Felanmälan, synpunkter och beröm

Här kan du läsa om hur du gör om du vill göra en felanmälan på sådant som rör vår kommuns verksamheter, har en synpunkt eller vill lämna beröm, allt för att kunna öka kvalitet och service. Tack för att du hjälper oss – tillsammans får vi en bättre kommun.

Livboj på stranden mot sand, hav och klarblå himmel.

Här kan du anmäla fel eller problem du ser i vår kommunala utemiljö

Nedan finns tips på var du kan vända dig om det fel du vill anmäla ligger utanför kommunens ansvar:

Felanmälan för kommunalt vatten och avlopp:
Österlen VA - Felanmälan (osterlenva.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Felanmälan som rör de statilga vägarna:
Trafikverket - Felanmälan (trafikverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Klagomål gällande exempelvis livsmedel, buller eller störningar inomhus/utomhus:
Ystad och Österlen regionens miljöförbund - (ystad.se/ystadosterlenmiljo) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Råd om vilda djur:
Länsstyrelsen Skåne - (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om något akut fel uppstår utanför kontorstid, hittar du kontaktvägarna på den här sidan. Öppnas i nytt fönster.

Vad kan jag anmäla?

Det kan handla om allt från skador på vägar, problem med framkomlighet, vägbelysning som slocknat, träd som fallit eller att du hittat ett dött djur.

Hur felanmäler jag?

I felanmälningstjänsten väljer du vilken typ av problem det rör sig om och klickar sedan i en karta för att markera var felet finns. Om du står precis vid platsen där du upptäckt något, kan du klicka på en rund symbol uppe till vänster i kartan så känner systemet av var du är och du kan lägga en anmälan precis på rätt punkt i kartan. När du sedan lagt en anmälan kan du följa ärendets status i tjänsten från registrerat till avslutat.

Felanmälan gatubelysning – bra att veta

Du känner lättast igen kommunens belysningsstolpar genom vår unika ID-märkning som består av en mindre plåtbricka med ett antal bokstäver och siffror. Det är viktigt att du anger detta ID-nummer vid en eventuell felanmälan. Vissa stolpar kan sakna denna ID-bricka, men då har vi stor hjälp av exakt adress och gatunummer.

Vid kabelfel som drabbar ett större område, kan det ta längre tid att lokalisera felet och under tiden kan belysningen komma och gå. Från det datum en anmälan inkommer till oss har entreprenören upp till tre veckor på sig att åtgärda felet.

Stolpar utmed det statliga vägnätet har en annan typ av ID-beteckning. Den består av två vita klisterlappar med texten Trafikverket på den ena och en sifferbeteckning på den andra. Om du upptäcker att en sådan lampa är släckt eller på annat sätt skadad, så ska du vända dig direkt till Trafikverket på 0771-921 921 eller trafikverket@trafikverket.se.

Frågor?
Är du osäker på vem du bör vända dig till med din felanmälan eller har andra frågor, varmt välkommen att höra av dig till Kontakt Simrishamn.

Telefon: 0414-81 90 00
E-post: kontakt@simrishamn.se

Personuppgiftsbehandling
Här kan du läsa om hur Simrishamns kommun behandlar personuppgifter: Personuppgifter och dataskydd i Simrishamns kommun.

Har du synpunkter på någon av vår verksamhet? Här hittar du information om var du ska vända dig

Kultur och fritid ansvarar för bland annat idrottshallar och samlingslokaler till föreningar och privatpersoner, men också vårt fina bibliotek.

Beröm, synpunkter och klagomål ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Därför vill vi gärna att du berättar för oss vad du tycker om oss.

Eventuella brister i kvalitén ska åtgärdas snabbt. Du har också möjlighet till återkoppling om vad som skett efter att din synpunkt inkom, om du önskar detta.

Du kan lämna dina synpunkter via telefon, brev och e-post, eller direkt till medarbetarna som du har kontakt med.

Via brev:
Simrishamns kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
272 80 Simrishamn

Via e-post:
kontakt@simrishamn.se

Vi har som mål att elever, vårdnadshavare och andra intressenter är nöjda med vår verksamhet.

Upplever du något som mindre bra? För att kunna få en förändring till stånd och/eller en förklaring behöver vi uppmärksammas på det som upplevs som mindre bra. Vi har tydliga rutiner för att ta hand om dina synpunkter. Vi hoppas att på detta sätt ytterligare kunna förbättra vårt samarbete med både elev och vårdnadshavare.

Via brev
Simrishamns kommun
Barn- och utbildningsförvaltningen
272 80 Simrishamn

Via e-post
kontakt@simrishamn.se

Kan jag kontakta skolan direkt?

Självklart kan du också kontakta berörd verksamhet direkt per e-post, brev eller telefon.

Hittar du inte kontaktuppgifterna till berörd verksamhet? Vänligen ring 0414-81 90 00, eller skicka e-post till kontakt@simrishamn.se, så hjälper vi dig att komma i kontakt.

Hur hanteras mina synpunkter?

Om du hör av dig per e-post hamnar synpunkten på barn- och utbildningsförvaltningen. Där registreras den och vidarebefordras till rätt rektor eller enhetschef. Vi har gemensamma rutiner för att utreda och dokumentera omständigheterna, liksom att kommunicera dessa med anmälaren.

När utredningen är klar meddelas den klagande om eventuella åtgärder eller beslut. Barn- och utbildningsnämnden informeras årligen om vår klagomålshantering.

Vi vill gärna att du berättar för oss vad du tycker om oss. Ditt beröm, dina synpunkter och klagomål ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet.

Du kan lämna dina synpunkter via telefon, brev och e-post, eller direkt till medarbetarna som du har kontakt med. Du har möjlighet till återkoppling om vad som skett efter att din synpunkt inkom, om du önskar detta.

Vi vill gärna också att du berättar om dina möten med våra medarbetare, positiva som negativa. Detta så vi kan förbättra vår verksamhet, men även få reda på vad vi gör bra.

Via brev
Simrishamns kommun
Socialförvaltningen
272 80 Simrishamn

Via e-post
kontakt@simrishamn.se

Nedan tre exempel på kontaktvägar i särskilda fall:

Om du vill överklaga ditt avgiftsbeslut, ska du skriva till socialnämnden.

Tala om i brevet vad du anser är felaktigt och vilken ändring du önskar. Som rubrik skriver du "avgiftbeslut" samt från vilken månad beslutet gäller.

Socialnämnden måste ha ditt överklagande inom tre veckor från den dag som du fick ta del av beslutet. Socialnämnden har här möjlighet att ompröva sitt beslut. Om socialnämnden vidhåller beslutet, översänds överklagandet till förvaltningsrätten i Malmö för överprövning.

Via brev
Simrishamns kommun
Socialnämnden
272 80 Simrishamn

Då kan du vända dig till Patientnämnden i Skåne som kan hjälpa dig vidare med dina synpunkter på vården.

Patientnämnden Skåne
• Du kan kontakta patientnämnden om du vill ha stöd när du ska lämna synpunkter på vården.
• Du kan kontakta patientnämnden först om du vill. Du behöver inte haft kontakt med Simrishamns kommun innan.
• Patientnämnden kan hjälpa dig att berätta för de ansvariga om dina synpunkter. De kan också hjälpa dig att få svar på dina synpunkter.
• Patientnämnden kan ge dig information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till om det behövs.

Vad är Patientnämnden?
• Patientnämnden är en opartisk instans.
• Det kostar inget att kontakt patientnämnden.
• Patientnämnden ska inte avgöra om vården har gjort rätt eller fel.
• Patientnämnden Skåne tar emot klagomål på hälso- och sjukvård som drivs av Region Skåne eller i avtal med Region Skåne, viss tandvård samt kommunal hälso- och sjukvård och omvårdnad.

Det finns olika sätt att kontakta Patientnämnden Skåne
• Ring 0770-11 00 10 måndag-fredag kl. 9.00-15.30
Gå in på Region Skånes hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och fyll i "Blankett för klagomål/synpunkter till patientnämnden". Skriv ut och skicka in blanketten till Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad".
• Logga in på 1177, välj "Synpunkter/klagomål till patientnämnden".
• Skriv ett brev till Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret