Anslagstavlan

På anslagstavlan kan du läsa kungörelser och anslag om protokoll som nyligen justerats. Anslagstavlan har en rättslig betydelse när det gäller överklagande av kommunfullmäktiges och nämndernas beslut. Tidpunkten då protokollet sätts upp på anslagstavlan styr tiden för överklagande.

Flera färgglada pratbubblor.

Kungörelse av kommunfullmäktiges sammanträden

 

Kungörelse

Webbsändning

Kungörelse 2024-02-26 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2024-01-29 Pdf, 22.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-12-18 Pdf, 16.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-11-27 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-10-30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-09-25 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-08-28 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-06-19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-05-29 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sammanträde 2023-04-24 är inställt


Kungörelse 2023-03-27 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-02-27 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kungörelse 2023-01-30 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till webbsändning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillkännagivande av justerade protokoll

 

Protokoll

Anslås t o m

Kultur- och fritidsnämnden, §§ 1-11 Pdf, 48.6 kB.

T.o.m 2024-03-19

Socialnämnden 2024-02-22, §§ 12-26 Pdf, 217.3 kB.

T.o.m 2024-04-18

Kommunstyrelsen 2024-02-14, §§ 18-38 Pdf, 40.8 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-03-12

Samhällsplaneringsnämnden 2024-02-15, §§ 25-44 Pdf, 349.6 kB.

T.o.m 2024-03-13

Revisionen 2024-02-01, §§ 16-28 Pdf, 41.5 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-03-07

Individ- och familjeutskottet 2024-02-09, §§ 10-12 Pdf, 218.7 kB.

T.o.m 2024-03-04

Strategiska utskottet 2024-01-31, §§ 1-15 Pdf, 49.7 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-02-28

Individ- och familjeutskottet 2024-02-01, §§ 1-9 Pdf, 221.1 kB.

T.o.m 2024-02-23

Kommunfullmäktige 2024-01-29, §§ 1-14 Pdf, 48.4 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-02-22

Samhällsplaneringsnämnden 2024-01-25, §§ 1-24 Pdf, 296.1 kB.

T.o.m 2024-02-22

Byggnadsnämnden 2024-01-23, §§ 1-15 Pdf, 355.3 kB.

T.o.m 2024-02-17

Socialnämnden 2024-01-25, §§ 1-11 Pdf, 69.6 kB.

T.o.m 2024-02-16

Kommunstyrelsen 2024-01-17, §§ 1-17 Pdf, 45.3 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-02-12

Revisionen 2023-12-07, §§ 191-207 Pdf, 46.2 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-01-13

Kultur- och fritidsnämnden 2023-12-19, §§ 111-120 Pdf, 49.9 kB.

T.o.m 2024-01-15 Pdf, 49.9 kB.

Individ- och familjeutskottet 2023-12-21, §§ 153-155 Pdf, 293.4 kB.

T.o.m 2024-012-12

Barn- och utbildningsnämnden 2023-12-12, §§ 114-126 Pdf, 1.5 MB.

T.o.m 2024-01-10

Kommunfullmäktige 2023-12-18, §§ 197-212 Pdf, 47.6 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-01-11

Samhällsplaneringsnämnden 2023-12-14, §§ 235-252 Pdf, 299.7 kB.

T.o.m 2024-01-12

Socialnämnden 2023-12-14, §§ 167-177 Pdf, 217.2 kB.

T.o.m 2024-01-09

Byggnadsnämnden 2023-12-12, §§ 125-138 Pdf, 296.7 kB.

T.o.m 2024-01-08

Strategiska utskottet Pdf, 48.9 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-01-05

Valberedningen 2023-12-07, §§ 4-6 Pdf, 38.8 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2024-01-02

Kommunstyrelsen 2023-12-04, §§ 230-254 Pdf, 44.6 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2023-12-29

Individ- och familjeutskottet 2023-11-30, §§ 140-152 Pdf, 125.4 kB.

T.o.m 2023-12-22

Kommunfullmäktige 2023-11-27, §§ 181-196 Pdf, 48.9 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2023-12-21

Byggnadsnämndens protokoll 2023-11-21, §§ 110-124 Pdf, 298.4 kB.

T.o.m 2023-12-16

Kultur- och fritidsnämnden 2023-11-21, §§ 100-110 Pdf, 35.5 kB.

T.o.m 2023-12-18

Samhällsplaneringsnämnden 2023-11-16, §§ 219-234 Pdf, 295.9 kB.

T.o.m 2023-12-13

Kommunstyrelsen 2023-11-15, §§ 211-229 Pdf, 43.2 kB, öppnas i nytt fönster.

T.o.m 2023-12-12

Särskild protokollföring

 
Protokoll

Anslås t o m

Överklaga

Ett beslut som fullmäktige eller en nämnd har tagit och som du anser inte har beslutats enligt kommunallagen, kan du överklaga hos förvaltningsrätten genom laglighetsprövning. Protokoll med beslut finns tillkännagivet på kommunens anslagstavla under tre veckor.

Under den tiden kan varje medlem i kommunen överklaga det fattade beslutet. I överklagandet ska det stå vilket beslut som överklagas och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Mer information om hur du till exempel kan överklaga finns här Pdf, 61.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret