Servicemeddelanden

Ansökan om bygglov – serverbyte för verksamhetssystemet 30/4-5/5

Det kommer tyvärr inte gå att skicka in någon ny ansökan eller komplettera sitt ärende under perioden. Bygglovsenheten kommer inte heller kunna arbeta med pågående ärenden.

Prästgatan och Brunnsgatan i Simrishamn – grävarbete 19/4-30/4

Schaktarbete ska utföras för installation av nya elkablar till elskåp. 

Peder Mörcks väg i Simrishamn – grävarbete 6/4-30/4

Vi ber trafikanter att följa skyltning. Vägen stängs av från kl. 22.00 13/4 till kl. 05.00 14/4 av Österlens Kraft.

Store Bengts strädde 4 i Simrishamn – grävarbete 15/3-31/3

Vägen kommer att stängas av under arbetet. Vi ber trafikanter att följa skyltning. 

Kyhlsvägen 12 i Skillinge – grävarbete 3/1-23/4

Anledningen är ett avloppsras. Vi ber trafikanter att följa skyltning. 

Jochum Becks väg 1 i Kivik – renovering och grävarbeten från 12/10 2020 – 30/6 2021

Byggställningar kommer att sättas upp och det kommer att bli trångt att passera för trafikanter. Vi ber alla trafikanter att vara uppmärksamma och följa skyltning.