Vill du hjälpa en medmänniska

Det finns många sätt om du vill engagera dig för en medmänniska. Du kan till exempel bli jourhem eller stötta personer med funktionsvariationer eller missbruk med att få en mer aktiv och meningsfull vardag och fritid.

Två unga vuxna killar skojar med varandra. Den ena har blå jacka och pannband, den andra har väst, solglasögon och keps.

Kontaktperson för personer med funktionsvariationer

Som kontaktperson träffar du en person ungefär en gång varannan vecka för att stötta personen att delta i fritidsaktiviteter, träffa nya vänner och komma ut i sociala sammanhang. Exempel på aktiviteter kan vara att gå på bio, fika eller gå på konsert. Du får arvode och omkostnadsersättning.

Skicka in din intresseanmälan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ledsagarservice för personer med funktionsvariationer

Som ledsagare stöttar du en person att ta sig till och från samt att delta i fritidsaktiviteter, exempelvis träning, shopping, utflykter och liknande. Att träna på att åka kollektivtrafik är en vanlig målsättning. Antalet timmar per månad varierar utifrån uppdraget, allt från10 upp till 30 timmar per månad. Du får timlön, ersättning för obekväm arbetstid och friskvårdsbidrag.

Skicka in din intresseanmälan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avlösarservice för personer med funktionsvariationer

Som avlösare finns du hemma hos personen för att avlösa anhöriga i omvårdnadsarbetet, ofta handlar det om att stötta barn och unga. Antalet timmar per vecka/månad varierar utifrån uppdraget. Du får timlön, ersättning för obekväm arbetstid och friskvård.

Skicka in din intresseanmälan här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson - vuxna med beroendeproblematik eller annan social problematik

Som kontaktperson fungerar du som en medmänniska och ett personligt stöd i vardagen. Du är någon att prata med, någon som hjälper till med sociala kontakter och kan initiera och följa med på fritidsaktiviteter. Det är inte alltid att det finns någon som kan stötta i vardagen när man vill göra en förändring i sitt liv. Kanske man saknar nyktra kompisar, kanske man lever ensam och saknar anhöriga och vänner.

Du som kontaktperson kan ge trygghet, stabilitet och det stöd som den enskilde behöver. Det krävs ingen formell utbildning för uppdraget men livserfarenhet och ett engagemang.

Grunden för uppdraget är ideellt men det utgår ett mindre arvode för din insats. Du får också stöd och hjälp av oss i ditt uppdrag.

Skicka in din intresseanmälan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktfamilj eller familjehem till barn eller ungdom

Kontaktfamilj/kontaktperson

Att vara kontaktfamilj innebär att du/ni tar emot barn eller ungdom i ditt hem, en eller flera helger i månaden. Kontaktpersonen kan även fungera som stödperson till ensamma vuxna eller som vuxen förebild för ungdomar. Uppdragen som kontaktfamilj och kontaktperson kan se väldigt olika ut.

Anmäl intresse på FamiljehemSverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Familjehem

Är en familj som känner att de har tid och kraft över i sitt liv och som gärna vill hjälpa någon annans barn. Familjen blir utredd och granskad av socialtjänsten och erbjuds utbildning och regelbundet stöd från oss. Ersättning utgår i form av arvode och omkostnad till familjehemmen.

Eftersom behoven för de barn och ungdomar som behöver placeras ser olika ut behövs olika familjehem. Det viktiga är att familjehemmet kan erbjuda en trygg och stabil tillvaro.

Vill du öppna ditt hem för ett barn eller en ungdom?

Det handlar dels om barn och ungdomar som av olika skäl inte kan bo tillsammans med sina föräldrar, dels om barn och ungdomar som flyr från krig och anländer till Sverige utan föräldrar. För dessa barn är det viktigt att de får en trygg och stabil familj att bo hos oavsett om det är för kortare eller längre tid.

Anmäl intresse på FamiljehemSverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret