Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att läsa och ta del av allmänna handlingar hos kommunen.

Om du vill veta hur ett särskilt ärende handläggs kan du vända dig till den förvaltning det gäller. Registratorn på förvaltningen hjälper till att ta fram alla handlingar som inte omfattas av sekretess.

Du kan också få besked om vilken tjänsteman som har hand om ett ärende.

Läs mer: Allmänna handlingar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close