Avgifter hemtjänst och hemsjukvård

Hemtjänsten kan hjälpa dig så att du kan bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag. Du kan få hjälp med enklare sysslor några timmar per månad till mer omfattande omsorg flera gånger per dygn. Du kan också få hjälp av hemsjukvården i ditt hem.

En äldre kvinna sitter på sin säng. Hon ler och håller en sköterska i händerna.

Avgifter

För att räkna fram din avgift för hemtjänst och/eller hemsjukvård räknar avgiftshandläggare ut ditt avgiftsutrymme.

Avgiftsutrymme = inkomster – kostnader.

Vad hjälp i hemmet kostar beror på ditt avgiftsutrymme. Ditt avgiftsutrymme blir sedan den högsta avgift du får betala exklusive matkostnader. Den faktiska kostnaden beror sedan på hur mycket hjälp du får i hemmet.

Nya avgifter fastställs årligen av kommunfullmäktige och förändras den 1 februari. Därför får du också ”Blankett för beräkning av avgift” tillsammans med information om avgifterna i din brevlåda i början av januari varje år.

I prislistan nedan kan du se vilka avgifter som tas ut. (Finns även som PDF lite längre ned).

Vanliga frågor om avgifter och kostnader för hjälp i hemmet

Vad hjälp i hemmet kostar beror på ditt avgiftsutrymme, ditt avgiftsutrymme räknar vi fram genom att ta dina inkomster - kostnader. Ditt avgiftsutrymme blir sedan den högsta avgift du får betala exklusive matkostnader. Den faktiska kostnaden beror sedan på hur mycket hjälp du får i hemmet.

Varför ska jag lämna in mina inkomster?

Det är frivilligt att lämna in inkomstuppgifter. Tänk på att om du väljer att inte lämna in dina uppgifter blir du debiterad maxavgift enligt de insatser du beviljats. Vill du däremot att vi ska räkna ut din vård- och omsorgsavgift behöver vi uppgifter om dina inkomster, boendekostnad och eventuell förmögenhet. Detta innebär att din avgift kan bli lägre om du har lägre inkomster istället för att du ska betala den lagstadgade maxtaxan. Kom ihåg att kryssa i rutan ”Är du/ni beredda att betala maxtaxa” om du inte vill lämna dina inkomstuppgifter eller om du vet med dig att du har en ekonomi där ditt avgiftsutrymme överstiger maxtaxan.

Jag bor i ordinärt boende, dvs hemma, och har hemtjänst. Hur påverkar den nya avgiftsmodellen mig?

För dig som har hemtjänst i ordinärt boende så delas avgiften upp i omsorgsavgift och serviceavgift. Omsorgsavgiften avser de insatser som berör personlig omvårdnad ex. personlig hygien, medan serviceavgiften avser de insatser som berör service såsom städning. Båda avgifterna utgår från ditt beslut och behov där en uppskattad tid finns angiven. I de fall där du har mindre hjälp betalar du enligt timtaxan för båda. Har du lite mer hjälp betalar du som mest hälften av den lagstadgade maxtaxan för omsorgsinsatser respektive serviceinsatser. Har du både behov av omsorg och serviceinsatser blir din avgift som mest den lagstadgade maxtaxan. Se bifogad prislista.

Jag bor på särskilt boende, hur påverkar den nya avgiftsmodellen mig?

Bor du på särskilt boende slås omsorg- och serviceinsatser ihop till en vård- och omsorgsavgift där du som mest betalar den lagstadgade maxtaxan för din vård. Se bifogad prislista.

Jag är gift, behöver min make/maka uppge sina uppgifter?

Ja, om du inte har valt att bli debiterad maxtaxa.

Jag är sammanboende, behöver ni ha min sambos uppgifter?

Nej det behöver vi inte, men vi behöver ha er gemensamma bostadskostnad. Är din sambo däremot beviljad insatser inom vård- och omsorg går det bra att fylla i hans/hennes uppgifter under ”Eventuell make/maka”. Det är viktigt att du fyller i er gemensamma bostadskostnad under ”Sökande” då vi kommer att dela på er bostadskostnad när vi registrerar uppgifterna.

Mina inkomster har inte förändrats så mycket, ska jag lämna in blanketten ändå?

Ja. Din avgift ska beräknas varje år och därför kan både små och stora förändringar påverka din avgift.

Jag har bara trygghetslarm – behöver jag lämna in blanketten?

Det är frivilligt att lämna in dina inkomster. Lämnas inte dina inkomster inom 3 veckor fastställs din avgift till maxtaxa vilket innebär att du betalar för trygghetslarm enligt prislistan.

Jag har precis skickat in mina inkomster – behöver jag skicka in dem igen?

Ja det behöver du om inkomsterna avsåg föregående år. Är du osäker på om du ska lämna in blanketten kan du kontakta Kontakt Simrishamn på tel: 0414-81 90 00 alternativt kontakt@simrishamn.se

Ska jag bifoga underlag, i så fall vilka?

Du får gärna styrka dina uppgifter genom att bifoga underlag. Vi kräver endast underlag gällande din förmögenhet om beräkningen visar att du har ett negativt avgiftsutrymme och du är beviljad matdistribution eller bor på särskilt boende. Detta då du har möjlighet att få reducering på matkostnaden om din förmögenhet är lägre än 1,5 prisbasbelopp. Bifoga gärna kopior, men skickar du in originalhandlingar – kom ihåg att kryssa i rutan på sista sidan för att vi ska skicka tillbaka dem.

Ska jag uppge inkomsterna före eller efter skatt?

Före skatt, kronor per månad och inkomsterna ska gälla för nuvarande år, med undantag för inkomst av kapital. Inkomst av kapital ska uppges i kronor/år, före skatt, utifrån hur det såg ut den 31 december föregående år. Vanligtvis står uppgifter om kapitalet på årsbeskedet från banken.

Vilken förmögenhet ska jag uppge?

Du ska uppge din förmögenhet per den 31 december föregående år. Du finner exempelvis uppgifter om bankmedel/värdepapper, aktier och fonder på årsbeskedet från banken.

Var finner jag uppgifter om mitt bolån?

Har du bolån för en fastighet som du bor i permanent ska du uppge vad du hade i bolån per den 31 december föregående år. Vanligtvis finner du dessa uppgifter på årsbeskedet från banken.

Vad gör jag om mina uppgifter ändras efter att jag har skickat in blanketten?

Då behöver du lämna in en ny blankett. Är du osäker eller behöver få en ny blankett hemskickad kan du ringa, skicka e-post eller besöka Kontakt Simrishamn Öppnas i nytt fönster. på Stortorget 6.

Du kan också ansöka om hemtjänst, särskilt boende samt boendestöd via vår självservicetjänst.

För att göra din ansökan via självservice trycker du här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret