Kommunens beslutsorgan

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande och styrande organet. Kommunfullmäktiges roll i i styrningen är att fastställa kommunövergripande visioner, planer, mål och uppdrag för kommunen och dess bolag.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för verkställighet, uppföljning och utvärdering, vilket inbegriper ledning och samordning av mål, riktlinjer, direktiv och ekonomi för styrning och kontroll av hela den kommunala koncernen, vilket inbegriper kommunens nämnder. Kommunstyrelsen rapporterar till kommunfullmäktige.

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive verksamhet utvecklas, följer lagar och riktlinjer samt bidrar till att kommunfullmäktiges uppdrag verkställs och att mål uppnås. Nämnder och bolag rapporterar normalt till kommunstyrelsen.

Atmosfärbild hamn

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är vår högsta beslutande församling: Kommunens “riksdag”.

Kommunfullmäktige i Simrishamn består av 41 ordinarie ledamöter och 22 ersättare. Dessa har valts för fyra år, valperioden 2023-2026.

Kommunfullmäktige fattar beslut i en rad viktiga frågor. Man fastställer till exempel budgeten, antar detaljplaner och utser ledamöter och ersättare i de nämnder som svarar för den löpande förvaltningen.

Våra sammanträden är offentliga. Det betyder att vem som vill får komma och lyssna. Passa på att höra efter vad dina politiker tycker i olika frågor.

Är du särskilt intresserad av något ärende, eller vill följa sammanträdet noggrannare, kan du läsa mera i kommunfullmäktiges handlingar. Kommunfullmäktiges handlingar är en sammanställning av kommunstyrelsens förslag, utredningsmaterial med mera som kommunfullmäktige har som underlag för sina beslut.

Kommunfullmäktiges handlingar finns tillgängliga på kommunbiblioteken och på kommunledningskontoret under veckan före sammanträdet. Det går även att nå dem digitalt via vår hemsida under ”Anslagstavlan” alt ”Möten, kallelser, protokoll”.

Du kan prenumerera på kommunfullmäktiges handlingar.

Du kan även titta och lyssna på kommunfullmäktiges sammanträden. Klicka här Länk till annan webbplats.

Ordinarie sammanträden med kommunfullmäktige år 2023 är:
30 januari
27 februari
27 mars
25 april
29 maj
19 juni
28 augusti
25 september
30 oktober
27 november
18 december
Plats: Skeppet, Varvsgatan 2, Simrishamn, om ingen annan lokal anges.

Barn- och utbildningsnämnden
Ordförande: Jaennine Olesen (M)
1:e vice ordförande: Christina Brandt (M)
2:e vice ordförande: Christer Grankvist (S)

Byggnadsnämnden
Ordförande: Anders Johnsson (M)
1:e vice ordförande: Mikael Stamming (C)
2:e vice ordförande: Andreas Sjögren (S)

Kommunstyrelsen
Ordförande: Jeanette Ovesson (M)
1:e vice ordförande: Anders Johnsson (M)
2:e vice ordförande: Pia Ingvarsson (S)

Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande: Charlotta Wasteson (L)
1:e vice ordförande: Peter Rimsby (M)
2:e vice ordförande: Per Andersson (S)

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Carl-Göran Svensson (C)
1:e vice ordförande: Johan Ohlson (M)
2:e vice ordförande: Lars Johansson (S)

Socialnämnden
Ordförande: Ingela Bröndel (M)
1:e vice ordförande: Anita Svensson (C)
2:e vice ordförande: Berit Olsson (S)

Valnämnden
Ordförande: Matts Karlsson (M)
Vice ordförande: Ingalill Bjartén (S)

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret