EU-information och Simrishamns EU-arbete

EU påverkar på något vis de flesta verksamheter i en kommun. Enligt Sveriges kommuner och regioner påverkas ungefär 60 procent av de frågor som finns på dagordningen i kommunfullmäktige direkt eller indirekt av EU.

Det är även på regional och kommunal nivå som de flesta EU-beslut genomförs i praktiken. Europa står inför många gemensamma utmaningar och som kommun har vi möjligheter att utveckla våra verksamheter genom EU:s fonder och program tillsammans med andra aktörer.

Om sydöstra Skånes EU-kontor

Europa Direkt Sydskåne är sydöstra Skånes EU-kontor för kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad.  Kontoret drivs i samverkan med EU-kommissionen. Sydöstra Skånes EU-kontor inkluderar såväl Europa Direkt-verksamheten som kommunernas EU-kunskapslyft. Kontoret representerar Sydöstra Skåne i EU-sammanhang, ger rådgivning, organiserar konferenser och studieresor, samt delegationsbesök. Kontoret fungerar som en direktlänk till EU-institutionerna.

Andra uppgifter för kontoret är att:

  • Ge rådgivning och svara på frågor om EU
  • Skapa evenemang och utbildningar om EU, dess organisation, prioriteringar, regler och finansieringsmöjligheter.
  • Främja demokratisk insyn, granskning och delaktighet.
  • Bevaka och sprida de möjligheter som ges genom EU-samarbetet.

Kontakta gärna Europa Direkt Sydskåne och verksamhetsledaren Lia Sandberg.

E-post: europadirekt@sjobo.se
Hemsida: http://europadirektsydskane.se
Telefon: 0416-272 31
Mobil: 0734-24 26 93

Europa Direkts hemsida Ditt EU: Denna sida är för unga, samt pedagoger och bibliotekarier i Sydskåne. Här finns information om hur du kan vara delaktig i demokratin och var du kan lära dig mer om EU. Hemsida: http://www.ditteu.se

Adress:
Europa Direkt Sydskåne
Sjöbo kommun
Gamla torget
275 30 Sjöbo