Servicemeddelanden

Vattenavstängning i Simrislund 16/1, 7.00-16.00

Berörda är boende på Fuxgatan, Galoppgatan, Ponnygatan, Skimmelgatan, Stallgatan och Travaregatan

Störningar i vattentillförseln i Kivik

Störningar i vattentillförseln under dagtid från den 14/1 2018 till ungefär 1/3 2018 i Kivik på grund av ledningsarbete.

Gatubelysning i Södra Mellby ur funktion

Vi har tagit emot felanmälan att gatubelysningen i Södra Mellby är ur funktion. Tyvärr är det ett större kabelfel, felsökning pågår.

VA-underhållsarbete i Simrislund

Vi kommer att byta servisventiler och -ledningar för alla fastigheter i Simrislund.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close