Servicemeddelanden

Inställda telefontider bygglov

Inställda telefontider: 28/9 klockan 13-15, 4/10 klockan 10-12 och 5/10 klockan 13-15

Gång- och cykelvägen mellan Brantevik och Simrishamn är avstängd den 23/10-29/10

Gång- och cykelvägen kommer få ny asfaltsbeläggning och är därför avstängd under perioden. Skyltning för kännedom sätts upp två veckor innan arbetet påbörjas.

Begränsad framkomlighet på Kristianstadsvägen mellan den 4/9-8/9

På grund av fasad- och takarbete på fastighet kommer Kristianstadsvägen, utanför ICA Brunnshallen, vara delvis avstängd. Snurringens hållplats flyttas närmare Storgatan under perioden och det kommer råda stannaförbud på motsatt sida av fastigheten. Parkeringsplatserna utgår under tiden för arbetet.

Ändrade öppettider på biblioteket i sommar

Det bemannade biblioteket stänger klockan 17 på tisdagar och torsdagar under perioden 10 juli till 11 augusti.

Grävarbeten i Gamla stan, Simrishamn mellan den 13/3–29/9 2023

Grävning i gångbanor kommer ske för byte av gatubelysning med tillhörande kabeldragningar. För mer information kontakta kontakt@simrishamn.se, telefon: 0414-81 90 00.

Begränsad framkomlighet på Branteviksvägen den 21/2

Nya ledningsanslutningar ska läggas till Brantevik från reningsverket som ligger mellan Brantevik och Simrishamn. För mer information, kontakta Österlen VA, mail: kontakt@osterlenva.se, telefon: 0414-77 78 00.