Vinnare av arkitekturpriset

Vi har delat ut arkitekturpriset sedan 1999. Nedan kan du ta del av samtliga vinnare under åren. Välkommen in med din nominering till nästa års pristagare.

Vit huskropp i två plan. Platt tak som ej syns på bilden. En stor, massiv träentré i huskroppen längs fram. Vertikala och horisontella rektangulära fönsterpartier finns i fasaden. Till vänster skymtar ytterligare en huskropp i sten med massiv trädörr- I förgrunden syns bara grenar från två träd.

Villa Hallen

Karakåsvägen 23, Kivik
Äsperöd 1:34, nybyggnad bostadshus
Arkitekt: Åsa Hjort, Åsa Hjort Architects
Byggherrar: Åsa och Viktor Hjort

Motivering
Med Villa Hallen, har arkitekt och byggherre tillsammans utformat ett vackert,
modernistiskt och minimalistiskt bostadshus med tydlig skandinavisk design. Hela byggnaden genomsyras av enastående subtila detaljer, tidlösa och kontrasterande materialval, olika texturer, med lugna raka linjer, som gränslöst vandrar ut och in genom byggnaden. En generös naturtomt längs Karakåsvägen i Kivik, har fått ett väl integrerat, nutida bostadshus med en hög arkitektonisk kvalité.

Ockragult putsat stenhus med svart plåttak. På långsidan ses tre stycken trädörrar och tre stycken spröjsade, ljusgrå fönster. På den högra gaveln  kan du se en trätrappa som leder upp till andra våningen och en förr. I det svarta taket finns två takfönster och en skorsten. Framför huset kan du se stensättning och en grusgång, gräsmatta. I bakgrunden träd med bara grenar.

Allé på Österlen

Ägare: Eva Thuresson
Projektör: Joakim Johansson

Motivering
Allé på Österlen, har stegvis skapat och utvecklat en unik helhetsupplevelse av mat, dryck och besöksmiljö genom en omsorgsfullt genomtänkt ombyggnad av de äldre gårdsbyggnaderna och med en stor känsla för detaljer, lokal modern design, platsen och den ursprungliga gårdsarkitekturen. Med den senaste ombyggnaden har gården fått ett tillskott med sju hotellrum som genom sin utformning berikar helhetsupplevelsen och visar stor respekt för den omgivande natur- och kulturmiljön.

Fyra likvärdiga bostadshus på rad. Stenhus, 1,5 plan, svart plåttak, takkupa, svarta spröjsade fönster. Omkring husen finns gräsmatta, lavendel och grönskande träd och buskar.

Tvärpilen i Kivik

De fastigheter, parhus och radhus som omfattas är Mellby 3:145, 3:147-159, 3:165, S:19 och Littorinavägen 1-36. Skaparna bakom området är Tvärpilen AB och Ronander & Laursen Arkitekter AB.

Motivering
Kvartersbebyggelse med en harmonisk helhetsbild, en fin boendemiljö, som representerar väl utförd arkitektonisk utformning med detaljomsorg inklusive hållbarhet och miljöansvar genom materialval, solenergi, värmeväxling och vattenrening.

Fastigheter i södra Mellby

Arkitekturpriset 2020 delades ut till 6 olika fastigheter som är belägna i södra Mellby: Mellby 6:68, 6:70, 6:71, 6:72, 6:75 och 66:1.

Motivering
För tilltalande bebyggelse där byggnadernas utformning och arkitektoniska uttryck samspelar med och anknyter till bybebyggelsens karaktär och värden vilket ger en harmonisk helhetsbild som speglar både nutid och dåtid.

Mellby 6:68, 6:70, 6:72, 6:75 och 66:1
Projektering och byggnadsarbete utfördes 2018–2020 av Inspiranda i Sankt Olof och Gustavson & Påsse Design och Arkitektur i Baskemölla.

Mellby 6:71
Projektering och byggnadsarbete utfördes 2009–2014 av Kiviks Fastighetsförmedling och Tommy Carlstein i Lund.

Bild av en upplyst del av Gärsnäs möblers byggnation. Vit fasad med glaspartier. Trappa i betong med räcke. Gärsnäs möbler, vinnare av arkitekturpriset 2019.

Gärsnäs möbler

Kommunens arkitekturpris gick 2019 till Gärsnäs möbler. Det är entrén, utställningslokalerna och butiken som premieras för sin utformning.

Ansvarig: för projektet är företaget Gärsnäs Möbler AB och arkitektkontoret Dive Architects AB i Stockholm.

Motivering
För intressant utformning och förädling av byggnader och närmiljö där samspel mellan volymer, ytor och material representerar ett kontrastrikt arkitektoniskt uttryck av hög estetisk kvalitet.

 

Del av två olika huskroppar. Tillvänster ett tvåvåningshus i sten med svart plåttak. På gaveln finns en balkong som vetter mot den andra huskroppen. Till höger den andra huskroppen i trä, enplanshus - enbart gaveln syns i bild. I förgrunden en asfalterad gata. Grönska kring huskropparna.

Brantevik 28:11

Det var tre byggnader – fritidshus, ateljé och gästhus – som här prisades för sin utformning.

Motivering
För intressanta och tilltalande byggnader med fantasirik gestaltning där husens karaktärsdrag med olika utformning och utseende upplevs som arkitektoniskt samhöriga.

 

Bild av bostadshus Strandbacka, Mälarhusen. Vinnare av Simrishamns kommuns arkitekturpris 2017.

Sandbacka 37 A i Kyhl, Mälarhusen

Byggherre: Anders Borg & Cajsa Borg
Arkitekt: Johan Sundberg Arkitektur, Lund
Byggentrprenör: Morgan Ristmägi, Helge Johnssons Bygg, Simrishamn

Motivering
För en intressant och tilltalande byggnad av högkvalitativ utformning med en stilfullt avvägd och uttrycksfull visuell träarkitektur i god harmoni med kustområdets karaktär.

 

En grusgång sträcker sig rakt fram. Sidorna är kantade av yviga blommor i blålila. Bakom dem finns gröna buskar och träd. I bakre delen av bilden syns träd och på mitten av grusgången en vattenspegel.

Engelska Trädgården, Svabeholm

Projektägare och trädgårdsanläggare: är Anette Cato & Maria Nilsson, Trädgårdsfixarna på Österlen.

Den Engelska Trädgården är en besöksträdgård med perennrabatter, lusthus, rosenträdgård, woodland, äng, damm, växthus, allmogeträdgård och köksträdgård samt plantskola.

Motivering
För en fascinerande och stilfull trädgård med blomsterprakt och olika inspirerande delar som sammantaget ger ett tilltalande och minnesvärt intryck.

 

Bild av Oscars Hus, byggnadsvårdsbutik i Kivik. Putsat hus i ljust gult. I förgrunden en företagsskylt.

OscarsHus, Kivik

Byggnaden innehåller byggnadsvårdsbutik, fönsterverkstad med snickeri, måleri och glasmästeri samt kontor.

Byggherre: Per Blomqvist & Birgitta Vitestam-Blomqvist
Arkitekt: Erik Blomqvist.

Motivering
För en stilfull och inbjudande byggnad med traditionsbaserat symmetriskt uttryck och elegant nutida linjeföring där siktlinjer och ljus ger ett tilltalande intryck.

Bild av restaurangen Nordic Sea Winery, en rund, siloformad byggnad i trä med svarta, liggande rektangulära fönster. I förgrunden syns grönskande vinrankor.

Nordic Sea Winery, Simrishamn

Visningsrum och restaurang, Nordic Sea Winery, Simrishamn.

Bilden visar Kiviks hotell med inglasade balkonger i bakgrunden. I förgrunden en svart pergola som sträcker sig längs huskroppen. Framför den finns gröna buskar och planteringar.

Kiviks Hotell

Hotell, restaurang och konferens, Kivik.

Ett vitt upplyst rum. Solljus kommer in i rummet genom två välvda fönster, ett stort och ett mindre, med smala, svarta spröjs. Golvet är av rödbrunt klinker. På golvet framför det stora välvda fönstret står ett massivt träbord.

Vilhelmsbergs gård, Järrestad

Butik och lager.

Vit rektangulär enplansbyggnad med platt, svart tak. Byggnaden har repetitiva långsmala, vertikala fönster  insatta längs fasaden. I förgrunden en grön gräsmatta.

Älmhult, Sankt Olof

Smedja och galleri.

Del av hus sett snett från gavelsidan. Korsvirkeshus av tegel med tegeltak och gröna spröjsade fönster. På taket syns en skorsten och i förgrunden ett rött, högt, snidat staket.

Hus på Regeringsgatan, Simrishamn

Bostadshus.

Foto av flerbostadshuset snödroppen i Simrishamn, taget snett ovanifrån. Två våningar. På husets grå plåttak ligger snö. På andra våningen finns loftgångar med räcke av trä. På innergården ligger ett tunt lager snö.

Kvarteret Snödroppen, Simrishamn.

Flerbostadshus.

 

Vitt stenhus med rött tegeltak och skorstenen. I förgrunden syns buskar som precis börjat slå ut. I bakgrunden ett klarblå himmel med moln.

Baskemölla Ekoby

Bostadsområde i Baskemölla.

En rektangulär träbyggnad med platt tak. Ett fyrkantigt fönster med vit karm är inbyggt mitt på fasaden. På husets vänstra sida står en skylt med företagsnamnet "Reino Ingvarsson". I förgrunden syns rödgul sand.

Reino Ingvarssons verkstad och lager

Simrishamn.

Bild tagen från gaveln av ridhuset. Den övre delen av gaveln är täckt av rödspröjsade fönsterglas; den undre är putsad stenfasad med tre stycken välvda fönster och en välvd dörr. Bakom ridhuset syns trädkronor. I förgrunden staket, gräs och träd.

Ridhus, Gyllebo slott

Gyllebo.

Flygfoto taget över Buhres restaurang och butik. Verksamhetens byggnader ser ut som många fiskebodar, sammansatta till en huskropp. Färgerna är grått, vitt och svart. Samtliga byggnader har svarta tak. I bakgrunden syns havet och Kiviks hamnpir.

Buhres, Kivik

Butik och restaurang.

Del av husfasad. Fasaden är av rött tegel. Fönster och dörrar är välvda och spröjsade. Till vänster ses en vit dubbeldörr, till höger svarta fönster. Framför huset står fem personer, tre män och två kvinnor. Kvinnan längst till vänster har blommor i händerna.

Ravlunda Bränneri, Ravlunda

Kulturhus, restaurang och Bed & Breakfast.

Vitt putsat stenhus med rött tegeltak. Spröjsade gröna fönster. Framför huset syns ett påbyggt växthus som går omlott med huskroppen.

Äppellunden, Brantevik

Bostadshus.

Putsat stenhus med svart tak och hög husgrund av stenar. Röda spröjsade fönster. Runt huset syns grönskande träd.

Naturum, Stenshuvud nationalpark

Foto av ett äldre foto taget av byggnaden. Byggnad i olika höjder och material. Till vänster skymtar ett ljusgult, putsat stenhus med rött taktegel. Till höger syns ett tegelhus, varav en del är förankrat på stolpar och synes sväva i luften. De båda huskropparna är sammanbyggda med en gång av glas. Framför huskroppen av tegel står en stolsgrupp under ett ljusgrått parasoll på stenad beläggning. I förgrunden gräs och intill den vänstra huskroppen, formklippta buskar.

Skogshyddan, Kivik

Bostadshus.

Två huskroppar av trä. Till vänster i bild syns en vit trägavel av en huskropp i 1,5 plan. På andra våningen visas ett fönster med vita, smala spröjs. Till höger i bild visas en hög träfasad som skiftar i blå toner. På bottenplan ett pröjsat fönster i samma kulör som huset.

Ragnarpers gårdsanläggning, Kivik

Rektangulär byggnad på två plan. På andra våningen syns vita, halvöppna fönster. Under dem står ordet "Badhotell" på fasaden. Nedre plan är täckt av inglasade, spröjsade fönsterpartier. En trappa leder upp till dem genom en halvöppen dörr. I förgrunden visas en stor grusplan med en flaggstolpe i en rund plantering. Runt badhotellet syns grönskande planteringar och på vänster sida ett träd - framför det en lyktstolpe med vit, rund glaskupa.

Vitemölla badhotell, Vitemölla

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret