Servicemeddelanden

Borrby bygata – vägavstängning 17/6-18/6

På grund av VA-arbete. Vi ber trafikanter att följa skyltning.

Jochum Becks väg 1 i Kivik – renovering och grävarbeten från 12/10 2020 – 30/6 2021

Byggställningar kommer att sättas upp och det kommer att bli trångt att passera för trafikanter. Vi ber alla trafikanter att vara uppmärksamma och följa skyltning.