Tillsyn

Tillsyn är granskning som genomförs för att säkerställa att tomter och bebyggelse i Simrishamns kommun följer plan- och bygglagen. Genom noggrann uppföljning och överseende strävar vi efter att skapa och bevara en miljö där boende och bebyggelse harmonierar med våra gemensamma riktlinjer och lagstiftningar.

Det är fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret för att hålla sin tomt och sitt byggnadsverk i vårdat skick samt söka bygglov för de åtgärder som kräver det.

Det är dock byggnadsnämnden som enligt plan- och bygglagen har ett tillsynsansvar. Nämnden ska även pröva behovet av att ingripa eller besluta om påföljd, om en tomt eller ett byggnadsverk inte hålls i vårdat skick eller om någon har byggt något olovligen.

Vi ser detta som en ömsesidig insats för att skapa en trivsam och välskött boendemiljö i vår kommun.

Det innebär att enkelt avhjälpta hinder på allmän plats och i publika lokaler ska åtgärdas. Vill du anmäla ett enkelt avhjälpt hinder, hör av dig oss på Kontakt Simrishamn via e-post kontakt@simrishamn.se eller telefon 0414-81 90 00.

Tillsammans kan vi skapa en mer tillgänglig och inkluderande miljö för alla.

Om du märker att en tomt eller byggnad är ovårdad eller förfallen, är du välkommen att anmäla det till oss. Vi behöver en formell anmälan och gärna ett foto som visar det ovårdat eller förfallet tillståndet. För att byggnadsnämnden ska kunna ingripa bör tomten vara i ett skick där det utgör en fara för människors hälsa eller säkerhet.

Kommunen har tillsynsansvar över obligatorisk ventilationskontroll, OVK. I bygglovsarkivet finns protokoll från genomförda kontroller.

Här kan du läsa mer information om obligatorisk ventilationskontroll hittar du på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eftersom en inkommen handling till kommunen är offentlig är det viktigt att tänka på att ditt namn eller personuppgifter inte ska inkluderas i anmälan om du vill vara anonym. Detta gäller både skriftliga och muntliga anmälningar. Om du väljer att vara anonym kan det bli svårare för oss att utreda behovet av att ingripa, särskilt om anmälan är otydlig. Dessutom kan det vara svårare för dig som anmälare att få information om ärendets gång.

Fyll i informationen i självservicetjänsten för att anmäla ett tillsynsärende.

Klicka här för att anmäla ett tillsynsärende. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret