Marint centrum

Simrishamns kommun arbetar aktivt med havs- och vattenfrågor för att bidra till en bättre miljö i Östersjön. 2010 etablerades Marint centrum i Simrishamn som en mötesplats med fokus på hav, vatten och kustbygd.

Samarbete med Lunds universitet för Östersjön

I samarbete med Lunds universitet förbereds just nu etablerandet av en forsknings- och innovationsmiljö för Hanöbukten och södra Östersjön på Marint centrum. Marint centrum blir därmed en plattform för utveckling och genomförande av forsknings- och innovationssamarbeten mellan universitetet och kommuner, företag och andra delar av samhället i Hanöbuktsregionen. Utpekade samverkansområden är Marin miljö och ekosystem, Marina näringar och kustbygd samt Vatten. Planerad verksamhetsstart är september 2019.

För att skapa plats för forskarna men också andra nya hyresgäster, genomfördes under 2018 en utbyggnad om 150 m2. Samtidigt förbereder vi för en ytterligare utbyggnad på 400 m2 längre fram.

Våra fokusområden

Ett av våra fokusområden är hållbart fiske. Det lokala yrkesfisket skapar levande hamnar som har bäring på kommunens näringsliv, sysselsättning och attraktivitet, samtidigt som fisket upprätthåller olika ekosystemtjänster och tillhandahåller en värdefull övervakning av vår havsmiljö. Vår ambition är att bidra till att skapa ett internationellt föregångsexempel på en lokal fiskerinäring som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Rent vatten är ett annat fokusområde. Inom ramarna för det har vi arbetat i flera år med marina föroreningar, inte minst marin nedskräpning där ett av våra expertområden är förlorade fiskeredskap, så kallade spökgarn. I samarbete med kommunens VA-avdelning arbetar vi också för att utveckla rening av läkemedelsrester och andra mikroföroreningar i världsklass på Simrishamns reningsverk.

Tillsammans med Naturskolan Österlen bedriver vi utomhuspedagogisk verksamhet för kommunens skolbarn, för att tidigt väcka intresse för och uppmuntra omsorg om miljön i havet. I samband med Sillens dag i augusti varje år, har även allmänheten möjlighet att prova på våra vattenaktiviteter vid Tullhusstranden i Simrishamn.

Mötesplats

På Marint centrum finns idag Havs- och vattenmyndigheten, IVL Svenska Miljöinstitutet, Nyföretagarcentrum, Innovationscenter för landsbygden, kommunens hamnkontor liksom flera företag och projektkanslier. Kommunens utvecklingsenhet huserar även den på Marint centrum, liksom det naturvetenskapliga programmet vid den kommunala gymnasieskolan Nova Academy. Här finns också Skeppet, en konferens- och samlingslokal för upp till 150 personer.

Ambitionen är att Marint centrum ska bidra till att göra Simrishamn med omnejd till en än mer spännande och attraktiv region för invånare och företagare.

Följ oss i sociala medier

Bästa sättet att följa vårt arbete för närvarande är via vår Facebookgrupp Marint centrum Simrishamn.

Kontakt

Är du nyfiken på vårt arbete, intresserad av att hyra kontorsplats eller vill söka samarbete av något slag – tveka inte att höra av dig. Våra kontaktuppgifter finns i högermenyn på denna sida.

Policy för bevarande och utveckling av fiskenäringen i Simrishamn

Simrishamns kommun har en politiskt fastställd fiskepolicy – Policy för bevarande och utveckling av fiskenäringen i Simrishamn – för att aktivt arbeta mot ett ökat inflytande över förvaltningen av fisket och kommer att agera för att stärka fiskerinäringens roll i ett regionalt och nationellt perspektiv.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close