Tillgänglighetsredogörelse för simrishamn.se

Simrishamns kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. I denna redogörelse beskriver vi hur webbplatsen simrishamn.se uppfyller lagen om tillgänglighet för digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från simrishamn.se som inte är tillgängligt för dig kan du kontakta oss via e-post eller telefon. Du når oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss. Skicka e-post till kontakt@simrishamn.se eller ring oss på 0414-81 90 00.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 (WCAG) Länk till annan webbplats.. Innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Allmänna brister

 • Det kan finnas innehåll och funktioner på webbplatsen som inte fullt ut fungerar i olika tekniska hjälpmedel.
 • Det kan finnas innehåll som saknar namngivna landmärken.
 • Visst innehåll kan bli otillgängligt i vissa skärmlägen, om man exempelvis vrider på skärmen på mobila enheter.
 • Det finns iFrames, behållare för inbäddade sidor, som saknar titel/beskrivning, vilket innebär att användare med skärmläsare kan ha svårt att förstå vad iFramen har för syfte eller vad den innehåller.
 • Direktsända videor och/eller ljudklipp saknar textning.

Problem vid användning utan eller med nedsatt synförmåga

 • Det kan finnas bilder av dekorativ art som inte har alternativ text.
 • Det kan finnas diagram som saknar beskrivande text.
 • Det kan finnas tabeller utan tabellbeskrivning.
 • Det kan finnas kartor som inte har alternativ text.
 • Det finns några tabeller och bilder med felaktig WAI-ARIA-uppmärkning.
 • Förinspelade videor saknar syntolkning.
 • Direktsända videor och/eller ljudklipp saknar syntolkning.
 • Det kan finnas bilder med text i som är av betydelse för användaren, men som saknar alternativ beskrivning.
 • Webbplatsen kan innehålla informationsmeddelanden som inte framkommer i tekniska hjälpmedel om de inte förekommer inom användarens fokusområde.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller kognitiv förmåga

 • Det kan förekomma innehåll som kan bli otillgängligt om man ökar avståndet mellan tecken, rader, stycken eller ord.
 • Det kan finnas så kallade pop-up-funktioner/-information som inte kan styras eller stängas fullt ut av alla användare, exempelvis vid användning av vissa tekniska hjälpmedel.
 • Webbplatsen kan innehålla informationsmeddelanden som inte framkommer i tekniska hjälpmedel om de inte förekommer inom användarens fokusområde.

Redogörelsen uppdaterades senast den 18 december 2023.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret