Servicemeddelanden

Släckt belysning i Sankt Olof med omnejd

På grund av fel i EONs elnät påverkas vårt belysningsnät.

Vattenavstängning på Östersjögatan i Brantevik

Berörda är boende på Östersjögatan 25-38 samt Styrmansgatan 2

Hjälpmedelsförrådet har stängt 12 mars-26 mars. Åter öppet 28 mars

Hjälpmedelsförrådet har stängt mellan tisdagen den 12 mars till och med tisdagen den 26 mars.

Delar av Stora Rådmansgatan kommer vara avstängd från den 4/3

Stora Rådmansgatan kommer vara avstängd mellan Repslagaregatan och Strandvägen.

Störningar i vattentillförseln i Kivik

Störningar i vattentillförseln under dagtid från den 14/1 2019 till ungefär 1/3 2019 i Kivik på grund av ledningsarbete.

Gatubelysning i Södra Mellby ur funktion

Vi har tagit emot felanmälan att gatubelysningen i Södra Mellby är ur funktion. Tyvärr är det ett större kabelfel, felsökning pågår.

VA-underhållsarbete i Simrislund

Vi kommer att byta servisventiler och -ledningar för alla fastigheter i Simrislund.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close