Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att läsa och ta del av allmänna handlingar hos kommunen.

Flygfoto över Skilling by med hamn och båtar, slingrande gator, villor och verksamheter - omgivna av åkerfält.

Om du vill veta hur ett särskilt ärende handläggs kan du vända dig till den förvaltning det gäller. Registratorn på förvaltningen hjälper till att ta fram alla handlingar som inte omfattas av sekretess.

Du kan också få besked om vilken tjänsteman som har hand om ett ärende.

Läs mer: Allmänna handlingar Pdf, 507.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Offentlig handling

Offentlighetsprincipen ger alla möjlighet att ta del av offentliga handlingar. Handlingarna kan komma in eller skickas ut från kommunen. Det kan vara ett brev eller ett beslut.

Handlingen är offentlig om den förvaras hos kommunen (myndigheten) och är registrerad som inkommen eller upprättad.

Sekretesshandling

Sekretess innebär att man inte får röja en uppgift, muntligen eller genom att lämna ut en handling.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret