Kommunjägare

I vår kommun finns ett antal kontrakterade kommunjägare. De genomför jakt åt kommunen där det anses nödvändigt eller av sådan karaktär att det är befogat att bedriva skyddsjakt.

Vilda djur och fåglar i tättbebyggt område

  • Egen tomtmark
    Om du får bekymmer med till exempel mård eller grävling som bosätter sig på din fastighet, kan du kontakta en kommunjägare. Denne kan, i enlighet med vad lagen tillåter, åtgärda problemet. Beställaren bekostar själv åtgärden enligt antagen taxa. Klicka här för att öppna taxan för kommunjägartjänster.

  • Kommunens mark
    Om olägenheten kan betraktas som ett hot mot miljön eller människors hälsa, kan kommunen anlita kommunjägare för åtgärd. Detsamma gäller om större vilda djur rör sig i tättbebyggt område (exempelvis älg, rådjur eller vildsvin). Anmäl det till Kontakt Simrishamn som vidarebefordrar ärendet till Offentliga miljöer.

Förvildade katter

Om olägenheten kan betraktas som ett hot mot miljön eller människors hälsa ska ärendet anmälas till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. De kan i sin tur förelägga djurägare/fastighetsägare, alternativt kommunen, att vidta åtgärder.

Klicka här för att komma till Ystad-Österlenregionens miljöförbunds hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjuka och/eller vanvårdade husdjur

Om det gäller sjuka eller vanvårdade djur hänvisas till länsstyrelsens djurskyddsenhet:

Telefon: 010-224 13 50

Telefontid: 9.00-11.00 måndag till fredag.

Skadade djur och fåglar

På kommunens mark kan skadade djur och fåglar, om det anses nödvändigt, avlivas av kommunjägare. Alternativt kontakta Katastrofhjälp Fåglar och Vilt.

Här kommer du till hemsidan för Katastrofhjälp Fåglar och Vilt. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt Simrishamn
Kontakt Simrishamn är din väg in till samtliga frågor som rör Simrishamns kommun. Våra servicevägledare finns för dig som medborgare, företagare eller besökare.
Helgfri måndag-fredag klockan 08:00-16:30. Dag före helgdag stänger vi klockan 12:00.
Stadshuset, Stortorget, Simrishamn
Läs om kontaktcentret