Pressrum för Simrishamns kommun

Här hittar du kontaktuppgifter till nyckelpersoner i Simrishamns kommun.

Kommunikation och information

Jan-Erik Zandersson
Telefon: 0709-81 91 06
E-post: jan-erik.zandersson@simrishamn.se

Förtroendevalda

Kommunstyrelsens ordförande:
Jeanette Ovesson (M)
Telefon: 0706-30 88 79
E-post: jeanette.ovesson@simrishamn.se

Kommunstyrelsens andre vice ordförande:
Pia Ingvarsson (S)
Telefon: 0414-81 91 11
E-post: pia.ingvarsson@simrishamn.se

Kommunfullmäktiges ordförande:
Christer Akej (M)
Hannas 222, 276 55 Hammenhög
Telefon: 0708-18 29 55
E-post: christer.akej@gmail.com

Förvaltningsledningen

Kommundirektör:
Diana Olsson
Telefon: 0414-81 91 02
E-post: diana.olsson@simrishamn.se

HR-chef:
Martin Sjögren
Telefon: 0414-81 91 48
E-post: martin.sjogren@simrishamn.se

Barn- och utbildningschef:
Anders Wedin
Telefon: 0414-81 95 01
E-post: anders.wedin@simrishamn.se

Kultur- och fritidschef:
Anders Johnsson
Telefon: 0414-81 93 09
E-post: anders.jh.johnsson@simrishamn.se

Samhällsbyggnadschef:
Åsa Simonsson
Telefon: 0414-81 90 00
E-post: asa.simonsson@simrishamn.se

Socialchef:
Jeanette Lindroth
Telefon: 0414-81 94 05
E-post: jeanette.lindroth@simrishamn.se

Näringslivsutvecklare:
Lars Persson
Telefon: 0414-81 91 22
E-post: lars.persson@simrishamn.se

Nämndernas ordförande

Barn- och utbildningsnämnden:
Jaennine Olesen (M)
Telefon: 0708-14 46 47
E-post:
jaennine.olesen@outlook.com

Kommunstyrelsen:
Jeanette Ovesson (M)
Telefon: 0706-30 88 79
E-post: jeanette.ovesson@simrishamn.se

Kultur- och fritidsnämnden:
Charlotta Wastesson (L)
Telefon:0708-89 00 52
E-post: cwasteson@gmail.com

Byggnadsnämnden:
Anders Johnsson (M)
Telefon: 0703-71 77 81
E-post: anders@stockeboda.se

Samhällsbyggnadsnämnden:
Carl-Göran Svensson (C)
Telefon: 0702-16 44 41
E-post: cg.svensson@hammenhog.se

Socialnämnden:
Ingela Bröndel (M)
Telefon: 0735-39 39 22
E-post: ingela.brondel@gmail.com

Valnämnden:
Matts Karlsson (M)
Telefon: 
E-post: matts.g.karlsson@gmail.com