Utformning av Gärsnäs torg

Gärsnäs torg ska få en ny skepnad och du kan nu vara med att komma med förslag och delta i dialoger kring torgets utformning.

För att utforma torget till en mötesplats för byn önskar vi få in dina förslag. Vad önskar du ska finnas på torget? Vad skulle få dig att vilja vara där?

Lämna in dina förslag på utformningen av Gärsnäs torg via vår digitala enkät

Som ett första steg har du nu möjligheten att lämna in dina idéer och förslag via en digital enkät, se länken nedan. Den kommer vara öppen för inlämnande av förslag till och med söndagen den 14 januari. Har du barn får du gärna hjälpa dem att inkomma med sina idéer.

Klicka här för att komma till den digitala enkäten om Gärsnäs torg. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dialog om vidare arbete

Efter enkätens sistadatum kommer idéer och önskemål att sammanställas och ligga till grund för fysiska dialoger som vi kommer bjuda in till i Gärsnäs.

På den här sidan kommer du att finna uppdaterad information om datum för dialoger och om hur du kan delta i arbetet.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret