Våra grundskolor

I Simrishamn finns det sammanlagt åtta olika kommunala grundskolor samt tre fristående. Nedan kan du läsa om våra kommunala skolor samt hitta länkar till de fristående. Skolornas placering i kommunen hittar du på Simrishamns kommunkarta Länk till annan webbplats.. Här hittar du även fritidshemmens placering.

Borrby skola och fritidshem

Borrby skola och fritidshem är en F-6-skola i vårt södra skolområde där byarna Hammenhög, Skillinge och Borrby med omnejd ingår.

Adress

Backagatan 1, 276 30 Borrby

Fredsdalsskolan och fritidshem i Simrishamn

Fredsdalsskolan är en 4-6 skola med fritidshem.
Fredsdalskolan ligger naturnära och centralt i Simrishamn med närhet till stadens högstadieskola och fina idrottsanläggning med flera sporthallar, stora gräsytor med fotbollsplaner och en simhall.

Adress

Fredsdalsgatan 7, 272 37 Simrishamn

Gärsnäs skola och fritidshem

Gärsnäs skola ligger i Gärsnäs och består av förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. Skolan är omgiven av ett rikt kulturlandskap.

Adress

Skolvägen 23, 272 61 Gärsnäs

Korsavadsskolan i Simrishamn

Korsavadsskolan finns i Simrishamn och är en högstadieskola.

Elever och personal är fördelade på fyra arbetslag: Norr, Mitten, Söder och Tryggheten.

MFF

Sedan hösten 2011 har vi en fotbollsakademi på Korsavadsskolan i samarbete med Malmö FF. Vårterminen 2014 slutade vår första fotbollsklass årskurs 9 – med goda studieresultat!

Fotbollsakademin har ett mål och det är att alla elever ska klara intagningen till gymnasiets nationella program.

Eleverna har tre fotbollspass i veckan under ledning av Joacim Welander och Marcus Svensson som båda är fotbollstränare och lärare.

Under vintern sker träningen delvis inomhus i samarbete med Friskis & Svettis.

Fotbollsakademin

Anmälan till Fotbollsakademin

https://sites.google.com/edu.simrishamn.se/fotbollsakademin/home Länk till annan webbplats.

Adress

Backgatan 48, 272 35 Simrishamn

Korsavadskolans entré

Piratenskolan och fritidshem i Kivik

Piratenskolan ligger i Kivik och består av förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. Skolans elever har nära till havet.

Adress

Bredarörsvägen 2, 277 30 Kivik

Sankt Olofs skola och fritidshem

Sankt Olofs skola ligger i Sankt Olof och består av förskoleklass till årskurs 6 samt fritidshem. Det är inte långt till bokskogen från Sankt Olofs skola.

Adress

Skolgatan 1, 277 40 Sankt Olof

Simrislundsskolan och fritidshem i Simrishamn

Simrislundsskolan är en F-3 skola med fritidshem och ligger i området Simrislund, södra Simrishamn, inbäddat i ett bostadsområde med närhet till havet och naturen.

Skolan är indelad i fem avdelningar. Fyren, Bojen, Skutan, Ankaret och Briggen där årskurserna är blandade. Våra elever är fördelade på F-3 med tre parallellklasser i varje årskurs. Knutna till varje klass har vi minst en lärare och en fritidspersonal. Fritidspersonalen är samma personal som möter dem som går på morgonfritids och som följer dem under hela dagen vilket är en stor trygghet för våra elever.

Adress

Annelundsvägen 12, 272 37 Simrishamn

Hamnabro - anpassad grundskola i Simrishamn

Att gå i anpassad grundskola är en rättighet som erbjuds elever som inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål på grund av en intellektuell funktionsnedsättning. Eleven ges en utbildning som är anpassad till varje individs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar grundskolan. Anpassad grundskola har en egen läroplan.

Undervisning i ämnen och/eller ämnesområden

Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassad grundskolans ämnen kan eleven i stället läsa ämnesområden. Det är också möjligt att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Skolans rektor kan även bestämma att en elev ska läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner, om bedömningen är att eleven kan klara det.

Utredning

Innan ditt barn kan börja i grundsärskolan måste det göras en noggrann utredning för att kunna bedöma om barnet hör till anpassad grundskola målgrupp. Utredningen görs i samråd med dig som är vårdnadshavare.

För att tillhöra anpassad grundskola målgrupp krävs att:

  • eleven har en intellektuell funktionsnedsättning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.
  • eleven bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav.

Anpassad grundskola mottagandeteam med specialpedagog, kurator, psykolog, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska och rektor bedömer efter genomförd utredning om eleven har rätt att gå i anpassad grundskola. Eleven kan endast byta skolform till anpassad grundskola om vårdnadshavare ger sitt medgivande till detta.

Om du har allmänna frågor om anpassad grundskola som skolform och rutiner för mottagande kan du vända dig till rektor Irene Nilsson, 0414-81 95 70.

Fritidshem i anpassad grundskola

Fritidshem i anpassad grundskola kompletterar utbildningen och ska stimulera ditt barns utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid. Fritidsverksamheten i anpassad grundskola är förlagd på ditt barns skola eller på ett fritidshem som finns nära hemmet.

Fritidshem i anpassad grundskola är för barn från 7 år till och med vårterminens slut det år barnet fyller 13 år.

Efter vårterminens slut, det år ditt barn fyller 13 år, kan vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn som är en lagstadgad omsorg enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade § 9:7 (LSS). Se mer under rubriken ”Korttidstillsyn för ungdomar”.

Adress

Fredsdalsgatan 7, 272 37 Simrishamn

Fristående grundskolor i Simrishamns kommun

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret