Bygglovsarkiv

I kommunens bygglovsarkiv sparas alla bygglov, strandskydd, anmälningspliktiga ärenden.

Är ditt hus från 1940-talet och framåt är chansen stor att ritningar och dokument kring bygglovet finns i vårt arkiv.

Det digitala ritningsarkivet fylls på kontinuerligt. Hittar du inte de ritningar du söker kan du vända dig till Kontakt Simrishamn och begära ut dem.

Exempel på handlingar i arkivet är:

  • ritningar
  • bygglovsansökningar
  • beslut
  • strandskyddsdispenser
  • rivningslov
  • förhandsbesked
  • kartor.

Här kan du läsa äldre handlingar som finns i kommunens centralarkiv.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret