Skolskjuts

Skolskjuts är transport av en elev från en busshållplats som ligger nära bostaden till den skola som eleven går på. Enligt skollagen ska eleven ha nära till sin skola. Vi kallar skolan för placeringsskola och att eleven bor i skolans upptagningsområde. Eleven eller vårdnadshavare kan välja en annan skola än den som ligger närmst, men då är det inte säkert att eleven kan få skolskjuts.

Simrishamnshus längs Stora Norregatan

Hur vet jag om mitt barn har rätt till skolskjuts?
För att ha rätt till skolskjuts i Simrishamns kommun ska ditt barn vara folkbokförd i kommunen. För att veta vilken elev som har rätt till skolskjuts finns det olika avstånd mellan hem och placeringsskola. För elever:

 • i förskoleklass, årskurs 1, 2 eller 3 ska bostaden ligga mer än 2 km från närmsta skola
 • i årskurs 4, 5 eller 6 ska bostaden ligga mer än 3 km från närmsta skola
 • i årskurs 7, 8 eller 9 ska bostaden ligga mer än 4 km från närmsta skola

Behöver jag ansöka om skolskjuts?
Du behöver inte ansöka om skolskjuts om ovanstående avstånd mellan bostaden och närmsta skola (placeringsskola) stämmer för ditt barn.

Du behöver ansöka om skolskjuts:

 • om ditt barn bor på två adresser inom kommunen och behöver åka buss till skolan
 • om ditt barn har en funktionsnedsättning eller om det finns andra särskilda skäl för att hen ska åka buss till skolan
 • om du anser att vägen till och från skolan är trafikfarlig och att ditt barn ska få åka buss till skolan

Alla ansökningar som kommer in behandlas individuellt. Det betyder att vi undersöker rätten till skolskjuts för just det barnet som ansökan gäller.
Du ansöker senast den 30 april inför varje nytt läsår.

Ansökan görs via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Skolskjutsreglemente Pdf, 147.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bedömning av rätten till skolskjuts
Bedömning om skolskjuts görs främst utifrån elevens elevens folkbokföringsadress och placeringsskola.

Upptagningsområde
Varje kommunal grundskola har ett geografiskt utmärkt upptagningsområde runt skolan. Om elevens folkbokföringsadress ligger inom skolans upptagningsområde är detta elevens placeringsskola. Eleven eller vårdnadshavare kan välja en annan skola, men då är det inte säkert att eleven kan få skolskjuts.

Borrby skola
Förskoleklass samt årskurs 1-6
Upptagningsområdet berör byarna Borrby, Skillinge, Östra Hoby, Vallby och Hammenhög med omnejd.

Gärsnäs skola
Förskoleklass samt årskurs 1-6
Upptagningsområdet berör byarna Gärsnäs, Hammenhög, Östra Tommarp, Östra Vemmerlöv och Gyllebo med omnejd.

Sankt Olofs skola
Förskoleklass samt årskurs 1-6
Upptagningsområdet berör byarna Sankt Olof och Vitaby med omnejd.

Piratenskolan, Kivik
Förskoleklass samt årskurs 1-6
Upptagningsområdet berör byarna Kivik, Vik, Rörum, Södra Mellby och Ravlunda med omnejd.

Simrislundsskolan och Fredsdalsskolan
Förskoleklass, årskurs 1-5 respektive årskurs 4-6
Upptagningsområdet berör Simrishamn samt byarna Brantevik, Simris, Östra Nöbbelöv, Gislöv, Järrestad, Gladsax, Gröstorp och Baskemölla med omnejd.

Korsavadsskolan
Årskurs 7-9
Upptagningsområdet är hela kommunen.

Varje upptagningsområde gränsar naturligt till havet och kommungränsen. De inre gränserna är inte lika tydliga, de följer till exempel inte postort eller postnummer. Om du tror att din folkbokföringsadress ligger på gränsen mellan två upptagningsområden eller har andra frågor som rör upptagningsområde och skolskjuts, kontakta barn- och utbildningsförvaltningen via Kontakt Simrishamn.

Från och med höstterminen 2019 åker eleverna inom grundskolan årskurs F-6 samt anpassad skola med Bergkvarabuss AB. Elever inom grundskolan årskurs 7-9 samt gymnasieskolan åker med Skånetrafiken.

Ungdomsbiljett
Simrishamns kommun delar ut Skånetrafikens Ungdomsbiljett till alla ungdomarna som är folkbokförda i Simrishamns kommun och är i åldern som motsvarar högstadiet eller gymnasiet.

Inför skolstart kommer alla elever folkbokförda i Simrishamns kommun få en ungdomsbiljett. När du fått ditt plastkort kan du föra över biljetten till Skå-appen och ha den i din mobil. Tänk på att du måste uppdatera din biljettsida i appen den 1:e i varje månad. Se på Skånetrafikens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hur du gör.

Du som ska börja årskurs 7 och är folkbokförd i Simrishamns kommun
Ska du börja årskurs 7 får du ett bärarkort (plastkort från Skånetrafiken) hemskickad i början av augusti månad till din folkbokföringsadress. Bor du i en annan kommun kontaktar du din hemkommun angående skolbiljett.

Ungdomsbiljetten kommer i ett vitt kuvert som innehåller ett brev och ett plastkort, som kallas bärarkort. Brevet från Skånetrafiken berättar om ungdomsbiljettens giltighet, när och på vilka linjer du kan resa med ditt kort.

Plastkortet, som finns på Skånetrafikens brev, ska du ta loss. Skriv ditt namn på kortets baksida. Din ungdomsbiljett är laddad på kortet.

Kortet kommer du att ha så länge du går i grundskolan och gymnasiet och ”för all framtid”. Du ska alltså inte kasta bort kortet när läsåret är slut.

Du som ska börja årskurs 8 och 9 på högstadiet och är folkbokförd i Simrishamns kommun
Du ska ha kvar ditt plastkort. Ny ungdomsbiljett kommer automatiskt laddas till ditt kort den 1 augusti.

Flytt från Simrishamns kommun
Om du ändrar din folkbokföringsadress till annan kommun kommer din ungdomsbiljett att upphöra.

Flytt till Simrishamns kommun
Du får en ungdomsbiljett så fort din folkbokföringsadress blir känd hos barn- och utbildningsförvaltningen. Har du haft en skolbiljett från en annan skånsk kommun kommer biljetten att kopplas till det plastkortet. Har du inte haft något plastkort , skickas det nya kortet till folkbokföringsadressen.

Giltighet
Ungdomsbiljetten gäller för resor med Skånetrafiken i hela Skåne, dygnet runt och även på helger och lov, inklusive sommarlov. Ny, giltig ungdomsbiljett kopplas till ditt kort varje år med start 1 augusti så länge du är berättigad. Tänk på att spara ditt kort.

Villkor
För att få en ungdomsbiljett ska du

 • vara folkbokförd i Simrishamns kommun
 • vara inskriven i årskurs 7, 8 eller 9 på en högstadieskola
 • vara inskriven i årskurs 1, 2 eller 3 på en gymnasieskola och vara berättigad till elevresa
 • vara ungdom i åldern för årskurs 1, 2 eller 3 på gymnasiet

Om jag förlorar min ungdomsbiljett
Din ungdomsbiljett finns alltid kopplad till dig som person. Skulle du bli av med ditt bärarkort (plastkortet från Skånetrafiken) gäller följande:

 • Är du elev på en högstadieskola kan du kostnadsfritt hämta ett nytt kort hos Kontakt Simrishamn, Stortorget 6, Simrishamn. Om du förlorat ditt kort för andra gången och fler därutöver, tas en avgift ut motsvarande självkostnaden, 30:-, för kortet.
Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret