Politik och påverkan

Möjligheten till ett aktivt deltagande i den demokratiska samhällsutvecklingen är en medborgerlig rättighet. Den grundläggande demokratin bygger på att alla har rätt att delta och påverka de olika politiska besluten. För en fortsatt demokratisk utveckling är förutsättningen ett ökat medborgarinflytande och politiska ställningstaganden.

Hus i 60-talsstil med marina inslag.

Då val har genomförts i Sverige väljer kommunfullmäktige kommunstyrelse samt de nämnder som hanterar olika verksamhetsområden i kommunen. I Simrishamns kommun har vi 5 nämnder: barn- och utbildningsnämnd, byggnadsnämnd, kultur- och fritidsnämnd, samhällsplaneringsnämnd samt socialnämnd.

Kommunfullmäktige väljs av kommunens invånare.

De valda politikerna fattar beslut om frågor som påverkar dig på ett eller annat sätt.

Man kan dela in kommunens uppgifter i två grupper

  • Obligatoriska uppgifter, det vill säga sådana som kommunen måste utföra enligt lag, exempelvis äldreomsorg, skola, renhållning, miljöskydd och räddningstjänst.
  • Frivilliga uppgifter, det vill säga sådan som kommunen själv väljer att ha.

Ansvarig för kommunens verksamheter

Ytterst ansvarig för kommunens verksamheter är politikerna som sitter i kommunfullmäktige. Man kan säga att kommunfullmäktige är kommunens "riksdag" och kommunstyrelsen är kommunens "regering".

Med hjälp av kommunens tjänstepersoner verkställs de fattade besluten. Det är tjänstepersonerna som förbereder ärenden inför beslut i kommunfullmäktige och i nämnderna.

Under år 2024 sammanträder kommunfullmäktige följande dagar:

29 januari
26 februari
25 mars - mötet är inställt.
29 april
27 maj - mötet startar kl 18.00
26 juni
26 augusti
30 september
28 oktober
25 november
16 december.

Sammanträden äger rum på Skeppet, Varvsgatan 2, Simrishamn, och startar kl 16.00 om ingen annan tid anges.
Sammanträdena webbsänds. Länk till webbsändning samt handlingar till sammanträdet nås via anslagstavlan.

Simrishamns kommuns författningssamling