Vattendrag och våtmarker

Sedan 2022 har vi anlagt 10 våtmarker – och arbetet fortsätter. Våtmarker i landskapet hjälper till att rena vattnet, innan det når Östersjön. De är viktiga för klimatet och för den biologiska mångfalden. Förr fanns det mängder av synliga vattendrag i vårt landskap, innan marken dikades ut för att skapa mer odlingsbar mark.

En våtmark ligger nedsänkt i landskapet. Den kantas av bargrenade buskar. Längst fram till vänster i bild är ett kantigt stenblock med mossa. Längre bort i bild, bortanför våtmarken, skymtas en skånelänga med flaggstång och där bakom en skog med träd och bara grenar. Himlen är grå.

Du som markägare har möjlighet att få en våtmark anlagd på din mark

Markägare i Simrishamns kommun har nu möjlighet att, med vårt stöd, anlägga våtmarker på sin mark. Detta gör en viktig insats för klimatet, vattenreningen och den biologiska mångfalden.

Genom att skapa våtmarker minskar vi utsläppen av föroreningar från jordbruket. Våtmarker är dessutom bland de mest artrika miljöerna, vilket gör dem viktiga för den biologiska mångfalden.

En våtmark är ett vackert inslag i landskapet som skapar mervärde. På våren kan man se flera spännande fågelarter och groddjur, och på vintern när vattnet frusit till is finns möjlighet för skridskoåkning. "Jag hoppas att många ser nyttan och nöjet med våtmarker", säger Jonas Dahl, ekolog. Arbetet med att återskapa och skapa våtmarker är en viktig del av kommunens klimatarbete.

"Det är spännande och roligt med vatten", berättar Hasse Hernedahl, som under 2022 fick två våtmarker anlagda på sin mark. "Jag har tidigare sett vad jordbruket här ovanför har släppt ut. Det här ska hjälpa till med reningen, så att det inte bara rinner rakt ut i Tommarpsån", förklarar han. Än så länge har hans nya våtmarker lockat till sig en del fåglar och han ser fram emot att följa djurlivet runt de nya våtmarkerna. Hans far skapade själv olika vattenavrinningar på marken för hand, och dessa finns kvar idag. Entusiasmen för vatten har Hasse ärvt och utvecklar idag vattendragen på sin mark med kommunens hjälp.

Olika sorters våtmarker

Det finns olika typer av våtmarker. En del anläggs med tillflöde från åar, där det största tillflödet av vatten till våtmarkerna i kommunen kommer från Tommarpsån. Genom att gräva ut nya och tidigare våtmarker får vattnet fler rum att verka i. En mindre våtmark skapad av markens avrinning ger livsrum för många arter, bland annat grodor och salamandrar.

Vill du anlägga en våtmark?

Markägare som vill anlägga våtmarker får stöd med anläggningen. Därefter ansvarar de själva för skötseln av våtmarkerna på sina ägor.

"Runt om i kommunen har vi nu bistått markägare med anläggningen, tack vare statliga medel från LONA och LOVA. Nästa år ska vi anlägga lika många våtmarker som i år och jag hoppas att fler markägare är intresserade. Det är verkligen roligt att få arbeta med åtgärder som skapar mervärden, på riktigt", säger Jonas Dahl.

Tack vare vårt vattenvårdsarbete har uttern börjat komma tillbaka till kommunen.

Är du markägare och vill undersöka möjligheten att skapa en våtmark på din mark? Kontakta Jonas Dahl, ekolog, på mail jonas.dahl@simrishamn.se.

 

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret