Arkitektur och kulturmiljö

I Simrishamns kommun har vi ett arkitektur- och kulturmiljöprogram. Det är ett välutvecklat program som lyfter fram våra arkitektoniska kvaliteter, våra unika kulturmiljöer och olika landskapstyper. Det fungerar som ett användbart verktyg och en referens för dig som är intresserad av att bygga eller vill få mer information.

Bild av första introsidan till Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet. Till vänster syns text, till höger en bymiljö och i toppen ett antal flikar.

Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet innehåller också vår arkitekturstrategi som visar kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor. Till ditt stöd i samtal eller utformning finns här också checklistor. Arkitekturen spelar en viktig roll för att bevara vår kommuns attraktivitet.

Vi delar ut priser till goda exempel i kommunen inom arkitektur, byggnadsvård och hållbarhet
Varje år delar Simrishamns kommun ut ett arkitekturpris och ett byggnadsvårdspris med utgångspunkt från arkitekturstrategin för kommunen. Vid samma tillfälle delas även årets hållbarhetspris ut. Läs mer om kriterierna för priserna via länkarna nedan och välkommen in med din nominering!