Simris

I anknytning till Simris bygata skall ett nytt bostadsområde, Simris kyrkby, utvecklas med utblick över åkerlandskapet mot Simrishamn. Den havsnära miljön gör sig påmind med cykelavstånd till Östersjön och Simrishamns breda serviceutbud.

Tretton nya fastigheter planeras byggas i det nya området varav sju är planerade att ingå i en markanvisningstävling och sex småhustomter försäljs via kommunens tomtförmedling.

Kommunala tomter säljs till privatpersoner för byggande av enbostadshus för permanentboende. Arealen på tomterna varierar mellan 856-1087 kvm.

En värdering av priset pågår.

Projektet har tyvärr blivit försenat.

Tomtförsäljningen kan förhoppningsvis starta i år. Omkring en månad innan tomterna släpps för reservation, kommer de att annonseras här på hemsidan. Först när tomterna släpps kan de reserveras.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret