Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att läsa och ta del av allmänna handlingar hos kommunen.

Om du vill veta hur ett särskilt ärende handläggs kan du vända dig till den förvaltning det gäller. Registratorn på förvaltningen hjälper till att ta fram alla handlingar som inte omfattas av sekretess.

Du kan också få besked om vilken tjänsteman som har hand om ett ärende.

Läs mer: Allmänna handlingar