Nyheter

 • Kommunstyrelsen den 19 juni

  Dagens beslut från kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde

 • Unga brobyggare motverkar fördomar

  Pilotprojekt får 13- och 14-åringar att verka för inkludering och gemenskap.

 • Nu kan du förköpa biljetter till baden

  Nu kan du förköpa digitala säsongskort och klippkort till Tobisviksbadet och Hammenhögsbadet.

 • Bokbussen får ny turlista

  Två helt nya hållplatser tillkommer, två återkommer på allmän begäran och fyra hållplatser tas bort.

 • Viktig sommarinformation

  Vi har haft ett tufft år med höst- och vinterstormar som påverkat vårt arbete. Här är viktiga uppdateringar inför sommaren som berör skador på stranden, fastighetsägares ansvar, trädfällning, bekämpning av invasiva arter och hur du lämnar felanmälan och synpunkter.

 • Kommunstyrelsen den 5 juni - ett axplock beslut

  Kommunstyrelsen höll sitt sista sammanträde för våren, här är några av de informations- och beslutsärenden som avgjordes.

 • Valnämndens onsdagsräkning

  Valnämnden i Simrishamns kommun informerar om den så kallade "onsdagsräkningen"

 • Äntligen – nu inviger vi nyrenoverade Tobisviksbadet

  Vi bjuder på glass, musik och inträde när vi nu äntligen slår upp portarna till det nyrenoverade, mer säkra och mer tillgängliga Tobisviksbadet.

 • Grattis, Bertil!

  ”Med ett outtröttligt engagemang har Bertil arbetat med både känsla och strategi för att bryta den ofrivilliga ensamheten hos äldre personer i vår kommun. Ofrivillig ensamhet är ett hot mot människors hälsa och välbefinnande. Kommunens arbete för en social hållbarhet innebär bland annat att främja möjligheter till gemenskap. Bertils förmåga att möta människor och knyta kontakter har gett invånare i vår kommun ett mervärde. Med allt fler äldre i vår kommun är det ett högaktuellt område, vi tackar Bertil för att hans målmedvetna arbete har fört oss i rätt riktning.”