Servicemeddelanden

Akut ledningsarbete i Skillinge

På grund av ett akut ledningsarbete i Skillinge kommer Simrishamn kommun stänga av vattnet torsdag 2 juli kl. 07.00 till kl. 16.00. Avstängningen berör boende på Strandgatan med flera gator och strädden.

Vattenläcka i Skillinge – träd kommer att fällas och ersättas

När vattenläckan åtgärdas kommer tyvärr ett av de större träden vid Strandgatan i Skillinge att behöva fällas. Nya träd kommer att planteras till hösten.

Ny parkering vid Nisbethsgatan i Simrishamn

En ny parkering håller just nu på att byggas vid Nisbethsgatan i Simrishamn. Parkeringen planeras vara klar i mitten av juli. Trafikanter hänvisas till skyltning.

Vägarbete på Järnvägsgatan i Simrishamn 1-18 juni

Anledningen är schaktning för en fjärrvärmeservis. Begränsad framkomlighet. Klicka på detta meddelande för mer information.

Vägarbete vid sjukhusområdet i Simrishamn 2-30 juni

Framkomligheten kommer att påverkas. Trafikanter hänvisas till skyltning.

Ny uttagstolpe för el vid Seglarpaviljongen

Vid Seglarpaviljongen i Simrishamn kommer en ny uttagsstolpe för el att sättas upp under vecka 20-21.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close