Campus Österlen

På Campus Österlen i Simrishamn kan du läsa program eller fristående kurser som erbjuds av olika yrkeshögskolor, universitet och högskolor i Sverige.

Campus Österlen är en plats för vuxnas lärande på olika nivåer. Utbildningsutbudet styrs av arbetsmarknadens behov med syfte att stärka den lokala och regionala kompetensförsörjningen samt att möjliggöra för flera att vara fortsatt bofasta på Österlen.

Utbildningsformer

Yrkeshögskola
Yrkeshögskoleutbildning, YH-utbildning, är en utbildningsform som kombinerar teori med praktiskt lärande på arbetsplatser. Utbildningarna inom branscher där det finns ett uttalat behov av välutbildad arbetskraft och syftar till att leda till jobb direkt efter examen. Innehåll och inriktning på YH-utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid.

Högskola och universitet
Utbildningar vid universitet och högskolor vilar på vetenskapliga eller konstnärliga grunder och som syftar till att tillfredsställa långsiktiga behov på marknaden. På högskolor och universitet kan du studera fristående kurser eller hela utbildningsprogram.

Uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildning är en utbildningsform som genomförs på uppdrag av en arbetsgivare för dennes personal. Uppdragsgivaren betalar kursavgiften och bestämmer vilka som ska gå kursen eller utbildningen. En uppdragsutbildning kan specialutformas och efterfrågas av en eller flera arbetsgivare tillsammans.

Vuxenutbildningen
Kontakt med vuxenutbildningen, både kommunal vuxenutbildning och Campus Österlen.

Direktnummer till våra studie- och yrkesvägledare:

Charlotte Larkin: 0414-81 95 41
Emmelie Sköld: 0414-81 95 48
Fredsdalsgatan 7, 272 35, Simrishamn
Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret