Arkitektur och kulturmiljö

I Simrishamn finns det sedan vintern 2023 ett Arkitektur- och kulturmiljöprogram som synliggör kommunens arkitektoniska kvaliteter, våra unika kulturmiljöer och olika landskapstyper. Programmet är ett verktyg som ger utrymme för dialoger om arkitektur och gestaltning mellan kommunen och den som vill bygga.

Programmet innehåller också en Arkitekturstrategi som visar kommunens inriktning i arkitektur- och gestaltningsfrågor med checklistor som stöd för diskussioner om utformning.
Arkitekturen spelar en viktig roll för att bevara Simrishamns kommuns attraktivitet.

Här kan du läsa om vårt Arkitektur- och kulturmiljöprogram.

Varje år delar Simrishamns kommun ut ett Arkitekturpris och ett Byggnadsvårdspris med utgångspunkt från Arkitekturstrategin.

Läs mer om kriterierna för priserna här och välkomna att nominera!