Fristående kurser

På Campus Österlen erbjuder olika högskolor och universitet fristående kurser. Dessa ges på deltid och föreläsningarna hålls ofta eftermiddagar och kvällar.

En kompass som visar väderstrecken. Enkel illustration.

Kursutbudet uppdateras löpande.

Är du nyfiken på ledarskap, kommunikation och att kunna övervinna ledarskapsutmaningar på nya sätt? På den här kursen får du både teoretiska och praktiska kunskaper om det.

Syftet med kursen
Du läser om ledarskap och ledarstilar, grupprocesser och teambuildning och utvecklar din förmåga att analysera olika frågeställningar inom områdena. Du studerar samband mellan kommunikation och gruppers utveckling. I kursens praktiska moment tränar du på att diskutera och argumentera för ställningstaganden och tack vare det utveckla djupare förståelse och kunskap.

Kursens upplägg
Den här kursen vid Högskolan i Halmstad läses via lärcentrum på Campus Österlen.

FAKTA
Högskolepoäng: 7,5 hp
Behörighet: Grundläggande behörighet
Utbildningsstart: Höstterminen 2024; vecka 45
Kurstid: v 45 – v 3, kvällstid
Utbildningstakt: 50%
Studieort: Simrishamn
Utbildningsansvarig: Högskolan i Halmstad. Länk till annan webbplats.

Anmälan
Ansök på antagning.se Länk till annan webbplats..

Har du läst kursen Ledarskap (Högskolan i Halmstad) och vill fördjupa dina kunskaper? Då är detta kursen för dig.

Syftet med kursen
Kursen behandlar hållbart ledarskap med fokus på både social och miljömässig hållbarhet. Vidare diskuteras fenomen som stress, konflikt och förändringsarbete. Begrepp och teorier kring Nudging som ett sätt att leda människors val och förändra beteende tas också upp i kursen.

Kursens upplägg
Den här kursen vid Högskolan i Halmstad läses via lärcentrum på Campus Österlen.

FAKTA
Högskolepoäng: 7,5 hp
Behörighet: Grundläggande behörighet, samt att ha läst kursen Ledarskap 7,5hp på Högskolan i Halmstad
Utbildningsstart: Vårterminen 2024; vecka 3
Kurstid: v 3 – v 11
Utbildningstakt: 50%
Studieort: Simrishamn
Utbildningsansvarig: Högskolan i Halmstad Länk till annan webbplats.

Anmälan
Ansökningsperioden är stängd.

Är du intresserad av att lära dig mer om hur konflikter kan uppstå hemma eller på jobbet och vilka metoder du kan använda för att hantera dem? Den här kursen inom psykologin ger dig både kunskap och verktyg.

Syftet med kursen
Betoningen ligger på de mellanmänskliga vardagskonflikter som kan uppstå inom familjen, på arbetet och på fritiden. Avsikten är att öka förståelsen för dessa konflikters uppkomst och utveckling, samt att erbjuda olika metoder för att konstruktivt närma sig och hantera konflikterna. Kursen vänder sig till de som är intresserade av människors beteenden och kommunikation såväl ur ett yrkesmässigt perspektiv som ur ett mer allmänmänskligt.

Innehåll
•Teorier om konflikters utveckling och dynamik
•Konfliktstilar och självinsikt
•Kommunikationens betydelse
•Metoder för att analysera och hantera konflikter

Kursens upplägg
Kursen ges på Campus Österlen i samarbete med Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation. Upplägg för studieträffar (på plats i Simrishamn eller via Zoom) enligt senare. Eventuell salstentamen sker på Campus Österlen i Simrishamn.

FAKTA
Högskolepoäng: 7,5 hp
Behörighet: Grundläggande behörighet
Utbildningsstart: Vårterminen 2024, vecka 4-23
Kurstid: Enligt senare
Studietakt: 25%
Studieort: Simrishamn
Utbildningsansvarig: Jönköping University Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anmälan
Ansökningsperioden är stängd.

Vuxenutbildningen
Kontakt med vuxenutbildningen, både kommunal vuxenutbildning och Campus Österlen.

Direktnummer till våra studie- och yrkesvägledare:

Charlotte Larkin: 0414-81 95 41
Emmelie Sköld: 0414-81 95 48
Fredsdalsgatan 7, 272 35, Simrishamn
Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret