Torghandel

I kommunen har vi torghandel på Stortorget i Simrishamn och på torget i Kivik. Är du intresserad av att ansöka om torgplats? Se information under rubrikerna nedan om hur det går till och vad du har möjlighet att ansöka om.

Ett handelsstånd med äpplen och päron i trälådor, På bilden syns händerna av tre kunder som plockar av frukten och en av dem håller i en svart plånbok för att betala.

Stortorget är hjärtat i stadskärnan i Simrishamn, som varje år myllrar av folk och liv. Här passerar dagligen många människor som färdas längs Storgatan. På Stortorget framför kommunhuset har det bedrivits torghandel i över 100 år. Här finns det idag 27 platser för torghandel.

Kivik är en mysig och välbesökt by där det rör sig omkring 2000 människor om dagen under högsäsong. I området finns det många sevärdheter och mycket kultur. På torget i Kivik bedrivs torghandel under 1 maj till 30 september. Här finns fyra torghandelsplatser som endast är avsedda för försäljning av lokala produkter/hantverk, grönsaker, frukt, bär och blommor.

På torgen finns det både fasta och tillfälliga torghandelsplatser. En fast torgplats får användas på bestämd tid, minst under en månad och högst i ett år. En tillfällig torgplats får användas endast vid enskild dag och anvisas av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ansökan om årsplats

Intresserad av en torgplats? Kontakta Kontakt Simrishamn via email kontakt@simrishamn.se eller via telefon 0414-81 90 00. Du kan även ansöka om torgplats genom vår e-tjänst. Klicka här för att ansöka om torgplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökningsperioden för årsplats är mellan den 1 december och den 31 januari.

Ansöker du om årsplats förbinder du dig till att nyttja platsen under minst fem timmar vid minst ett tillfälle per månad, under perioden 1 mars till 15 maj. Om bokad plats inte utnyttjas har kommunen rätt att säga upp platsen och hyra ut den till annan torghandlare från och med den 1 juni.

Ansökan om månadsplats eller dagplats

Det gör du direkt via Kontakt Simrishamn på mail: kontakt@simrishamn.se eller telefon: 0414-81 90 00, tidigast en månad innan du vill stå på platsen. Du kan även ansöka om torgplats genom vår e-tjänst. Klicka här för att ansöka om torgplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Torgplats 3, 9 och 24 på Stortorget i Simrishamn är endast dagplatser (se placeringar under rubriken ”Torgplatserna” nedan).

På Kiviks torg är torghandel endast tillåten mellan den 1 maj till 30 september. Därför går det bara att boka månadsplats och dagplats i Kivik.

På Kiviks torg är det endast tillåtet att sälja lokala produkter, lokalt producerade hantverk, grönsaker, frukt, bär och blommor.

Försäljning av ”loppisprylar” hänvisas i första hand till Suckarnas gång, en loppmarknad centralt i Simrishamn. Den pågår under lördagar samt 5 söndagar under högsäsong. Klicka här för mer information om loppisen i Suckarnas gång.

Vid försäljning av livsmedel på torgplatserna, gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) och föreskrifter meddelade med stöd av dessa.

Då torghandelsplatser är avsedda för torghandlare och de flesta av platserna bokas tidigt på året, hänvisas utdelning av politisk eller facklig information till Storgatan, framför kyrkoplan i Simrishamn.

Kom ihåg att allt nyttjande av offentlig plats kräver tillstånd från polisen.

Här kan du läsa mer om vad som krävs för att få nyttja offentlig plats.

Vill du veta vilka platser som är lediga? Kontakta Kontakt Simrishamn på mail: kontakt@simrishamn.se eller på telefon: 0414-81 90 00.

Bredvid kommunhusets entrédörr på Stortorget i Simrishamn finns det också uppsatt en karta över vilka platser som finns och vem som står på dessa.

Torghandel får inte ske utanför dessa platser för att kunna garantera framkomlighet och säkerhet för samtliga torghandlare och besökare. Ha de vita hörnstenarna på marken till din hjälp.

Stortorget, Simrishamn

Här finns det 27 torgplatser med olika storlekar (se numrering på kartbild nedan):

Karta över torgplatserna i Simrishamn.

 • Plats 1–3: 2 x 4 meter (8 kvadratmeter)
 • Plats 12: 2,7 x3 meter (8,5 kvadratmeter)
 • Plats 10, 13: 3 x 3 meter (9 kvadratmeter)
 • Plats 15: 3 x 4 meter (12 kvadratmeter)
 • Plats 4–9, 11, 14, 16–27: 4 x 4 meter (16 kvadratmeter)

Alla ovanstående platser är utmärkta på marken genom vita hörnstenar. Det är viktigt att du håller dig inom din plats och inte tar plats för grannen då det kan vara trångt om platserna under säsongen.

Det är också viktigt att hålla utrymningsvägar mellan platserna och entréerna till kommunhuset fria från saker. Mellan de bägge sidorna av torget finns en 3 meter bred brandgata/utrymningsväg som alltid ska hållas fri.

En ritning över torghandelsplatserna i Simrishamn. 23 av platserna är placerade på torget framför kommunhuset och 4 st på andra sidan vägen.

Kiviks torg

På Kiviks torg finns 4 platser med två olika storlekar (se numrering på kartbild):

Karta över torgplatserna i Kivik.

 • Plats 1–2: 4 x 6 meter (24 kvadratmeter)
 • Plats 3–4: 4 x 4 meter (16 kvadratmeter)
Ritning över torgplatserna i Kivik. Bilden visar 4 platser.

Tillfälliga saluplatser tilldelas säljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen. Ambitionen från kommunens sida är att så många torghandlare som möjligt ska beredas plats. Vid brist på torgplatser får högst två torgplatser tilldelas samma torghandlare. När fler platser tilldelas en person ska platserna vara placerade intill varandra.

Befintlig torghandlare som har haft en plats under ett år, har förtur till platsen om denne följt de lokala föreskrifterna.

Länk till de allmänna lokala ordningsföreskrifterna hittar du här.

Anmälan om fortsatt intresse av en plats ska lämnas in senast en månad innan sista datum för pågående upplåtelsetid.

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas till någon annan.

Om torghandlare använder en större yta än vad som avtalats, debiteras denne för ytterligare minst en torgplats i efterhand.

Torghandel får ske på vardagar mellan kl. 8 och 16. På dagar innan röd dag får torghandel pågå till senast kl. 14. Upptagning och nedtagning av varor ska ske utanför torghandelns öppettider tidigast en timme innan och en timme efter den fastställda försäljningstiden.

Om en innehavare av en fast torgplats inte har börjat bruka platsen eller gjort anmälan om att den kommer utnyttjas senare under dagen, har samhällsbyggnadsförvaltningen rätt att låta någon annan använda platsen som tillfällig torgplats. Anmälningar om eventuella tidsändringar, görs till Kontakt Simrishamn senast kl. 08.30 samma dag.

Om det kommer in en begäran från polisen eller annan myndighet om särskilda skäl, får Samhällsbyggnadsförvaltningen besluta om att torghandeln får ske vid andra tider än vad som avtalats, eller ställas in.

Avgift för torgplats hittar du via den här länken.

Ideella föreningar eller politiska organisationer behöver inte betala någon avgift.

Du som är tilldelad en plats för torghandel är (enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning) skyldig att själv sätta upp en skylt med ditt/ditt företagsnamn, postadress och telefonnummer. Det är något du som innehavare av plats själv bekostar och ansvarar för.

På Kiviks torg finns det inte tillgång till el, vatten eller toalett; utan enbart vid Stortorget i Simrishamn.

El

I Simrishamn tillhandahåller kommunen el till självkostnadspris till er som behöver. Det finns 2 stycken elstolpar placerade på varsin sida om torget. Det finns 230-voltsuttag samt 3-fasuttag för både 16A- och 32A-anslutning.

För att få tillgång till el från uttagen krävs ett Tallykey-kort som ni köper på hamnförvaltningens kontor. De har öppet måndag–fredag kl. 8–17. Kortet laddas med ett valfritt belopp och stoppas sedan i kortläsaren. Det finns fler torgplatser än det finns eluttag. Är där redan fullt, prata med annan torghandlare om ni kan samsas om strömmen.

Kom ihåg att ni inte får lägga elkablar på marken tvärs över gångstråk på grund av snubbelrisk.

Vatten

På Stortorget i Simrishamn finns vattenuttag på väggen till kommunhuset. Nyckel till vattenuttaget hämtas i receptionen.

Toalett

Toalett finns i receptionen på kommunhuset som ligger vid Stortorget. Öppettiderna är måndag-fredag kl. 8.00–16.30.

Nedanstående gäller inte för dig som har en dagplats eller torgplats i Kivik.

Du som har månads- eller årsplats på Stortorget i Simrishamn ska checka in och ut din närvaro på torget via en kortläsare på väggen till kommunhuset. När du får tillstånd att stå på Stortorget tilldelas du också en personlig tagg som du ska använda för att checka in varje gång du kommer till torget och checka ut varje gång du åker därifrån.

All närvaro på torget registreras digitalt. Administration av systemet sker genom Kontakt Simrishamn i receptionen i kommunhuset.

Så här gör du för att checka in och ut:

 1. Leta upp kortläsaren som sitter till vänster om kommunhuset entrédörr.
 2. Håll upp taggen centrerad framför kortläsaren.
 3. Ramen runt knappsatsen blir grön.
 4. Klart!
 5. Samma procedur görs både morgon och kväll.

Du som är innehavare av en torgplats är skyldig att samla ihop skräp och forsla bort avfall efter din försäljning. Torgplatsen ska hållas ren och snygg under försäljningstiden samt vara helt städad senast 1 timme efter stängning.

Torghandelsområdet ska vara helt bilfritt under perioden mellan den 30 april och 15 oktober. Under perioden 16 oktober till den 30 april kan undantag för biluppställning ges av amhällsbyggnadsförvaltningen. Vill du ansöka om biluppställning görs det i samband med ansökan om torgplats. Uppställning av fordon utanför tilldelad plats får inte förekomma.

Du kan ansöka om torgplats och biluppställning genom vår e-tjänst. Klicka här för att ansöka om torgplats och biluppställning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag för det bilfria torghandelsområdet gäller inte heller för funktionshindrade som beviljats särskilt tillstånd av samhällsbyggnadsförvaltningen.

Parkeringsplatser för personbilar finns vid torget.

Vi har ett bilfritt torg under högsäsong. Därför måste du som har en torgplats, efter det du har lastat av, parkera din bil på någon av stadens parkeringar.

I stadskärnan finns ett flertal parkeringar på gångavstånd från torget. Längs Järnvägsgatan och vid järnvägsstationen finns ett flertal parkeringar. Parkeringsplatserna har olika tidsbegränsningar, så var noga med att se vad som gäller innan du parkerar bilen.

För att se vilka parkeringsplatser som finns, klicka här för att komma till kommunkartan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du som torghandlare bryter mot ordningslagen eller på annat sätt missköter din verksamhet, har kommunen rätt att säga upp platsen med omedelbar verkan.

Om du själv önskar säga upp din plats, görs det skriftligen till Kontakt Simrishamn. Vid uppsägning förlorar du din rätt till förtur under nästkommande år.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret