Skillinge

I det pittoreska fiskeläget Skillinge vid Östersjön finns en fin gemenskap, ett rikt föreningsliv och en aktiv företagarförening. Befolkningen uppgår till knappt tusen bofasta personer. Skillinge är en välbesökt turistort där folkmängden ökar under sommarmånaderna.

Flygfoto över Skilling by med hamn och båtar, slingrande gator, villor och verksamheter - omgivna av åkerfält.

Simrishamn når du via väg 1500 på cirka 10 minuter. Sträckan Skillinge-Simrishamn trafikeras av buss och tar 27 minuter. Du kan också välja att cykla de 11,8 km utmed den natursköna kusten till Simrishamns station, vilket tar omkring 36 minuter.

Med bil till Malmö och Lund tar det ca 1,5 timme.

Flygplatsen i Sturup och flygplatsen Kristianstad Österlen Airport nås båda på drygt en timme med bil.

Tomter Nyhemsgatan

De fyra attraktiva bostadstomterna längs gatan är belägna i utkanten av byn, cirka 300 meter från havet. Tomterna angränsar till ett befintligt villaområde, ett mindre verksamhetsområde och ett vidsträckt åkerlandskap.

Från tomterna är det promenadavstånd till livsmedelsbutik, restauranger, skola, fiske- och småbåtshamn, strandpromenad med badplatser.

Tomterna är avsedda för byggnation av permanentbostad, det vill säga bostad för stadigvarande bruk. Tomterna säljs i befintligt skick. Endast en tomt per hushåll får bokas.

Fastigheten Kvarnby 15:365 är en tomt för teknikanläggning.

Priserna är indexreglerade och ändras över tid. Övriga tillkommande kostnader är exempelvis de för bygglov, el, fiber och lagfartskostnad.

Kvarnby 15:366 – reserverad
746 kvm
956 984 kronor (2023)
Sök i karta Länk till annan webbplats.

Kvarnby 15:368 – reserverad
761 kvm
956 984 kronor (2023)
Sök i karta Länk till annan webbplats.

Kvarnby 15:369 – reserverad
716 kvm
956 984 kronor (2023)
Sök i karta Länk till annan webbplats.

Byggnation

Aktuell detaljplan medger följande:

  • Största byggnadsarea är 160 kvm för huvudbyggnad inklusive komplementbyggnader (e3).
    Endast källarlösa hus. Byggnad ska uppföras i radonskyddat utförande.
  • Högsta byggnadshöjd är 3,2 meter för huvudbyggnad resp. 2,7 meter för komplementbyggnad.
  • Minsta respektive största taklutning är 40-50 grader.
  • Huvudbyggnad ska uppföras friliggande och placeras minst 4 meter från fastighetsgräns. Komplementbyggnad skall placeras minst 5 meter från gata och minst 1 meter från tomtgräns (p1).
  • Huvudbyggnad till fastighet som angränsar till Nyhemsgatan ska placeras i linje med förgårdsmarken utefter gatan (p3).
  • Största utvändiga gavelbredd får vara max 8 meter (v2).
  • Huvudbyggnad ska utföras med fasader i puts i ljusa färger eller mörkrött tegel, inslag av trä får finnas. Tak ska vara av tegelpannor, papp eller svart pannplåt. Utöver gällande byggnadshöjd får två takkupor med en största utvändiga bredd på 1,4 meter/kupa eller en frontespis med en bredd av max 3 meter utföras (f1).
  • Dagvatten ska tas omhand på den egna fastigheten. Fördröjning ska ske genom infiltration med ex. dagvattenkassett. Dimensionering ska ske i samband med byggsamråd. I de fall där det inte är möjligt att omhänderta dagvattnet inom den egna fastigheten ska dagvattnet kopplas till den kommunala dagvattenledningen.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret