Pressrum för Simrishamns kommun

Kommunikation och information

Informationsansvarig:
Jan-Erik Zandersson (pressfrågor, kommuninformation)
Telefon: 0709-81 91 06
E-post: jan-erik.zandersson@simrishamn.se

Digital kommunikatör:
Anders Svensson (hemsida, sociala medier)
Telefon: 0721-80 37 55
E-post: anders.svensson@simrishamn.se

Förtroendevalda

Kommunstyrelsens ordförande:
Jeanette Ovesson (M)
Telefon: 0706-30 88 79
E-post: jeanette.ovesson@simrishamn.se

Kommunstyrelsens andre vice ordförande:
Pia Ingvarsson (S)
Telefon: 0414-81 91 11
E-post: pia.ingvarsson@simrishamn.se

Kommunfullmäktiges ordförande:
Håkan Erlandsson (C)
Östergatan 6, 272 31 Simrishamn
Telefon: 0414-131 28, 0414-41 27 73, 0709-41 41 00
E-post: hakan@fritidosterlen.se

Förvaltningsledningen

Kommundirektör:
Diana Olsson
Telefon: 0414-81 91 02
E-post: diana.olsson@simrishamn.se

Personalchef:
Helena Strandberg
Telefon: 0414-81 91 18
E-post: helena.strandberg@simrishamn.se

Barn- och utbildningschef:
Roger Larsson (t.f.)
Telefon: 0414-81 95 01
E-post: roger.larsson@simrishamn.se

Kultur- och fritidschef:
Anders Johnsson
Telefon: 0414-81 93 09
E-post: anders.jh.johnsson@simrishamn.se

Samhällsbyggnadschef:
Marie Leandersson
Telefon: 0414-81 90 00
E-post: marie.leandersson@simrishamn.se

Socialchef:
Stina Lundquist
Telefon: 0414-81 94 05
E-post: stina.lundquist@simrishamn.se

Näringslivsansvarig:
Lars Persson
Telefon: 0414-81 91 22
E-post: lars.persson@simrishamn.se

Nämndernas ordförande

Barn- och utbildningsnämnden:
Malin Henriksson (L)
Telefon: 0709-35 05 53
E-post: malin.henriksson@liberalerna.se

Kommunstyrelsen:
Jeanette Ovesson (M)
Telefon: 0706-30 88 79
E-post: jeanette.ovesson@simrishamn.se

Kultur- och fritidsnämnden:
Christer Hallerby (L)
Telefon: 0733-66 03 10
E-post: christer@hallerby.com

Byggnadsnämnden:
Anders Johnsson (M)
Telefon: 0703-71 77 81
E-post: anders@stockeboda.se

Samhällsbyggnadsnämnden:
Carl-Göran Svensson (C)
Telefon: 0702-16 44 41
E-post: cg.svensson@hammenhog.se

Socialnämnden:
Maria Linde Strömberg (M)
Telefon:
E-post: linde.maria@gmail.com

Valnämnden:
Carl Strömberg (M)
Telefon: 0704-56 29 54
E-post: stromberg.carl@gmail.com

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close