Väghållare - vems är vägen?

I kommunen har vi tre typer av väghållare: statlig, kommunal och enskild. Beslut om hastighetsbegränsningar, väghållning och parkering skiljer sig åt beroende på vem som är väghållare.

Inom tättbebyggt område beslutar Simrishamns kommun gällande hastighetsbegränsning samt parkering oavsett väghållare, men generellt är det väghållaren som fattar beslut på sin väg. Väghållaren har också ansvar för trafiksäkerhet och framkomlighet på sina vägar, om inte särskilda avtal finns.

Vill du veta vem som äger en viss väg?

För hjälp, kontakta Kontakt Simrishamn, E-post: kontakt@simrishamn.se, telefon: 0414-81 90 00.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret