Servicemeddelanden

Vattenavstängning i Simrishamn, 22/10 kl. 9.30-12.00

Berörda är boende på Bisp Eskilsgatan 9-27, Krabbegatan 3 och Parkgatan 3 och 4.

Jochum Becks väg 1 i Kivik – renovering och grävarbeten från 12/10 2020 – 30/6 2021

Byggställningar kommer att sättas upp och det kommer att bli trångt att passera för trafikanter. Vi ber alla trafikanter att vara uppmärksamma och följa skyltning.

Telefontid bygglov – stängd den 13/10-23/10

Alla frågor hänvisas till Kontakt Simrishamn. Du som redan har en handläggare är välkommen att maila dina frågor till din handläggare.

3 november: asfaltering på Simrishamns återvinningscentral

Sysav och Ökrab informerar att den 3 november är framkomligheten begränsad på återvinningscentralen i Simrishamn eftersom det då pågår asfalteringsarbete.

Branteviksvägen i Simrishamn – Avloppsarbete vecka 42-43

Det är pumparbete som kommer att utföras och trafikanter hänvisas att följa skyltning.

Stora Norregatan i Simrishamn – grävarbete vecka 40-42

På Stora Norregatan 10 i Simrishamn kommer grävarbete att utföras mellan vecka 40-42. Vi ber alla trafikanter att följa skyltning.

Kiviks norra gästhamn – underhållsarbete

Den 16/9 påbörjades underhållsarbete av norra gästhamnen i Kivik. Delar av området kommer att vara avstängt och arbetet kommer att pågå i 7-9 veckor.