Gata

Vi har omkring 130 mil gator i vår kommun. 142 468 meter är kommunal bilväg, 303 479 meter är statlig väg som förvaltas av Trafikverket och 893 087 meter är enskilda vägar som förvaltas av enskilda vägföreningar, samfälligheter eller enskild fastighetsägare.

En asfalterad väg kurvar sig fram mellan två rapsfält. Längre fram på vägen cyklar en cyklist. Längre fram till höger syns en klunga nyutslagna träd och bakom dem skymtas ett vitt hus.

Ansvarig för väghållningen (driften, bygget och skötseln av en väg), är beroende på vem som är väghållare (ansvarig för vägen). I driften och underhållet av vägen ingår det att se till att framkomligheten är god genom snöröjning, halkbekämpning och undanplockning av skräp. Skötseln innebär att skicket av vägen hålls eller förbättras.

Väghållning regleras bland annat i följande lagar:

  • Gatuhållning, enligt Plan- och bygglagen 2010:900
  • Väghållning av allmänna vägar, Väglagen 1971:948
  • Väghållning av enskilda vägar, Anläggningslagen 1973:1149.

Gräva på kommunal mark?

Behöver du gräva på kommunal mark (allmän platsmark)? Då behöver du ansöka om ett grävtillstånd. Klicka här för att läsa mer om grävbestämmelser.

 

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret