Kommunala bolag

Här nedan hittar du en lista på de kommunala bolag, miljöförbund med mera som finns i vår kommun, där Simrishamns kommun är hel- eller delägare eller intressent.

Torget i Simrishamn med en stor stenbelagd yta. Till vänster i bild syns en gammal telefonkiosk och längre bort en torgförsäljare som säljer blommor och grönsaker. Torget är omgivet av hus, himlen är blå med vita moln.

Simrishamns Bostäder AB

Bruksgatan 1
272 36 Simrishamn
Telefon 0414-81 96 30

Simrishamnsbostäder är allmännyttan i Simrishamns kommun som erbjuder hyresrätter i Simrishamn, Borrby, Gärsnäs, Hammenhög, Kivik, och Sankt Olof.

Mer information finns på Simrishamnsbostäders hemsida. Länk till annan webbplats.

Simrishamns Näringslivsutvecklings AB

Bruksgatan 1
272 36 Simrishamn
Telefon 0414-81 96 30

Simrishamns Näringslivsutveckling AB, Sinab, ägs av Simrishamns kommun och hyr bland annat ut lokaler.

Mer information finns på Sinabs hemsida. Länk till annan webbplats.

Österlens Kommunala Renhållnings AB, Ökrab

Måsalycke avfallsanläggning
277 45 Sankt Olof
Telefon 0414-285 70

Ökrab bedriver insamling och transport av avfall från Simrishamns och Tomelilla kommuner. Bolaget ägs till hälften vardera av de båda kommunerna.

Mer information finns på Ökrabs hemsida. Länk till annan webbplats.

Ystad-Österlenregionens miljöförbund

Gladanleden 2
273 36 Tomelilla
Telefon 0417-57 35 00

I Ystad-Österlenregionens miljöförbund ingår Simrishamns, Tomelilla och Ystads kommuner och man är verksam inom områdena livsmedel, miljö- och hälsoskydd. Förbundet arbetar till största delen med myndighetsutövning, vilket innebär att man utför de uppgifter som kommunerna enligt lag är skyldiga att utföra inom ovanstående områden.

Mer information finns på miljöförbundets hemsida. Länk till annan webbplats.

Österlen VA AB

Nybrogatan 2B
273 30 Tomelilla
Telefon 0417-77 78 00

Österlen VA AB är ett gemensamt driftsbolag för VA-verksamheterna i Simrishamns och Tomelilla kommuner.

Mer information finns på Österlen VA:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Sydskånes Avfallsaktiebolag, Sysav

Postadress: Box 50344
202 13 Malmö
Besöksadress: Spillepengsgatan 13
Telefon 040-635 18 00

Sysav tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och verksamheter i södra Skåne. Företaget ägs av 14 kommuner i Sydskåne. Simrishamns kommun äger 1,95 procent av aktierna i bolaget.

Mer information finns på Sysavs hemsida. Länk till annan webbplats.

Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, Sörf

Metallgatan 2
271 39 Ystad

Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för att förhindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. Räddningstjänsten i kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad är organiserad i ett gemensamt kommunalförbund.

Mer information finns på Sörfs hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sydöstra Skånes samarbetskommitté, Sösk

"Vi använder varandras tillgångar som en gemensam resurs och skapar tillsammans hållbar utveckling, attraktivitet och tillväxt för hela Skåne." Det är förhållningssättet för samverkan mellan kommunerna i sydöstra Skåne för att arbeta långsiktigt med regional utveckling där helheten är större än delarna. Samverkan sker genom en kommitté.

Mer information finns på Sösk:s hemsida. Länk till annan webbplats.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Adelgatan 21
211 22 Malmö
Telefon 040-699 25 26, 040-699 25 28

Man bedriver försäkringsrörelse och ägs av 30 kommuner i Skåne. Bolaget tecknar endast försäkringsskydd för de delägande kommunerna och för deras kommunala bolag.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret