Kvalitet och utveckling

Vi använder oss av olika metoder för att fånga upp brukarens, anhörigas och andra berördas synpunkter och behov. Resultaten ligger sedan till grund för vidare verksamhetsutveckling.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.simrishamn.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close