Hitta mark för industri och verksamheter

Funderar du på att etablera din verksamhet i vår kommun eller har en befintlig verksamhet och vill bygga nytt?

Flygbild över Simrishamn tagen utifrån havet. Närmast i bild syns stadens hamn och småbåtshamn, gränsande till det blå vattnet. Bortanför det syns stadens bebyggelse med olikfärgade hus och röda tegeltak.

Vi välkomnar företag som kan gynna vår utveckling

Vi vill erbjuda tomter i varierande storlek för olika verksamheter och behov. Verksamhetstomterna ska erbjudas dig som är aktör med en verksamhet som kan bidra till en gynnsam utveckling för området.

Det finns drygt 3000 företag i vår kommun. Den största näringen är jordbruk och fruktodlingar med omkring 600 registrerade företag. Därefter kommer byggbranschen och handeln, båda med drygt 300 registrerade företag, varav omkring 200 stycken inom detaljhandeln.

Verksamhetsmark finns just nu i Simrishamn och i Skillinge

Västra verksamhetsområdet i Simrishamn
Västra verksamhetsområdet omfattar 16 hektar mark och angränsar till det östra verksamhetsområdet. Här hittar du prisvärd verksamhetsmark i bästa skyltläge i direkt anslutning till väg 11.

Företag som redan etablerat sig i västra verksamhetsområdet är företag inom bygg, handel, teknikföretag.

Här finns en återvinningscentral och bensinstationer. Vidare finns här en vinodling! I östra verksamhetsområdet återfinns verksamheter som Österlen kraft, bilprovningen, livsmedelshandel, posten, byggföretag, tillverkningsföretag, logistikföretag och bensinstationer.

I Skillinge finns verksamhetstomter i hamnen
I fiskeläget Skillinge erbjuder vi tomter med superbt läge i hamnen. Fler än hundra företag är idag verksamma i Skillinge.

Se lediga verksamhetstomter i vår kommunkarta

Här i vår kommunkarta kan du se var det finns lediga tomter och verksamhetsmark. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur du reserverar en verksamhetstomt:

 • Intresseanmälan tillsammans med en kort verksamhetsbeskrivning samt dina byggnadsplaner lämnas in till Kontakt Simrishamn.
 • En tomt kan reserveras under en tid av 6 månader och under den tiden ska bygglov sökas. Om bygglovsansökan inte inkommer faller reservationen.
 • Tomterna bokas enligt turordningsregler efter inkommen intresseanmälan.
 • Bekräftelse skickas efter inkommen intresseanmälan. Om tomten är bokad finns möjlighet att stå som reserv.
 • Tomterna säljs i befintligt skick.
 • Vilken verksamhet som är tillåten regleras av detaljplanen. Hör av dig om du har frågor om planbestämmelserna för ett område.

Intresseanmälan med verksamhetsbeskrivning och byggnadsplaner

Verksamhetsbeskrivning skickas in tillsammans med intresseanmälan
Beskriv den verksamhet som ert företag bedriver. Vad är syftet med verksamheten? Uppgifter om exempelvis era tjänster, antal anställda, hur länge ni verkat, omsättningen under senaste tre åren. Vilken typ av verksamhet vill ni etablera på vald tomt?

Byggnadsplaner för verksamheten

 • Behov av areal på tomt
 • Planerad byggnation
 • Behov byggnadsareal, visa gärna hur marken ska disponeras
 • Behov av byggnadshöjd
 • Tidplan, planerad byggstart

Kontaktuppgifter till ert företag

 • Företagets säte
 • Företagets organisationsnummer
 • Företagets webbplats
 • Kontaktperson
 • Telefon
 • E-postadress

Hur försäljningsprocessen går till

 • Innan köpekontrakt upprättas ska startbesked ha beviljats alternativt första bottenplattan gjutits.
 • I samband med att köpekontrakt upprättas skickas faktura på köpeskilling och VA-anslutning.
  När köpekontraktet är tecknat av båda parter fås tillträde till tomten.
 • Vid inkommen betalning av köpeskilling utfärdas ett värdeintyg och ett köpebrev. Dessa skickas med vid ansökan om lagfart.

Vad ingår i priset?

Priset inkluderar gata, belysning, förrättningskostnad och i vissa fall plankostnad.

Vad ingår inte i priset?

Anslutning till VA, bygglovskostnad, el, bredband, fjärrvärme, markberedning och i vissa fall plankostnad.

Så sätts priset för verksamhetstomter

Verksamhetsmarken är värderad genom auktoriserad, oberoende värdering enligt ortsprismetoden.

Viktig information och kontaktuppgifter

Är du intresserad av att köpa en verksamhetstomt?

Hör av dig till Kontakt Simrishamn:
Telefon: 0414-81 90 00
E-post: kontakt@simrishamn.se

 

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret