Detaljplaner

En detaljplan anger hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut i ett visst område och talar om hur det är tillåtet att bygga.

Vy över portalen för detaljplaner. Till vänster syns text om detaljplaner och till höger en bit av en kartbild. I toppen syns Simrishamns kommuns logotyp och rubriken "Detaljplaner". Där under finns underrubrikerna, Detaljplaner, Pågående detaljplanearbete, Detaljplaner på samråd och granskning, Senast antagna samt Om detaljplaner.

Klicka här för att komma till vår samlade sida för detaljplaner i Simrishamns kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Här kan du läsa allt om detaljplaner, vad de innehåller, hur du kan påverka dem och om vårt pågående arbete.

Hör av dig till Kontakt Simrishamn om du vill få kartor utskrivna och hemskickade till dig. Vi kan även tillhandahålla tillgänglighetsanpassade digitala planer efter förfrågan. Kontakt Simrishamn kan du besöka på Stadshuset på Stortorget i Simrishamn, nå via mail kontakt@simrishamn.se eller telefon 0414-81 90 00.

Detaljplanen är grunden för planering och byggande av de flesta tättbebyggda områden

Oftast skapas detaljplaner för tätbebyggda områden. Där kan du läsa om platsens förutsättningar, vad som får byggas där och inom vilka ramar. Detaljplanerna används som underlag när kommunen prövar ansökningar om bygglov.

När vi tar fram en ny detaljplan väger vi samman olika åsikter och intressen, enskilda och allmänna. Detaljplanen blir bindande när den antagits av kommunfullmäktige. Du kan läsa mer om detaljplanering här på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret