Anslagstavlan

På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Flera färgglada pratbubblor.

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden

 

Kungörelse

Webbsändning

Kungörelse 2024-06-29 Pdf, 41.6 MB.


Kungörelse 2024-05-27 Pdf, 22.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Kungörelse 2024-04-29 Pdf, 56.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträde 2024-04-25 är inställt


Kungörelse 2024-02-26 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2024-01-29 Pdf, 22.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-12-18 Pdf, 16.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-11-27 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-10-30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-09-25 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-08-28 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-06-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-05-29 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträde 2023-04-24 är inställt


Kungörelse 2023-03-27 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-02-27 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-01-30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande av justerade protokoll

 

Protokoll

Anslås t o m

Strategiska utskottet 2024-06-19, §§ 127-135 Pdf, 45.3 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-07-10

Kommunstyrelsen 2024-06-19, §§ 136-138 Pdf, 41.7 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-07-11

Valnämnden 2024-06-12, §§ 13-16 Pdf, 43.9 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-07-10

Samhällsplaneringsnämnden 2024-06-13, §§ 110-123 Pdf, 266 kB.

T.o.m 2024-07-10

Kommunstyrelsen 2024-06-05, §§ 115-135 Pdf, 42.1 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-07-09

Individ- och familjeutskottet 2024-06-13, §§ 59-72 Pdf, 219 kB.

T.o.m 2024-07-05

Kommunfullmäktige 2024-05-27, §§ 57-66 Pdf, 179.3 kB.

T.o.m 2024-06-21

Kultur- och fritidsnämnden 2024-05-22, §§ 34-44 Pdf, 243.9 kB.

T.o.m 2024-06-17

Samhällsplaneringsnämnden 2024-05-23, §§ 90-109 Pdf, 330.6 kB.

T.o.m 2024-06-19

Byggnadsnämnden 2024-05-21, §§ 57-70 Pdf, 307.7 kB.

T.o.m 2024-06-18

Socialnämnden 2024-05-23, §§ 52-59 Pdf, 41.9 kB.

T.o.m 2024-06-17

Individ- och familjeutskottet 2024-05-08, §§ 43-58 Pdf, 217.5 kB.

T.o.m 2024-05-30

Kommunfullmäktige 2024-04-29, §§ 31-56 Pdf, 48.6 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-05-24

Samhällsplaneringsnämnden 2024-04-25, §§ 66-89 Pdf, 297.3 kB.

T.o.m 2024-05-25

Byggnadsnämnden 2024-04-26, §§ 43-56 Pdf, 294.1 kB.

T.o.m 2024-05-24

Barn- och utbildningsnämnden, §§ 32-44 Pdf, 42.4 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-05-20

Kultur- och fritidsnämnden 2024-04-24, §§ 22-33 Pdf, 193.7 kB.

T.o.m 2024-05-27

Individ- och familjeutskottet 2024-04-22, §§ 36-42 Pdf, 46.3 kB.

T.o.m 2024-05-14

Strategiska utskottets minnesanteckningar 2024-04-17, §§ 70-77 Pdf, 53.5 kB, öppnas i nytt fönster.

T.om 2024-05-10

Kommunstyrelsen 2024-04-10, §§ 65-94 Pdf, 47.9 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-05-08

Individ- och familjeutskottet 2024-04-04, §§ 26-35 Pdf, 49.9 kB.

T.o.m 2024-04-26

Strategiska utskottet 2024-03-27, §§ 45-69 Pdf, 46.7 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-04-25

Valnämnden 2024-03-26, §§ 1-12 Pdf, 45.6 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-04-24

Samhällsplaneringsnämnden 2024-03-21, §§ 44-65 Pdf, 301 kB.

T.o.m 2024-04-17

Kultur- och fritidsnämnden 2024-03-20, §§ 12-21 Pdf, 49.9 kB.

T.o.m 2024-04-16 Pdf, 49.9 kB.

Barn- och utbildningsnämnden 2024-03-25, §§ 18-31 Pdf, 42.3 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-04-15

Individ- och familjeutskottet 2024-03-25, §§ 22-25 Pdf, 220.2 kB.

T.o.m 2024-04-16

Byggnadsnämnden 2024-03-19, §§ 31-42 Pdf, 294.2 kB.

T.o.m 2024-04-13

Socialnämnden 2023-03-21, §§ 27-41 Pdf, 214.5 kB.

T.o.m 2024-04-15

Kommunstyrelsen 2024-03-13, §§ 39-64 Pdf, 42.6 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-04-09

Strategiska utskottet 2024-03-06, §§ 38-44 Pdf, 44.7 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-03-30

Individ- och familjeutskottet 2024-03-07, §§ 13-21 Pdf, 53.7 kB.

T.o.m 2024-04-02

Strategiska utskottet 2024-02-28, §§ 16-37 Pdf, 48.8 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-03-26

Byggnadsnämnden 2024-02-27, §§ 16-30 Pdf, 295.3 kB.

T.o.m 2024-03-22

Kommunfullmäktige 2024-02-26, §§ 15-30 Pdf, 46.6 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-03-24

Kultur- och fritidsnämnden, §§ 1-11 Pdf, 48.6 kB.

T.o.m 2024-03-19

Socialnämnden 2024-02-22, §§ 12-26 Pdf, 217.3 kB.

T.o.m 2024-04-18

Överklaga

Ett beslut som fullmäktige eller en nämnd har tagit och som du anser inte har beslutats enligt kommunallagen, kan du överklaga hos förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Protokoll med beslut finns tillkännagivet på kommunens anslagstavla under tre veckor.

Under den tiden kan varje medlem i kommunen överklaga det fattade beslutet. I överklagandet ska det stå vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Mer information om hur du till exempel kan överklaga finns här Pdf, 61.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret