Borgerliga ceremonier

Önskar du en ceremoni utan religiösa inslag? Då kan vi hjälpa dig. Vi erbjuder hjälp med begravning, vigsel och namngivning.

Det här är ett alternativ för dig som inte vill ha en religiös ceremoni.

Begravningsavgift betalas av alla, oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Avgiften ger rätt till gravplats, gravsättning, kremering, transporter samt lokal för begravningsceremonin. Den som är medlem i Svenska kyrkan har också rätt till en begravningsceremoni.

Inga religiösa inslag

Den som har utträtt ur Svenska kyrkan har inte rätt till en begravningsceremoni i kyrkan. Om man då vill ha en begravningsceremoni får man anlita någon annan. Man kan till exempel låta en anhörig förrätta begravningen. Annars förmedlas begravningsförrättare via begravningsbyråerna eller kommunen. Att anlita kommunens förrättare av borgerlig begravning är kostnadsfritt.

Följande person har av kommunfullmäktige i Simrishamn utsetts till förrättare av borgerliga begravningar:

 • Ingela Bröndel
  Fridhemsvägen 9
  272 95 Simrishamn
  Telefon: 0735-39 39 22

En borgerlig begravning är en högtidsakt utan religiösa inslag. Det finns inga bestämmelser för hur den borgerliga begravningsakten ska ordnas. De anhöriga kan efter eget omdöme välja lokal, musik, sång och andra inslag i akten.

Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med gravsättningen, ska den ordnas av den kommun där den avlidne senast var folkbokförd. Ansvaret ligger då på kommunens socialförvaltning.

Alla betalar begravningsavgift

Svenska kyrkan har ansvar för att anordna begravning för alla människor i Sverige. Därför måste varje kommunmedlem betala en särskild begravningsavgift, även de som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en kyrkoavgift och i den ingår begravningsavgiften.

För denna begravningsavgift har man rätt till en begravningsplats, till gravsättning och kremering, vissa transporter och tillgång till en lokal för begravningsceremonin.

De som inte tillhör Svenska kyrkan har begränsade möjligheter att direkt påverka hur församlingarna sköter begravningsverksamheten. Därför utser länsstyrelsen begravningsombud som företräder dem som inte tillhör Svenska kyrkan.

Begravningsombud

Begravningsombudets uppgift är bland annat att kontrollera att storleken på begravningsavgiften är rimlig och att den har fastställts på ett riktigt sätt. Begravningsombudet ska också i övrigt bevaka deras intresse som inte tillhör Svenska kyrkan.

Den som har frågor eller synpunkter på begravningsverksamheten kan ta kontakt med begravningsombudet: Anders Larsson, Box 25, 273 21 Tomelilla.

Begravningsombudets uppdrag avser hela Simrishamns kommun:

 • Borrby-Östra Hoby församling
 • Hammenhögs församling
 • Kiviks församling
 • Simrishamns, Sankt Olofs och Rörums församlingar
 • Stiby församling

Det här är till för dig som vill gifta dig utan religiösa inslag.

De som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män. Borgerlig vigsel är ett alternativ till kyrklig vigsel och länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun.

I vår kommun är följande vigselförrättare:

Det kostar inget att ingå borgerlig vigsel. Önskemål om särskild förrättare eller tid och plats kan oftast uppfyllas.

Hindersprövning

För att få gifta sig krävs ett intyg från Skatteverket. Blankett för ansökan om hindersprövning kan du hämta på Skatteverket eller på Skatteverkets hemsida Länk till annan webbplats.. Blanketten ska fyllas i av båda parter, skrivas under och lämnas till det skattekontoret där någon i paret är folkbokförd. Samtidigt bör paret ha bestämt sig för efternamn. Intyget från Skatteverket är giltigt under fyra månader.

Förberedelser

Tag kontakt med någon av kommunens vigselförrättare och bestäm tid och plats. Hindersprövningsintyget ska lämnas till förrättaren senast en vecka i förväg. Intyget används som underlag till protokoll och vigselbevis. Lämna också namn och adress till de två personer som ska vara vittnen.

Har familjen fått tillökning? Gratulerar! En ny familjemedlem för med sig en rad praktiska frågor att lösa.

Inom tre månader måste barnets förnamn anmälas till Skatteverket. Efternamn behöver bara anmälas i vissa fall när föräldrarna har olika namn.

Ska barnet inte döpas enligt Svenska kyrkans ordning, kan man själv ordna en borgerlig namngivningsceremoni.

Det är en ceremoni eller manifestation som sker utan någon speciell religiös ordning. Det finns inga formella krav för hur en sådan ska utformas. Du som anhörig/förälder kan därför fritt själv välja ceremoniform, lokal, förrättare, musik med mera.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret