Gatubelysning

Vi har 8 672 belysningsstolpar med tillhörande armatur och många mil tillhörande ledningar i marken. Stolparna står placerade längs det kommunala vägnätet, men ibland även utmed statliga eller enskilda vägar. Om en lampa inte fungerar, eller på något annat sätt är skadad genom påkörning eller skadegörelse, är vi tacksamma om du rapporterar detta till oss.

Felanmäl trasiga lampor eller stolpar

Du kan anmäla trasiga belysningsstolpar i vår felanmälningstjänst, klicka på länken nedan för att komma dit.

Felanmälan Simrishamns kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varje stolpe har en egen identifikation

Du känner lättast igen kommunens stolpar genom vår unika ID-märkning. Den består av en mindre plåtbricka med ett antal bokstäver och siffror.

Det är viktigt att du anger stolpens ID-nummer vid en eventuell felanmälan. Vissa stolpar kan sakna denna ID-bricka, så är du osäker så kontakta gärna oss så ska vi hjälpa dig.

Från det datum en anmälan inkommer till kontakt Simrishamn så har entreprenören upp till 3 veckor på sig att åtgärda felet.

Orsaker till att gatlampan inte fungerar

Det finns flera faktorer som kan inverka på om en gatlampa inte fungerar. I vissa fall kan det krävas flera dagar eller veckor att hitta källan till felet.

Förutom själva lampan/armaturen där felet vanligen uppstår så kan det bero på:

 • Skadegörelse eller trafikskada någonstans på anläggningen
 • Trasig glödlampa eller drivdon
 • Avgrävd kabel
 • Trasig insats eller kabelfel inne i stolpen
 • Kabelfel i marken mellan stolpar eller mellan stolparna och tändstället (elskåpet) eller i matningen från nätstationen som är nätägarens (ofta E.ON eller Österlens kraft).
 • Större vägombyggnader eller arbeten på VA-nätet kan kräva att man medvetet släcker en anläggning under en begränsad tid.
 • Fel på tändanordningen som vanligtvis består av astronomiskt ur eller ett skymningsrelä
 • Fel på anläggningen som förser nätstationen med ström vilket är nätägarens ansvar
 • På somliga ställen är kommunens gatubelysning och Trafikverkets gatubelysning sammanbyggd och ett fel på den ena kan enkelt släcka den andra
 • Otillåten påkoppling
 • Annan belysning påkopplad, till exempel julgransbelysning eller annan dekorationsbelysning som är felaktig

En belysningsanläggning kan ha flera olika felkällor. Felet behöver inte alltid uppstå i direkt anslutning till den släckta lampan, utan kan ligga flera kvarter bort.

Hur åtgärdas statliga belysningsstolpar och hur identifieras dem?

Stolpar utmed det statliga vägnätet har en annan typ av ID-beteckning än våra kommunala. Trafikverkets ID-märkning består av två vita klisterlappar med texten Trafikverket på den ena och en sifferbeteckning på den andra. Om ni upptäcker att en sådan lampa är släckt eller på annat sätt skadad så ska du vända dig direkt till Trafikverket.

Kontaktuppgifter till Trafikverket:

Telefon: 0771-921 921

E-post: trafikverket@trafikverket.se

 

Ditt ansvar som fastighetsägare med belysningsstolpe intill tomt

Har du en belysningsstolpe utmed din fastighetsgräns? Då är du skyldig att hålla fritt runt stolpen och lampan från uthängande grenar och växtlighet från din fastighet.

En trädgren kan skada stolpen vid storm och under lövperioden skymma armaturen och hindra den från att belysa gatan utanför.

Skador förkortar livslängden på våra stolpar vilket är förenat med stora kostnader för byte.

Vi genomför årligen inspektioner på vårt vägnät. Upptäcker vi i samband med detta att vår belysningsstolpe skyms eller skadas av växtlighet, kommer du som fastighetsägare att få en lapp i brevlådan med instruktioner hur du skall gå tillväga.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret