Blåvinge - för barn 8-12 år

Blåvinge-verksamheten erbjuder gruppträffar eller enskilda samtal till barn som har upplevt konflikter eller krångel i familjen på grund av beroende, psykisk ohälsa eller våld.

Barn som springer över en äng. Det är sommar och soligt. En blå fjäril syns i ena hörnet (illustration).

I de flesta familjer kan det vara krångligt ibland. Det kan handla om en konfliktfylld separation, eller att det finns eller har funnits någon i barnets närhet som har eller har haft ett beroende eller psykisk ohälsa, eller att det funnits någon form av våld i familjen.

I barngrupperna pratar vi både om det som är bra och om det som är jobbigt, och om hur det känns. Att få träffa andra barn med liknande erfarenheter stärker barnet och hjälper det att förstå att det inte är ensamt om sin upplevelse.

Så här går det till
Anmäl ditt barn till Blåvinge via Kontakt Simrishamn. Du och ditt barn kommer sedan att få träffa någon av gruppledarna för att få ytterligare information.

Grupperna träffas en gång i veckan vid 12 tillfällen. I gruppen är det sex barn och två ledare. Det är alltid samma barn och samma ledare. Träffarna har olika teman, som till exempel känslor, familj, självkänsla och integritet. Vi fikar, ser på film, leker, ritar och pratar med mera Träffarna har en tydlig struktur och är upplagda på samma sätt varje gång.

Vi är en hemlig grupp, och det vi pratar om är hemligt. Ledarna har tystnadsplikt men omfattas även av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att göra en orosanmälan om vi får veta att ett barn behöver mer stöd än vad gruppen kan ge.

Vårt budskap till barnen är

  • Det är inte ditt fel att det är krångligt i din familj!
  • Du är inte ensam!
  • Alla känslor är okej!
  • Det finns hjälp att få!
  • Det är viktigt att ha roligt!

Gruppledarna, som är anställda på socialförvaltningen, är utbildade för att hålla stödgrupper för barn.

För barn som av någon anledning inte kan eller vill gå i grupp kan Familjeteamet Öppnas i nytt fönster. erbjuda enskilda samtal, eller samtal tillsammans med föräldrarna.

Alla föräldrar som har barn i Blåvinge-verksamheten erbjuds samtalsstöd hos familjebehandlare på Familjeteamet Öppnas i nytt fönster..

Verksamheten är gratis.

Anmälan sker via Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster..

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret