Vitaby

I det lilla samhället Vitabys nordligaste område finns två lediga bostadstomter längs Torupsvägen. Ett lugnt bostadsområde nära Vitaby kyrkby och som har en storslagen utsikt.

Flygfoto över Vitaby med friliggande villor och tomter, tillhörande vägar och träd. Bortanför bebyggelsen finns gröna odlingar, skogsdungar och fält.

Varierande landskap omringar orten med Österlens backlandskap åt väst och slättlandskapet i övriga riktningar. Från Torupsvägen syns de vidsträckta vyerna av åkerlandskap.

Tomter

Vitaby 1:15 SÅLD

Vitaby 1:18 – reserverad
1059 kvadratmeter
200 000 kronor
Sök i karta Länk till annan webbplats.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret