Inackordering och elevresa

Inackorderingstillägg är till för elever i en gymnasieskola med offentlig huvudman som på grund av lång resväg eller lång restid behöver bo inackorderade. Stödet avser boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.

Elevresor är gymnasieelevers resor mellan bostad och skola.

Elev i kommunal gymnasieskola
Ansökan måste lämnas varje läsår. Om elev inte längre uppfyller villkoren för inackorderingstillägget, till exempel genom flytt, avbrutna eller ej påbörjade studier, är elev skyldig att genast meddela detta.

Inackorderingstillägg kan erhållas under förutsättning att:

  • Eleven är folkbokförd i Simrishamns kommun.
  • Eleven går i kommunal gymnasieskola och bedriver heltidsstudier.
  • Eleven skall ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen det vill säga längst till och med första kalenderhalvåret det år man fyller 20 år eller uppbär barnbidrag.
  • Eleven har en restid mellan hemmet – skolan som uppgår till minst 3 timmar/dag räknat från skolans normala tid (Skånetrafikens reseplanerare används vid beräkning av restid).
  • Eleven är mottagen i första hand till sin utbildning.

Utbetalning av beviljat inackorderingstillägget sker 4 månader under höstterminen (september-december) och 5 månader för vårterminen (januari-maj) och utbetalas i slutet av varje bidragsmånad.

Ansökningsblankett Pdf, 621.4 kB, öppnas i nytt fönster. skickas till Simrishamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen,
272 80 Simrishamn

Elev i fristående gymnasieskola, folkhögskola, riksinternat eller utlandsstudier
Inackorderingstillägg betalas inte ut av Simrishamns kommun för elev vid folkhögskola, elev vid fristående skola, elev vid riksinternat eller vid utlandsstudier. Vid utbildning enligt något av dessa alternativ ska elev ansöka på särskild blankett hos Centrala studiehjälpsnämnden.

Elevresa
Du som bor i Simrishamns kommun och går på gymnasieskola i annan kommun behöver inte ansöka om elevresa.

Du som bor i Simrishamns kommun och går Nova gymnasium behöver inte ansöka om elevresa. Du behöver bara ansöka om elevresa om du har en funktionsnedsättning eller om det finns andra särskilda skäl för att du inte kan åka med kollektivtrafiken till skolan.

För att vara berättigad till elevresa ska eleven ha rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen, det vill säga längst till och med första kalenderhalvåret det år man fyller 20 år eller uppbär barnbidrag.

Ungdomsbiljett
Simrishamns kommun delar ut Skånetrafikens Ungdomsbiljett till alla ungdomarna som är folkbokförda i Simrishamns kommun och är i åldern som motsvarar högstadiet eller gymnasiet.

Inför skolstart kommer alla elever folkbokförda i Simrishamns kommun få en ungdomsbiljett. När du fått ditt plastkort kan du föra över biljetten till Slå-appen och ha den i din mobil. Tänk på att du måste uppdatera din biljettsida i appen den 1:e i varje månad. Se på Skånetrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hur du gör.

Du som ska börja årskurs 1 på gymnasiet och är folkbokförd i Simrishamns kommun
Du har förmodligen haft en ungdomsbiljett laddat på ditt plastkort för högstadiet. En ny ungdomsbiljett laddas på ditt kort den 1 augusti.

Du som ska börja årskurs 2 och 3 på gymnasiet och är folkbokförd i Simrishamns kommun
Du ska ha kvar ditt plastkort . Ny ungdomsbiljett kommer automatiskt laddas på ditt kort den 1 augusti.

Flytt från Simrishamns kommun
Om du ändrar din folkbokföringsadress till annan kommun kommer din ungdomsbiljett att upphöra.

Flytt till Simrishamns kommun
Du får en ungdomsbiljett så fort din folkbokföringsadress blir känd hos barn- och utbildningsförvaltningen. Har du haft en skolbiljett från en annan skånsk kommun kommer biljetten att kopplas till det plastkortet. Har du inte haft något plastkort , skickas det nya kortet till folkbokföringsadressen.

Giltighet
Ungdomsbiljetten gäller för resor med Skånetrafiken i hela Skåne, dygnet runt och även på helger och lov, inklusive sommarlov. Ny, giltig ungdomsbiljett kopplas till ditt kort varje år med start 1 augusti så länge du är berättigad. Tänk på att spara ditt kort.

Villkor
För att få en ungdomsbiljett ska du

  • vara folkbokförd i Simrishamns kommun
  • vara inskriven i årskurs 1, 2 eller 3 på en gymnasieskola och vara berättigad till elevresa
  • vara ungdom i åldern för årskurs 1, 2 eller 3 på gymnasiet

Om jag förlorar min ungdomsbiljett
Din ungdomsbiljett finns alltid kopplad till dig som person. Skulle du bli av med ditt bärarkort (plastkortet från Skånetrafiken) gäller följande:

  • Är du elev på en gymnasieskola kan du hämta ut ett nytt kort hos Kontakt Simrishamn, Stortorget 6, Simrishamn. Det kostar 30:-.
  • Är du ungdom och i gymnasieålder kan du hämta ut ett nytt kort hos Kontakt Simrishamn, Stortorget 6, Simrishamn. Det kostar 30:-.
Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret