Servicemeddelanden

Kontakt Simrishamn avvikande öppettider

Måndag den 5 juni har vi öppet klockan 8-12. Tisdag den 6 juni har vi stängt.

Strömmens strädde, Simrishamn, avstängd 1/6-2/6 på grund av vägarbete

Det har uppstått ett sjunkhål i vägen där Strömmens strädde möter Garvaregatan i Simrishamn. Under tiden för lagning kommer vägen vara avstängd.

Del av parkeringen vid Tobisviksbadet avstängd 7/6-15/6

Ny beläggning läggs på en del av parkeringen och kommer därför vara delvis avstängd under perioden.

Begränsad framkomlighet i gamla stan i Simrishamn v.13–v.18

Begränsad framkomlighet på Repslagaregatan, norra Östergatan, del av Stora Rådmansgatan och Gjuteriplan då ny gatubelysning installeras.

Grävarbeten i Gamla stan, Simrishamn mellan den 13/3–29/9 2023

Grävning i gångbanor kommer ske för byte av gatubelysning med tillhörande kabeldragningar. För mer information kontakta kontakt@simrishamn.se, telefon: 0414-81 90 00.

Begränsad framkomlighet på Branteviksvägen den 21/2

Nya ledningsanslutningar ska läggas till Brantevik från reningsverket som ligger mellan Brantevik och Simrishamn. För mer information, kontakta Österlen VA, mail: kontakt@osterlenva.se, telefon: 0414-77 78 00.