Marint centrum

Hösten 2023 lanseras vår hemsida marintcentrum.se.

Simrishamns kommun arbetar aktivt med havs- och vattenfrågor för att bidra till en bättre miljö i Östersjön. 2010 etablerades Marint centrum som en mötesplats med fokus på hav, vatten och kustbygd.

Marint centrums arbete 

Hanöbukten står i fokus för arbetet på Marint centrum. Vi verkar för rent hav, hållbart marint näringsliv och stärkt utveckling av vår kustbygd.

Tillsammans med Lunds universitet, Österlen VA och Region Skåne driver vi även en forskningsmiljö inom:

  • Hanöbuktens marina miljö och ekosystem
  • marina näringar och kustbygdsutveckling
  • avancerad vattenrening och cirkulär vattenförsörjning.

Exempel på pågående projekt och arbetsområden handlar om problematiken med spökgarn, effekterna av evighetskemikalierna PFAS i Östersjön, mikroplast i marina däggdjur, våtmarkers effektivitet mot syrebrist och brunifiering, genetiska analyser för att rädda sillen i Östersjön, den invasiva arten Svartmunnad smörbult, torskrev vid Hanö, havskolonilotter för alg- och musselodling på Kivik, framtidens fiskehamn i Simrishamn, svensk fiskeriförvaltning och EU:s fiskeripolitik, Östersjöns underutnyttjade fiskarter, avancerad rening av kommunens avloppsvatten, lösningar på vattenbristen på Österlen och återanvändning av fosfor från kommunala reningsverk.

Vi samarbetar med Naturskolan Österlen och Nova gymnasium för att väcka barn och ungdomars intresse för havet. I samband med Sillens dag i september, har allmänheten möjlighet att prova vattenaktiviteter med oss vid Tullhusstranden i Simrishamn.

Marint centrum som mötesplats

På Marint centrum finns Lunds universitet, Havs- och vattenmyndigheten, Hamnkontoret, Nova gymnasium, Nyföretagarcentrum, Innovationscenter för landsbygden, Näringslivsenheten vid Simrishamns kommun och flera företag och projektkanslier. Här finns också Skeppet, en konferens- och samlingslokal för upp till 150 personer, och ett antal mindre konferens- och mötesrum.

Följ vårt arbete

Följ vårt arbete via vår Facebookgrupp Marint centrum Simrishamn.

Kontakt

Är du nyfiken på vårt arbete, intresserad av att hyra kontorsplats eller vill söka samarbete med oss – varmt välkommen att höra av dig! Våra kontaktuppgifter finns i högermenyn på denna sida.