Förskola

Barnomsorg i förskola är till för barn mellan ett och sex år.

Två barn i förskoleklass skriver i en skrivbok.

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet och ska lägga grunden för det lärande som fortsätter resten av livet. I förskolan får barnen möjlighet att utvecklas och lära genom att leka, skapa och utforska på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. Undervisningen leds av förskollärare, men det kan också finnas annan personal som bidrar till att barnen får utvecklas och lära, till exempel barnskötare.

Du kan läsa om våra kommunala förskolor samt hittar information om kommunens fristående förskolor under sidan våra förskolor.

Inför hösten det år barnet fyller tre år, det vill säga då allmän förskola erbjuds, tar Simrishamns kommun kontakt med vårdnadshavare till barn som inte har en plats i förskola.

Har du frågor om förskolan kan du läsa mer under vanliga frågor om förskola eller hör av dig till Kontakt Simrishamn.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret