Stadsmiljöprogram för Simrishamns stad

Simrishamns stads stadsmiljöprogram ska fungera som ett rådgivande underlag och inspirationskälla för alla som samverkar för en attraktiv stadsmiljö i Simrishamn.

Vy över hamnen i Simrishamn i soluppgången. Närmast i bilden är asfalterad gata, därefter ett trädäck med ledstänger som angränsar till vattnet. I vattnet speglas soluppgången från solen som göms bakom uppsprickande moln. Till vänster om trädäcket är en liten sandstrand och bortanför den en pir med träd och en skulptur.

För att lyfta fram de värden som finns i kommunen skapas de nya planerna så att de harmoniserar med de befintliga

Simrishamns 900 år är bevarat genom tiderna genom arkitekturen och rummen i staden. Vår välbevarade äldre stadskärna är unik och är därför ett intresse för hela landet. Simrishamns kommun med den äldre stadskärnan och bymiljöerna är ett attraktivt besöksmål som vi är stolta över. För att ta hand om de värden vi har, behöver vi lyfta fram dem och skapa nya miljöer som harmoniserar med de befintliga.

Stadsmiljöprogrammet är utvecklat utifrån de framtagna riktlinjerna i översiktsplanen Framtiden och Arkitektur- och kulturmiljöprogrammet (se länk nedan).

Stadsmiljöprogrammet ska vara vägledande för kommunens tjänstepersoner, men även för fastighetsägare, företagare, invånare, arkitekter, byggherrar och projektörer.

Klicka här för att läsa Stadsmiljöprogrammet för Simrishamns stad. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällsplanering antog Stadsmiljöprogrammet för Simrishamns stad den 24 augusti 2023, § 171 (dnr 2021/287)

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret