: ljudanläggning, mikrofoner, mygga

Övrigt: en spegelvägg täcker ena långsidan

Adress: Järnvägsgatan 2, Simrishamn

Bokning: Kontakt Simrishamn, på telefon: 0414-81 90 00, eller på e-post: kontakt@simrishamn.se

Här kan du: ha möten, utöva dans och rörelseövningar

Utrustning: bord (9 st), stolar (90 st) finns i anslutande förråd

Teknisk utrustning: äldre modell av musikanläggning

Städutrustning: sopborste samt utrustning för våttorkning finns i städskåp i kök

Bokningstider: samtliga dagar 8–22

Adress: Sankt Olofsvägen 26, Vitaby. I anslutning finns en gemensam foajé med klädhängare, här nås samtliga tre delar (lilla salen, stora salen samt kök).

Bokning: Boka stora salen i Vitaby medborgarhus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du: ha möten, mindre samlingar kring bord

Utrustning: bord (6 st), stolar (26 st)

Teknisk utrustning: nej

Städutrustning: sopborste samt utrustning för våttorkning finns i städskåp i kök

Bokningstider: samtliga dagar 8–22

Adress: Sankt Olofsvägen 26, Vitaby. I anslutning finns en gemensam foajé med klädhängare, här nås samtliga tre delar (lilla salen, stora salen samt kök).

Bokning: Boka lilla salen i Vitabys medborgarhus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bokas tillsammans med Vitaby medborgarhus lilla eller stora sal, för till exempel förvaring av lättare förtäring och kaffekokning.

Utrustning: ugn, spis, fläkt, kyl/frys, vask, diskmaskin, kaffekokare, mikrovågsugn. Samtliga förbrukningsartiklar medtages själv, till exempel handduk, handdiskmedel, diskmaskinmedel, diskborste, diskduk.

Teknisk utrustning: nej

Porslin: kaffekoppar (35 st), glas (60 st), gafflar/knivar (80 st), skedar (60 st), teskedar (50 st), tallrikar (70 st), djupa tallrikar (70 st)

Städutrustning: sopborste samt utrustning för våttorkning finns i städskåp i foajé

Bokningstider: samtliga dagar 8–22

Adress: Sankt Olofsvägen 26, Vitaby. I anslutning finns en gemensam foajé med klädhängare, här nås samtliga tre delar (lilla salen, stora salen samt kök).

Bokning: Boka köket i Vitaby medborgarhus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du: ha möten

Utrustning: bord (25 st), stolar (150 st). I delar av lokalen finns matvagnar fastmonterade, vilka inte får kopplas ur eller flyttas. Därför är dessa delar av lokalen mindre lämpliga för större samlingar.

Kök: ugn, spis, fläkt, kyl/frys, vask, diskmaskin, kaffekokare, mikrovågsugn. Samtliga förbrukningsartiklar medtages själv, till exempel handduk, handdiskmedel, diskborste, diskduk, diskmaskintablett.

Porslin: glas (150 st), skedar (150 st), assietter (150 st)

Teknisk utrustning: ljudanläggning med mikrofon, projektor med duk

Städutrustning: sopborste samt utrustning för våttorkning finns i städskåp bredvid kök

Bokningstider: vardagar, skoltid 15.30-22.00, övrig tid 8.00-22.00

Adress: Fredsdalsgatan 7, Simrishamn. I anslutning finns en foajé med klädhängare. I samma foajé finns även ingång till aulan.

Bokning: Boka Österlensalen på Österlengymnasiet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du: ha möten

Utrustning: bord (21 st), stolar (160 st)

Kök: kyl/frys, vask, diskmaskin, kaffekokare, mikrovågsugn. Samtliga förbrukningsartiklar medtages själv, till exempel handduk, handdiskmedel, diskborste, diskduk, diskmaskinstablett.

Porslin: Kaffekoppar (100 st), glas (100 st), teskedar (45 st).

Fast monterad scen samt talarbord

Teknisk utrustning: Ljudanläggning med handmikrofon, projektor med duk. Utrustningen finns i skåp bredvid kök (separat rum).

Städutrustning: sopborste samt utrustning för våttorkning finns i städskåp bredvid kök (separat rum).

Bokningstider: vardagar 16–22, helg 8–22

Adress: Fredsdalsgatan 7, Simrishamn. I anslutning finns en foajé med klädhängare. I samma foajé finns även ingång till Österlensalen.

Bokning: Boka aulan i Österlengymnasiet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idrottshallar

Här kan du: spela badminton, tennis, innebandy med sarg, bordtennis, fotboll, basket, handboll och ha gymnastik. All sportutrustning tar du själv med, som till exempel boll, racket, klubba. Viss gymnastikutrustning i lokalen är fastkedjad. Den utrustningen är i nuläget inte tillgänglig och går alltså inte att använda vid bokning av lokalen.

Teknisk utrustning: matchtavla, högtalarutrustning inklusive musikanläggning samt mikrofon. Belysningen styrs av automatiska rörelsedetektorer.

Bokningstider skolidrott: skoltid 8.00–15.30, läsårsbokning görs i samband med skolstart varje hösttermin. Barn- och utbildningsförvaltningen samordnar och meddelar fördelade tider till kultur- och fritidsförvaltningen. Ej nyttjade tider kan bokas via Interbook Go.

Bokningstider föreningar och privatpersoner: vardagar, skoltid 15.30–22.00, övrig tid 8.00–22.00. Säsongsbokning görs varje hösttermin, därutöver görs spontanbokningar löpande.

Antal omklädningsrum: två

Adress: Backagatan 1, Borrby.

Bokning: Boka Borrby sporthall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du: spela innebandy, basket och ha gymnastik. All sportutrustning tar du med själv, till exempel boll, racket, klubba. Fungerar även bra till barnkalas.

Teknisk utrustning: nej

Skolidrott: salen disponeras skoltid 8.00–15.30 av Gärsnäs skola.

Bokningstider föreningar och privatpersoner: vardagar, skoltid 15.30–22.00, övrig tid 8.00–22.00. Säsongsbokning görs varje hösttermin, därutöver spontanbokningar löpande.

Antal omklädningsrum: två

Adress: Skolvägen 23, Gärsnäs

Bokning: Boka Gärsnäs gymnastiksal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du: spela volleyboll, badminton, tennis (inom kort), innebandy utan sarg, bordtennis, fotboll, basket, handboll och ha gymnastik. All sportutrustning tar du med själv, till exempel boll, racket, klubba.

Teknisk utrustning: högtalarutrustning inklusive musikanläggning samt mikrofon. Belysningen styrs av automatiska rörelsedetektorer.

Bokningstider skolidrott: skoltid 8.00–15.30, läsårsbokning görs i samband med skolstart varje hösttermin. Hammenhögs friskola samordnar och meddelar fördelade tider till kultur- och fritidsförvaltningen. Ej nyttjade tider kan bokas via Interbook Go.

Bokningstider föreningar och privatpersoner: vardagar, skoltid 15.30–22.00, övrig tid 8.00–22.00. Säsongsbokning görs varje hösttermin, därutöver spontanbokningar löpande.

Antal omklädningsrum: två

Adress: Södergårdsvägen 1, Hammenhög.

Bokning: Boka Hammenhögs sporthall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du: spela volleyboll, badminton, tennis, innebandy med sarg, bordtennis, fotboll, basket, handboll och ha gymnastik. All sportutrustning tar du med själv, till exempel boll, racket, klubba. Viss gymnastikutrustning i lokalen är fastkedjad. Den utrustningen är i nuläget inte tillgänglig och går alltså inte att använda vid bokning av lokalen.

Teknisk utrustning: matchtavla, högtalarutrustning inklusive musikanläggning samt mikrofon. Belysningen styrs av automatiska rörelsedetektorer.

Bokningstider skolidrott: skoltid 8.00–15.30, läsårsbokning görs i samband med skolstart varje hösttermin. Barn- och utbildningsförvaltningen samordnar och meddelar fördelade tider till kultur- och fritidsförvaltningen. Ej nyttjade tider kan bokas via Interbook Go.

Bokningstider föreningar och privatpersoner: vardagar, skoltid 15.30–22.00, övrig tid 8.00–22.00. Säsongsbokning görs varje hösttermin, därutöver görs spontanbokningar löpande.

Antal omklädningsrum: två

Adress: Krabbegatan 20, Simrishamn. Delar foajé med Jonebergs före detta matsal.

Bokning: Boka Jonebergs sporthall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du: spela volleyboll, badminton, tennis, innebandy utan sarg, bordtennis, fotboll, basket, handboll och ha gymnastik. All sportutrustning tar du med själv, till exempel boll, racket, klubba.

Teknisk utrustning: högtalarutrustning inklusive musikanläggning samt mikrofon. Belysningen styrs av automatiska rörelsedetektorer.

Specialutrustning: I ett av omklädningsrummen finns bastu att boka. Styrs via tidprogrammering och bokas separat i Interbook GO.

Bokningstider skolidrott: skoltid 8.00–15.30, läsårsbokning görs i samband med skolstart varje hösttermin. Barn- och utbildningsförvaltningen samordnar och meddelar fördelade tider till kultur- och fritidsförvaltningen. Ej nyttjade tider kan bokas via Interbook Go.

Bokningstider föreningar och privatpersoner: vardagar, skoltid 15.30–22.00, övrig tid 8.00–22.00. Säsongsbokning görs varje hösttermin, därutöver görs spontanbokningar löpande.

Antal omklädningsrum: två

Adress: Bredarörsvägen 2, Kivik.

Bokning: Boka Kiviks sporthall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Korsavadskolans idrottsanläggning rymmer:

 • A-hall, max 800 personer
 • B- och C-hall, max 30 personer
 • simhall samt bowlinghall

Idrottsplats: Anläggningen servar även intilliggande idrottsplats och konstgräsanläggning med omklädningsutrymmen.

Adress: Backgatan 50, Simrishamn.

Bokning: Ring 0414-81 97 70

Här kan du: spela innebandy utan sarg, bordtennis, fotboll, handboll och ha gymnastik. All sportutrustning tar du med själv, till exempel boll, racket, klubba. Fungerar även bra till barnkalas.

Teknisk utrustning: nej

Skolidrott: salen disponeras skoltid 8.00–15.30 av Sankt Olofs skola.

Bokningstider föreningar och privatpersoner: vardagar, skoltid 15.30–22.00, övrig tid 8.00–22.00. Säsongsbokning görs varje hösttermin, därutöver görs spontanbokningar löpande.

Antal omklädningsrum: två

Adress: Kapellgatan 7, Sankt Olof

Bokning: Boka Sankt Olofs gymnastiksal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du: spela innebandy utan sarg, basket, bordtennis och ha gymnastik. All sportutrustning tar du med själv, som till exempel boll, racket, klubba. Fungerar även bra till barnkalas.

Teknisk utrustning: nej

Bokningstider: samtliga dagar 8.00–22.00. Säsongsbokning görs varje hösttermin, därutöver görs spontanbokningar löpande.

Antal omklädningsrum: två

Adress: Hobyvägen 18, Skillinge

Bokning: Boka Skillinge gymnastiksal. Länk till annan webbplats.

Här kan du: spela badminton, innebandy utan sarg, basket, spela fotboll och handboll med minimål, dansa, utöva kampsport och ha gymnastik. All sportutrustning tar du med själv, som till exempel boll, racket, klubba. Fungerar även bra till barnkalas.

Teknisk utrustning: nej

Specialutrustning: spegel inbyggd i ribbstolsvägg.

Skolidrott: Salen disponeras skoltid 8.00–15.30 av Simrislundsskolan.

Bokningstider föreningar och privatpersoner: vardagar, skoltid 15.30–22.00, övrig tid 8.00–22.00. Säsongsbokning görs varje hösttermin, därutöver spontanbokningar löpande.

Antal omklädningsrum: två, ingång via omklädningsrum

Adress: Annelundsvägen 12, Simrishamn

Bokning: Boka Simrislundsskolans gymnastiksal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övriga lokaler

Lokalen Skeppet är anpassad till kommunfullmäktiges sammanträden i Simrishamn.

Här kan du: ha möten, föreläsningar, kommunfullmäktiges sammanträden

Utrustning: bord (35 st), stolar (100 st)

Kök: kyl/frys, vask, industridiskmaskin med inbyggt maskindiskmedel, kaffekokare, mikrovågsugn. Alla förbrukningsartiklar tar du med själv som till exempel handduk, handdiskmedel, diskborste, diskduk.

Begränsning: Lokalen får endast användas till lättare förtäring.

Porslin: kaffekoppar (150 st), glas (150 st), gafflar/knivar (150 st) teskedar (150 st), tallrikar (150 st)

Fast monterad scen samt tillhörande talarbord/stolar

Teknisk utrustning: högtalaranläggning med mikrofon, projektor med duk. I salen finns teknisk utrustning som enbart tillhör kommunfullmäktige, utrustningen ingår inte i lokalbokning.

Städutrustning: sopborste samt utrustning för våttorkning finns i städskåp bredvid kök (separat rum).

Bokningstider: samtliga dagar 8–22.

Adress: Varvsgatan 2, Simrishamn.

Bokning: Boka Skeppet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns lokaler i Simrishamns kommun där det fungerar att visa scenkonst. Dock har de olika lokalerna olika förutsättningar. Vissa lokaler är kommunala, andra ägs och drivs privat eller i föreningsform. Här listas en del av dessa lokaler med en kort beskrivning och kontaktuppgifter för mer information.

Simrishamn

Valfiskens samlingssal (tidigare galleri). Tack vare gradängstolar fungerar Valfisken för en sittande publik, men lokalen har vita väggar, speglar längs ena väggen, inga upphängningsanordningar för teknik, små loger, ibland är det besvär med eluttaget och lokalen är ofta uppbokad. Det finns också lås/larm på ytterdörrar till foajén på Valfisken som inte får stå uppställda.

Bokas via kontakt@simrishamn.se.

Österlengymnasiets danssal. Danssalen kan fungera för vissa föreställningar, men det finns inga direkta publikplatser, det är för lågt i tak för många föreställningar, det finns ingen foajé (publiken kommer in direkt i rummet), elcentralen finns i ett annat larmområde vilket försvårar. Lite hemmagjord mörkläggning kan behöva göras.

Bokas via kontakt@simrishamn.se.

Österlengymnasiets aula. Det finns en liten scen i rummet, men det är många bord och stolar att flytta på och en del jobb med hemmagjord mörkläggning. Hängningsmöjlighet för teknik finns ej.

Bokas via kontakt@simrishamn.se.

Gösta Wernermuseet. Lokalen har pelare i mitten och är avlång och passar bättre för lyssnande, det vill säga konserter snarare än för teaterföreställningar.

Besök Gösta Wernermuseet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skeppet. Det finns en mindre scen i lokalen. Det är låg takhöjd i lokalen och svårt att mörklägga.

Bokas via kontakt@simrishamn.se.

Kyrkans hus i Simrishamn. En samlingssal utan scen.

Besök Kyrkans hus i Simrishamn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elimkyrkan i Simrishamn. Här finns en liten scen.

Besök Elimkyrkan i Simrishamn. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utomhusscenen i Brunnsparken. Detta är just en utomhusscen omgiven av en amfiteaterliknande sittplatsdel för publiken. Fungerar bäst under sommarhalvåret.

Bokas via kontakt@simrishamn.se.

Baskemölla

Tjörnedala konsthall. Konsthallen fungerar för små performanceliknande föreställningar eller dansföreställningar som inte har kravet att det inte får vara betonggolv. Lokalen har vita väggar, det kan vara svårt med mörkläggning, el, teknik, takhöjd, loger och publikplatser.

Besök Tjörnedala konsthall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Borrby

Borrby bio. Här finns en liten scen.

Besök Borrby bio. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brantevik

Scen Österlens lokal. Detta är en sommarscen med speciella förutsättningar.

Besök Scen Österlen (scenosterlen.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gladsax

Gladsax medborgarhus. Det finns en enkel ljussättning för en mindre scen.

Besök Gladsax medborgarhus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gyllebo

Gylleboverkets bio. Utrymmet är mycket litet och fungerar sommartid för en mycket liten publik.

Besök Gylleboverket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gärsnäs

Gärsnäs allaktivitetshus. Lokalen består av ett stort rum med en scen som är för liten för många föreställningar. Ljud från bredvidliggande gymnastikhall kan gå igenom och störa.

Bokas via kontakt@simrishamn.se.

Hammenhög

Garageprojektet Hammenhög. Garaget har en mindre scen för små uppträdanden av typen kaféscen. För de uppträdande finns inga loger förutom i bostadshuset. Sittplatserna är anpassande för rockkonserter.

Besök Garageprojektet Hammenhög. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kivik

Kiviks bio. Här finns en mindre scen.

Besök Kiviks bio. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kiviks kapell. Kapellet är svårt att mörklägga och har ett platt golv som gör att publik längre bak inte ser så bra. Ingen teknik eller hängningsmöjlighet för teknik. Loge finns i andra ändan av rummet. Ljusa väggar.

Sankt Olof

Sankt Olofs medborgarhus. Det finns en scen som är för liten för många föreställningar. Rummet är stort med högt i tak och kan fungera för enklare föreställningar med lite teknik och liten publik. Lokalen har vita väggar, ingen total mörkläggning, loge finns i källaren. Det finns inga publikplatser och gästande föreställningar måste alltid ta bort en massa stolar och bord. Ingen teknikupphängningsmöjlighet. Enbart vanliga vägguttag.

Bokas via kontakt@simrishamn.se.

Skillinge

Skillinge teater. Stora scenen: Bra scen, men något svårhängd teknik på grund av hög takhöjd. Lokalen är oisolerad – det vill säga att den fungerar bara sommartid. Små loger.
Fryshuset: Hyfsad scen men liten foajé, en liten loge och ibland för lågt i tak för teknik och annat.
Kaféscenen: Fungerar som en kaféscen och inte en regelrätt teaterscen.

Besök Skillinge teater. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Östra Hoby

Folkhemmet. Det finns en liten scen för mindre uppträdanden, men ingen loge och inte heller direktentré till den lilla scenen. Lokalen är avlång med platt golv, vilket gör att publiken längst bak inte ser så bra. Fungerar mer som en kaféscen. Lokalen är ganska smal, vilket gör att utrymmet i mitten inte blir så stort. Svårt med upphängning för teknik.

Besök Folkhemmet på Facebook. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Östra Tommarp

Östra Tommarps bygdegård. Stort rum med högt i tak som kan fungerar för enklare föreställningar med lite teknik. Vita väggar.

Besök Östra Tommarps bygdegård. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övrigt

Olika gymnastiksalar. Kan fungera för föreställningar med krav på större yta, men det innebär mycket jobb med mörkläggning, att avboka alla grupper som brukar vara där, mycket extra jobb med att få bort ljud från ventilation, rörelsekänsliga ljusdetektor och hela gymnastiksalskänslan. Artister/skådespelare som bokar gymnastiksalar måste nästan ha med sig ett gradängsystem.

Bokas via kontakt@simrishamn.se.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret