Företagsnätverk och näringslivsfakta

Simrishamns näringsliv kännetecknas av den stora mångfalden. Här finns allt från små familjeägda företag till större industrier inom olika branscher. Över 3 000 företag är registrerade i vår kommun.

Nätverkande

Om näringslivet i Simrishamns kommun

Företagsnätverken är en viktig del av det lokala näringslivet. Genom dessa nätverk kan företagare och entreprenörer samarbeta, utbyta erfarenheter och stötta varandra.

Simrishamn har ett nära samarbete med grannkommunerna, regionala myndigheter och organisationer som främjar ekonomisk utveckling och hållbarhet.

Företagsform

Antal

Enskild näringsverksamhet

1775

Aktiebolag

1370

Handels och kommanditbolag

93

I tabellen finns de största företagen i Simrishamns kommun i storleksordning efter antalet anställda efter uppgifter från företagen och företagsregistret.

De största företagen

Uppgiftsår

Antal anställda

Plasman - Simrishamn Manufacturing

 


Kiviks Musteri AB

2022

194

Närsjukvården Österlen AB

2019

102

Nordic Sea Winery AB

2022

66

GB-Grossisten Syd AB

2022

64

Skillinge Fisk-Impex AB

2022

52

Skånefrö AB

2023

42

Järrestad Härads Lantmannaförening ek.för.

2023

38

Reer Livsmedel AB

2022

36

Gärsnäs AB

2022

36

Sw Horto AB

2022

32

Simfas Sweden AB

2022

31

Nya Lantfågel På Österlen AB

2022

29

Simrishamns Varv AB

2023

28

Buhres Fisk i Kivik AB

2022

27

Awimex International AB

2022

26

Kylprodukter i Kivik AB

2022

25

Gunnarshögs Gård AB

2022

23

Simrishamns Bostäder AB

2022

23

Sture Nilssons Bil AB

2022

23

Äppelriket ek.för.

2022

22

Österlenrevision AB

2022

22

Cimbrishamns Fastighet, Hotell och Restaurang AB

2022

18

Företagsfakta från det senaste året

Nyföretagandet låg på en för Simrishamns kommun normalt hög nivå i fjol med totalt 136 nyregistrerade företag varav 45 aktiebolag. En ökning med åtta företag jämfört med året före. Trenden i Sverige var under 2023 ett tydligt minskat nyföretagande.

Totalt fanns vid årsskiftet 3322 registrerade företag i Simrishamns kommun. Antalet aktiebolag har sedan några år en stigande trend och är nu 1389, vilket är 32 fler än jämfört med året före.

Under året inträffade sju företagskonkurser, en ökning mot tidigare år men fortfarande relativt få. Konkurserna drabbade småföretag inom flera olika branscher.

(Källa: Bolagsregistret och UC Selekt)

Simrishamn – en småföretagartät kommun

 

Antal företag

Antal anställda

547

1-4

134

5-9

62

10-19

48

20-49

Så här ser företagsstrukturen ut i Simrishamns kommun

Antal registrerade företag per bransch i storleksordning.

Jordbruk

510

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

452

Bygg, anläggning och installation

334

Handel, inklusive partihandel

333

Fastighetsverksamhet

250

Kultur, nöje och fritid

233

Hotell och restaurang

194

Tillverkning

184

Annan serviceverksamhet

126

Uthyrning och fastighetsservice

111

Information och kommunikation

106

Vård och omsorg

104

Utbildning

81

Skogsbruk

63

Finans och försäkring

56

Transport och magasinering

51

Fruktodling

49

Fiske

33

El, gas och värme

8

Vatten, avlopp och avfall

5

Utvinning av mineral

3

 

 

okt-22 Källa: UC Selekt och Bolagsverket

 

Borrby byalag

Borrby Byalag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ordförande Malin Wahlgren byalaget@borrby.se

Företagarna Österlen
Företagarna Österlens medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar Företagarna Österlens arbete. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Lokalt verkar man för att skapa ett starkt nätverk bland sina företagare.

Cimbrishamns Företagare & Hantverksförening
Företagarna i Simrishamn är en förening som startade 1847 och då hette Simrishamns Hantverkarförening. Senare ändrades namnet till Företagarna i Simrishamn och numera heter man Cimbrishamns Företagare- och Hantverksförening. Det är en förening som är till för att företagare ska lära känna andra företagare och i och med detta skapa nyttiga kontakter.

Hammenhögs Byalag – Hammenhögsbygdens företagare
Hammenhögs Byalag är en sammanslutning av personer och företrädare för företag, föreningar, organisationer och institutioner som vill värna om Hammenhögsbygdens traditioner och framtida utveckling. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Byalagets målsättning är att vara ett forum där enskilda och representanter för företag, föreningar och olika samhällsfunktioner kan diskutera och tillsammans med Byalagets styrelse fördela ansvaret för genomförandet av olika aktiviteter till bygdens gagn.

KAOS
Konsthantverksgruppen KAOS består av ett 25-tal konsthantverkare som är verksamma på Österlen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Man har sin butik i Södra Mellby gamla skola som ligger strax söder om Kivik, längs väg 9. I huset finns också ett café/restaurang och ett par fina butiker.

Kiviks Turism
Kiviks Turism är ett nätverk av företag och föreningar på och runt Kivik, som samverkar för att ge besökaren härliga minnen av Kivikstraktens många upplevelser. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

LRF:s kommungrupp i Simrishamn
Kommungruppens uppgift är bland annat att ta tillvara lantbrukets och landsbygdens intressen inom Simrishamns kommun.
Ordförande Ola Reslow, ola@reslowagri.se

Simrishamns köpmannaförening
Köpmannaföreningens uppgift är att skapa en gemenskap och bra service på Österlen. Föreningen bidrar till att generera ett större utbud och bättre service för konsumenterna i regionen. Köpmannaföreningen står för ett flertal arrangemang och event varje år mellan mars och december i Simrishamn som gör staden gladare och livligare.
Kontakt: Ordförande Markus Jonasson, 0414-105 85, 1910@okraft.nu

Skillinge Företagareförening
Är du företagare på Skillinge eller har verksamhet med anknytning till Skillinge med omnejd? Då kan du bli medlem i Skillinge Företagareförening. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Föreningens ändamål är att främja näringslivet och dess utveckling i Skillinge med omnejd. Föreningen ska också utgöra ett forum för företagarna för ömsesidigt idéutbyte och stöd samt föra näringslivets talan gentemot omvärlden.

Österlens Havsfiskeförening
Österlens Havsfiskeförening ingår i Sveriges Fiskares Riksförbund
Ordf Olle Viberg, Simrishamn, 0708-11 34 74.

Kulturnavet Österlen
Kulturnavet Österlen är ett nätverk med mer än 160 medlemmar och är idag en lokal resurs för professionella kulturaktörer, vare sig det handlar om kreativa mötesplatser, påverkansarbete, kulturpolitisk omvärldsbevakning eller gemensamma tjänster. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nätverket Qlara – för företagsamma kvinnor på Österlen
Nätverket Qlara välkomnar kvinnor som bär på en företagsidé, driver företag eller har drivit företag. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Qlara ger en möjlighet för kvinnor att träffa andra i samma situation och nätverket bidrar till både en social och affärsmässig mötesplats.

Nätverket Österlen
Nätverket Österlen ska främja affärer för företag som verkar eller vill verka på Österlen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Deras målsättning är att ge lokalbaserade företag möjlighet att träffas för att utbyta erfarenheter och skapa kontakter under trivsamma former.

seÖsterlen.se
s Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.eÖsterlen.se är ett nätverk med företag inom besöksnäringen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ”Du kommer möta mer än bara en butik, du kommer få mer än ett bara ett boende och mer än bara mat. Vi vill att du ska känna dig välkommen. Våra konsthantverkare, keramiker och konstnärer är unika och du kan hitta just ’den’ trofén att förgylla ditt hem med. Inom vårt nätverk strävar vi efter originalitet och kvalité hos våra medlemmar, vi vill att du ska bli mer än nöjd med ditt besök på Österlen.”

Tillväxt Syd

Tillväxt Syds mål är att ska skapa tillväxt och nya möjligheter i företagen samt gynna en hållbar tillväxt i vår region. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vill du också att ditt företag skall växa och utvecklas? Kontakta då Tillväxt Syd.

ÖSKG
ÖSKG är en förening för konstnärer som är bosatta i östra Skåne. ÖSKG – Östra Skånes konstnärsgrupp – finns på Tjörnedalagården i Baskemölla där de driver Tjörnedala konsthall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Konsthallen visar ca 8-10 utställningar per år med inbjudna konstnärer och/eller med ÖSKG:s medlemmar. ÖSKG anordnar konstveckan under påsken, vilket man gjort i mer än 40 år.
ÖSKG, Tjörnedalagården, Baskemölla, info@oskg.nu

Connect Skåne
Connect matchar företag med rätt verktyg och kapital. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ta del av deras unika tillväxtprocesser. Nå dina drömmål snabbare. Här finns hjälp för dig – vare sig du är en startup som söker kapital eller ett etablerat företag som står inför strategiska vägval.

Europa Direkt Sydskåne
Europa Direkt Sydskåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.ger rådgivning och svarar på frågor om EU. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Skapar evenemang och utbildningar om EU, dess organisation, prioriteringar, regler och finansieringsmöjligheter samt bevakar och sprider de möjligheter som ges genom EU-samarbetet.

Hållbar Utveckling Skåne
Hållbar Utveckling Skåne arbetar för ett Skåne som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det gör vi genom att driva projekt, anordna workshops, sprida kunskap och genom att utgöra en plattform för samverkan och nätverk. Våra samarbetspartners finns inom näringslivet, den offentliga sektorn, akademin och föreningsvärlden.

Innovationscenter för landsbygden
Innovationscenter för landsbygden. Det ska vara möjligt att starta och driva välmående företag även på landsbygden och arbetar aktivt för att det ska bli verklighet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Genom att stötta, ge råd och dela med oss av våra och andras kunskaper så hjälper vi lokala entreprenörer att starta, utveckla och växla upp sina innovationer, idéer och verksamheter vilket i sin tur ger en levande och innovativ landsbygd.

Visit Skåne
Visit Skåne utvecklar och marknadsför Destinationen Skåne. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För dig som driver företag inom turism. Här hittar du även en välfylld verktygslåda för besöksnäringen.

Cecilia Wennersten
Näringslivsutvecklare
Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret