Bygglovsarkiv

I kommunens bygglovsarkiv sparas alla bygglov, strandskydd, anmälningspliktiga ärenden.

Är ditt hus från 1940-talet och framåt är chansen stor att ritningar och dokument kring bygglovet finns i vårt arkiv.

Digitalt ritningsarkiv

Vårt digitala ritningsarkiv innehåller ritningar från beviljade och avslutade lovärenden/anmälningsärende. Beslut och övriga handlingar är inte synliga utåt och vill du ta del av dessa kan Kontakt Simrishamn hjälpa dig.

Ritningsarkivet fylls på varje vecka med ritningar från nya och gamla ärenden. Du hittar dem genom att söka på fastighetsbeteckningen. Hittar du inte ritningar till din fastighet kan du höra av dig till Kontakt Simrishamn och begära ut dom.

Exempel på handlingar i fysiska arkivet är:

  • ritningar
  • bygglovsansökningar
  • beslut
  • strandskyddsdispenser
  • rivningslov
  • förhandsbesked
  • kartor.

Här kan du läsa äldre handlingar som finns i kommunens centralarkiv.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret